Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Victor Socaciu
Victor Socaciu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
57.77%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 57.77% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.32% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: None 22 May 2012, 12:47
1983106Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 12:08
17212240Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte 22 Nov 2011, 12:06
294220Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:04
17112120Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila 22 Nov 2011, 12:03
288141-*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare 12 Oct 2011, 12:02
2341350NU*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice 12 Oct 2011, 11:59
1509751DA*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 07 Jun 2011, 11:24
2775103NU*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar 22 Mar 2011, 11:23
14211323-*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 01 Mar 2011, 13:07
2163931NU*
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:04
14610644-*
12.
Vot final: Proiect de Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor documente istorice, reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale României 29 Sep 2010, 11:06
2491022NU*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru asigurarea bugetului minim necesar realizării politicii externe a statului român 23 Jun 2010, 11:52
1973030Ab*
14.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele germane în cel de-al doilea război mondial 23 Jun 2010, 11:42
2181251Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles, la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 17 Mar 2010, 10:58
2055044-*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naţionale a portului popular 16 Feb 2010, 11:47
2591150NU*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 08 Sep 2009, 11:00
224022-*
18.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 26 May 2009, 10:47
8813631DA*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, judeţul Cluj 03 Mar 2009, 11:28
226922NU*
20.
Vot final: None 03 Mar 2009, 11:21
1776134-*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime - S.A.Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 10 Feb 2009, 11:42
208514-*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.