Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Soreanu Raul Victor Surdu
Soreanu Raul Victor Surdu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
20.22%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 20.22% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 6.02% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: None 15 Feb 2011, 12:09
14910733NU
2.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 15 Feb 2011, 10:57
110112DA
3.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 15 Feb 2011, 10:52
674051NU
4.
PL 594/2010 amr.1: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 14 Feb 2011, 17:07
53220DA
5.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 14 Feb 2011, 16:58
71111DA
6.
Pl 519/2010 ama.3: Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din România 14 Feb 2011, 16:21
84221DA
7.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 08 Feb 2011, 12:03
15412551NU
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin 08 Feb 2011, 12:02
278041DA
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2010 privind modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului 08 Feb 2011, 12:01
280032DA
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011- 2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor care se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4 - 22 octombrie 2010 08 Feb 2011, 12:00
275441DA
11.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 08 Feb 2011, 11:59
15612442NU
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii 08 Feb 2011, 11:58
15512531NU
13.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică 08 Feb 2011, 11:57
282113DA
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 08 Feb 2011, 11:56
277331DA
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România 08 Feb 2011, 11:55
278123DA
16.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 08 Feb 2011, 11:54
12215152DA
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 08 Feb 2011, 11:53
14312773NU
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă" 08 Feb 2011, 11:52
278002DA
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă 08 Feb 2011, 11:52
276001DA
20.
Vot final: None 08 Feb 2011, 11:51
258016DA
21.215332DA
22.
Propunere repartizare locuri in BP: None 01 Feb 2011, 15:59
207714DA
23.
Continuarea dezbaterilor intr-o alta sedinta: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 20 Dec 2010, 13:12
2581850DA
24.
Propunere2: None 20 Dec 2010, 13:11
395169DA
25.1086181NU
26.
Comisie numarare vot: None 14 Dec 2010, 18:51
207203DA
27.
PL 606/2010 ama.69: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 14 Dec 2010, 16:32
1437111NU
28.
PL 606/2010 amr.14: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 14 Dec 2010, 16:26
7613450DA
29.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 14 Dec 2010, 16:18
8413640DA
30.
Pl 338/09/2010ama.37: Propunere legislativă "Legea Camerelor Agricole" 13 Dec 2010, 16:56
1810071NU
31.
Art.19 alin1, lit k: Propunere legislativă "Legea Camerelor Agricole" 13 Dec 2010, 16:51
711071NU
32.
Art.19 alin1, lit d: Propunere legislativă "Legea Camerelor Agricole" 13 Dec 2010, 16:50
1310540NU
33.
Art.19 alin1, lit e: Propunere legislativă "Legea Camerelor Agricole" 13 Dec 2010, 16:50
1110861NU
34.
Art.19 alin1, lit a: Propunere legislativă "Legea Camerelor Agricole" 13 Dec 2010, 16:49
139663NU
35.135750DA
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 07 Dec 2010, 13:25
173350DA
37.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată 07 Dec 2010, 13:11
2261790DA
38.
vot test 1: None 07 Dec 2010, 13:07
2102115DA
39.
Propunere vot apel nominal: None 07 Dec 2010, 12:24
269247DA
40.103531DA
41.
Ordinea de zi: None 08 Nov 2010, 15:48
938000NU
42.
Programul de lucru: None 08 Nov 2010, 15:47
846903NU
43.
Propunere program: None 02 Nov 2010, 10:36
128340DA
44.
Programul de lucru: None 02 Nov 2010, 10:25
687010NU
45.696200DA
46.
Proiect ordine de zi: None 02 Nov 2010, 10:24
706420NU
47.676210NU
48.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor 19 Oct 2010, 12:11
279340DA
49.
Vot final: Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse 19 Oct 2010, 12:10
1868390NU
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii 19 Oct 2010, 12:09
16111380NU
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Surdu Soreanu Raul Victor”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
21 Dec
2010
: Stimaţi colegi, Eu totuşi vă mulţumesc şi mă rog la bunul Dumnezeu să vină vremuri mai bune şi pentru munca noastră, chiar dacă suntem nişte oameni care reprezentăm o culoare roşie,... 
21 Dec
2010
: Mai am un amendament de susţinut. Se solicită suplimentarea - nr. crt. 2 824 - cu suma de 490 649 de mii de lei pentru finalizarea investiţiei "Bază sportivă multifuncţională tip II, comun... 
21 Dec
2010
: Cred că este penultimul. Se solicită - sunt la nr. crt. 2 823 - suplimentarea cu suma de 5 000 de mii de lei pentru finalizarea investiţiei "Arteră Roman Est Etapa II, municipiul Roman, jude... 
21 Dec
2010
: Tot pentru Ghindăoani, se solicită 352 375 de lei pentru a-şi procura nişte utilaje pentru întreţinerea drumurilor şi, mai ales, pentru deszăpezire. Utilajele pentru deszăpezire ajung la... 
21 Dec
2010
: Următorul este nr. crt. 2 822 şi renunţ la susţinerea lui, pentru că o să fie respins şi acesta. Un pic de răbdare. Cu răbdarea trecem marea şi este o caracteristică a moldovenilor. Se... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.