Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Raluca Turcan, candidat D Sibiu alegeri 2016
Raluca Turcan
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
61.03%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 61.03% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.81% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulaţiei juridice a terenurilor 19 Jun 2012, 08:53
247231-*
2.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 19 Jun 2012, 08:50
17271121-*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 19 Jun 2012, 08:46
524091-*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19 Jun 2012, 08:45
923782-*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, case memoriale şi colecţii publice 22 Nov 2011, 11:39
14314092DA*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989" 22 Nov 2011, 11:27
285363-*
7.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 08 Nov 2011, 12:59
237122-*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea municipiului Constanţa - Oraş-Martir al Revoluţiei din decembrie 1989 08 Nov 2011, 12:45
21714202-*
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru declararea Municipiului Craiova, judeţul Dolj, oraş - martir 08 Nov 2011, 12:44
22316122-*
10.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la introducerea şahului ca disciplină de studiu opţională în învăţământul primar 14 Sep 2011, 11:06
2301821NU*
11.
Vot final: Propunere legislativă privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA. 14 Sep 2011, 10:56
249352-*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 14 Sep 2011, 10:55
12812351-*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 14 Sep 2011, 10:55
13012640Ab*
14.
Vot final: Proiect de Lege privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 28 Jun 2011, 11:18
15312121-*
15.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov 21 Jun 2011, 12:01
2591683-*
16.
Vot final: Propunere legislativă privind trecerea satului FÎNAŢELE MĂDĂRAŞULUI din componenţa comunei BAND în componenţa comunei MĂDĂRAŞ, judeţul Mureş 21 Jun 2011, 11:59
25810105-*
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Titlului X "Circulaţia juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 21 Jun 2011, 11:55
12216613-*
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în M.Of.nr.208 din 28 Martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare 17 May 2011, 11:46
13611231Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 01 Mar 2011, 13:25
1459831Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 23 Dec 2010, 08:42
13471125Ab*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 23 Dec 2010, 08:42
13471125Ab*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002 16 Nov 2010, 13:33
33134100DA*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi 19 Oct 2010, 11:57
16111941Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii 19 Oct 2010, 11:55
2711101Ab*
25.
Vot final: Propunere legislativă legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.29/15 ianuarie 2008, precum şi pentru modificarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu modificări de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, şi modificată Legea nr.391/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006 19 Oct 2010, 11:51
2581072NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava 28 Jun 2010, 18:50
1269779-*
27.
Vot final: Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie centrate pe tulburări din spectrul autist 23 Jun 2010, 11:44
219554-*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 09 Jun 2010, 08:30
229440Ab*
29.
Vot final: None 12 May 2010, 10:42
163247-*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificare şi completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia 16 Feb 2010, 11:56
1868191Ab*
31.
Vot final: None 16 Feb 2010, 11:41
1833546-*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană 20 Oct 2009, 10:38
2094463-*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană 20 Oct 2009, 10:38
2094463-*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 20 Oct 2009, 10:21
245252NU*
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei 29 Sep 2009, 10:42
19712103Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic 29 Sep 2009, 10:41
125100101Ab*
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 22 Sep 2009, 10:42
223542Ab*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora 26 May 2009, 10:50
8114531DA*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 26 May 2009, 10:50
75146101Ab*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 26 May 2009, 10:49
76140150Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul proprietăţii 26 May 2009, 10:48
64145184-*
42.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 26 May 2009, 10:46
82127115Ab*
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 26 May 2009, 10:44
213314-*
44.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 12 May 2009, 10:36
204121-*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2008 12 May 2009, 09:46
216031-*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului semnat la Bucureşti, la 11 iulie 2008, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti, la 24 octombrie 1998 24 Feb 2009, 11:58
210049-*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001 24 Feb 2009, 11:56
238110Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Turcan Raluca”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
06 Jun
2018
: ... discriminatoriu şi clientelar tot patrimoniul României.  
06 Jun
2018
: Mie îmi place cine se joacă acolo, la butonaş şi taie microfonul, probabil la ordinele dumneavoastră. Aşadar, pe procedură. Partidul Naţional Liberal vă solicită retrimiterea acestei ... 
06 Jun
2018
: Dacă îmi daţi microfonul, o să şi pot...  
06 Jun
2018
: ... în care în Camera Deputaţilor... (I se întrerupe microfonul.)  
06 Jun
2018
: Pe procedură, doamnă preşedinte de şedinţă. Această lege este vădit neconstituţională. Dacă legea va fi votată în forma pe care dumneavoastră o supuneţi astăzi plenului, Partid... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.