Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Vasile Popeangă
Vasile Popeangă
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
67.84%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 67.84% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.59% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 15 Dec 2011, 10:05
21317340NU*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea activităţilor cu caracter sexual autorizate 21 Jun 2011, 11:57
30225283DA*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea alin.(3) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 13:33
1984133NU*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003 - Codul Muncii 01 Mar 2011, 12:56
246331Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 01 Mar 2011, 12:54
254112NU*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 22 Feb 2011, 12:24
270251Ab*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării 22 Feb 2011, 12:15
271511NU*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.-I.F.N. 22 Feb 2011, 12:12
265430NU*
9.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008 19 Oct 2010, 12:07
2354040NU*
10.
Vot final: Propunere legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi 19 Oct 2010, 11:49
16811600DA*
11.
Vot final: Propunere legislativă privind "Programul naţional pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbuşire în cazul unor inundaţii" 19 Oct 2010, 11:41
16410871DA*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:25
271981NU*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:20
20768151DA*
14.
Vot final: None 29 Sep 2010, 10:41
239200NU*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 23 Jun 2010, 11:47
224311Ab*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, modificată prin Legea nr.32/2007 23 Jun 2010, 11:32
239631NU*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 23 Jun 2010, 11:31
2052400Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci 23 Jun 2010, 11:12
252842NU*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010 26 May 2010, 10:44
2331183NU*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale 05 May 2010, 11:18
2382112NU*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 05 May 2010, 11:08
143113162-*
22.
Propunere reluare vot final: Proiect de Lege privind consolidarea integrităţii în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice 28 Apr 2010, 16:47
176621NU*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România 23 Mar 2010, 14:52
1844420NU*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles, la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 17 Mar 2010, 10:58
2055044NU*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 17 Mar 2010, 10:57
2045133NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului 16 Feb 2010, 11:46
2214931NU*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat 09 Feb 2010, 11:40
1933722-*
28.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct.17.2 lit.g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 09 Feb 2010, 11:38
2101130NU*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 20 Oct 2009, 10:21
245252-*
30.
Vot final: None 29 Sep 2009, 10:34
209213-*
31.
Vot final: Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în cămine studenţeşti 16 Sep 2009, 10:52
17029111NU*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungaria, semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973 16 Sep 2009, 10:42
197044-*
33.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea art.8 din Legea apărării naţionale a României nr.45/1994 16 Sep 2009, 10:39
199222-*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 08 Sep 2009, 11:13
1982031-*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind Programul naţional pentru asigurarea locurilor de muncă în localităţile în care acestea au fost desfiinţate în perioada 1990-2008 26 May 2009, 11:01
211660NU*
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de asigurări sociale 26 May 2009, 10:57
53156171DA*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 26 May 2009, 10:49
67140162DA*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 26 May 2009, 10:49
76140150DA*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 26 May 2009, 10:47
7414856DA*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice 12 May 2009, 10:13
1901003-*
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea "Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare" 12 May 2009, 09:48
1932501-*
42.
Vot final: Propunere legislativă privind reglementarea activităţii agenţilor imobiliari şi a societăţilor de intermediere imobiliară din care fac parte aceştia 15 Apr 2009, 09:15
1693511-*
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare 15 Apr 2009, 09:13
200312-*
44.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului, nr.84/1995 03 Mar 2009, 11:27
1884821-*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice 17 Feb 2009, 10:42
209242NU*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între României şi Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008 10 Feb 2009, 11:47
244012-*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -1 1  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Un comentariu pentru “Popeangă Vasile”

 1. popa marin says:

  D-le parlamentar.
  Cu speranta ca va veti apleca asupra unei mari nedreptati ce afecteaza grav viata unor cetateni care au lucrat in industria grea , in Romania ,va scriu urmatoarele:

  Legea pensiilor in vigoare (263/2010) a nedrptatit grav cetatenii care au lucrat in grupa 1 de munca inaite de 1.04.2001.lund dreptul la reucerea varstei de pensionare (6 luni la an) si aruncandu-i la conditii deosebite de munca (fosta grupa a 2-a).reducerea fiind 3 luni la an.
  Inainte de legea 263/2010 exista legea 19/2000 care a mentinut posibilitatea de reducere a varstei de pensionare cu 6 luni la an lucrat in grupa 1 de munca .Astfel ca , colegi ai nostri au beneficiat de pensionare cu toate drepturirile . Noi dupa 1.01.2011 fiind retrogradati iin grupa tnferioara ( numite conditi deosebite ) desi am lucrat in aceleasi conditii de munca.Consideram ca aceasta retrogradare este un abuz fiind facuta retroactiv si creand inegalitati intre colegi
  Grupa 1 de munca inseamna conditii mult mai poluante( praf ,gaze de la diferite substante chimice, camp electromagnetic, frig,alteori caldura mare,zgomot puternic fata de ce era grupa a 2 a..De aceea si cei din perioada comunista le-au diferentiat in grupa 1 de munca si grupa 2 de munca iar Boc si ai lui le-au unit fara sa stie ce inseamna.Eu si acum (dupa 4ani)simt praful si gustul de chimicale in gura care vine din plamani Multi dintre noi sunt diagnostiicati cu silicoza altii sunt bolnavi dar nu sunt cu diagnostic.
  Legea 263/2010 se aplica retoactiv pt persoanele care au lucrat in grupa 1 inaite de 1.04.2001 ,deasemenea produce mari inegalitati intre cetateni care au lucrat in aceleasi conditii grele de munca dar la intervale de timp f.scurte .au beneficiat de drepturi diferite.
  La camera deputatilor exista un proiect de lege care incearca sa indrepte lucrurile (varianta senat , varianta data de comisia de munca semanand mult cu legea in vigoare)acest PLx -717/2011 a fost retrimes la comisii ,nu stim de ce. Speram sa revina in plen in asa fel incat sa REDEA DREPTURILE pt cei care au lucrat in grupa 1 inaintae de 1.04.2001 astfel ca fosta grupa 1 de munca sa redea drepturile de pensionare asa um au fost inajnte de 1.04,2001. Va mulumim daca sunteti aproape de o categorie de cetateni majoritatea cu boli profesionale ,de varsta inaintata,fara bani,putere si timp pt a merge in justitie asa cum unii au facut. Nu avem vizibilitatea si forta de organizare a militarior ,dar speram ca vom fi considerati cetateni egali in drepturi cu alti cetateni.
  Mentionam ca am intalnit mari probleme sa fim angajati datorita varstei,meseriile noastre in care am fost formati nu mai exista industria grea aproape ca nu mai exista/i
  Mentionam ca cerem sprijin pentru un drept nu pentru o favoare.

  Popa Marin Bucuresti,(marinpopa57@yahoo.com)

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Victoriei, nr. 2, Tîrgu Jiu, jud. Gorj
(0766)312.102 / (0745)842.247
Flux RSS   Declarații
26 Sep
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea mea este adresată domnului Dacian Cioloş, prim-ministru, şi are ca obiect "Adoptarea unei hotărâri de Guvern pentru aprobarea un... 
28 Jun
2016
: Eu aş vrea să fiu foarte scurt. Vreau să mulţumesc tuturor colegilor parlamentari pentru votul dat acestei modificări a Legii nr.123 a energiei, fiind foarte necesară pentru Complexul Ener... 
03 Dec
2015
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dragi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează "Nimeni nu este de neînlocuit". Poate că prima lecţie din politică şi din administr... 
23 Nov
2015
: Mulţumesc mult, domnule preşedinte de şedinţă. Prima mea interpelare se adresează domnului Victor-Vlad Grigorescu, ministrul energiei. Domnule ministru, Este bine-cunoscută situaţia g... 
12 Nov
2015
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dragi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează "Ce s-a înţeles din ieşirea în stradă a românilor". Cu toată toleranţa sa, când... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.