Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Virgil Pop
Virgil Pop
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
40.55%


Deputat intre Sep 2008 si Mar 2012, din partea PNL. Prezent la 40.55% din voturile electronice dintre Sep 2008 si Mar 2012 (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.58% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 22 Nov 2011, 12:17
283011DA
2.
Vot prin apel nominal: None 22 Nov 2011, 12:12
13116531DA
3.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 22 Nov 2011, 12:11
17412121NU
4.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a obiectivului de investiţie " Autostrada Nădlac-Arad" 22 Nov 2011, 12:10
17412161NU
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 22 Nov 2011, 12:09
16411921NU
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 22 Nov 2011, 12:09
17212711NU
7.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 12:08
17212240NU
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 22 Nov 2011, 12:07
16812720NU
9.
Vot final: Proiect de Lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte 22 Nov 2011, 12:06
294220DA
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:06
13516120DA
11.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României 22 Nov 2011, 12:05
294013DA
12.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:04
17112120NU
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 22 Nov 2011, 12:04
290211DA
14.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila 22 Nov 2011, 12:03
288141DA
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:02
168111143NU
16.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare 22 Nov 2011, 12:02
284321DA
17.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:01
13315950DA
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 22 Nov 2011, 12:00
12916612DA
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 22 Nov 2011, 11:59
12716662DA
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială 22 Nov 2011, 11:58
12816912DA
21.
Vot final: Proiect de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 22 Nov 2011, 11:58
13016821DA
22.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România 22 Nov 2011, 11:57
12716391DA
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 22 Nov 2011, 11:56
13116341DA
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 22 Nov 2011, 11:56
12516753DA
25.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale 22 Nov 2011, 11:55
13416501DA
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Codului de Procedură Civilă cu toate modificările şi completările ulterioare 22 Nov 2011, 11:54
12816641DA
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 22 Nov 2011, 11:54
12916722DA
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 22 Nov 2011, 11:53
13516422DA
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Nov 2011, 11:52
13216820DA
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 22 Nov 2011, 11:52
13115853DA
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 22 Nov 2011, 11:51
13815922DA
32.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României 22 Nov 2011, 11:50
17212810NU
33.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 22 Nov 2011, 11:49
12917310DA
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare 22 Nov 2011, 11:48
17212721NU
35.
Vot test 2: None 22 Nov 2011, 11:42
2025331DA
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 22 Nov 2011, 11:41
286451DA
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 22 Nov 2011, 11:40
279721DA
38.
Vot final: Proiect de Lege privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, case memoriale şi colecţii publice 22 Nov 2011, 11:39
14314092DA
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 22 Nov 2011, 11:39
64156701DA
40.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 22 Nov 2011, 11:38
14215221DA
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 22 Nov 2011, 11:37
286430DA
42.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 22 Nov 2011, 11:37
293010DA
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 22 Nov 2011, 11:36
2197410DA
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură 22 Nov 2011, 11:35
296102DA
45.
Vot final: Proiect de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 22 Nov 2011, 11:34
13316220DA
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 22 Nov 2011, 11:34
293311DA
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 11:33
288031DA
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 11:32
13515541DA
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 22 Nov 2011, 11:32
294200DA
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat 22 Nov 2011, 11:31
291220DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Pop Virgil”

Lasa un comentariuHarta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.