Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ştefan Pete
Ştefan Pete
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor parlamentari, Am putea pune întrebarea: se justifică sau nu revizuirea reglementărilor legale privind restituirea către foştii proprietari a proprietăţilor preluate în mod abuziv de către regimul comunist? La această întrebare directă se cuvine dăm un răspuns direct. Da. Opinia noastră este legile elaborate în acest domeniu, începând din 1990, au rezolvat problema proprietăţii doar în linii generale. Restituirile s-au făcut între anumite limite stabilite, generând inechităţi, situaţii confuze cu repercusiuni negative în domeniul economic. Încheierea reglementării relaţiilor de proprietate, după 15 ani de la schimbarea regimului totalitar, se impune de urgenţă. Noi am fost consecvenţi încă din 1990 în ceea ce priveşte restituirea în natură şi în întregime a proprietăţilor expropriate. Din păcate, ideea nu a fost îmbrăţişată de către formaţiunile politice româneşti în acea vreme. În decursul celor 15 ani s-a dovedit din plin jumătăţile de măsură adoptate n-au fost în stare rezolve problema. Prin urmare, considerăm perfecţionarea legislaţiei în acest domeniu este absolut necesară şi nu prin legi separate, adoptate consecutiv, ci prin asigurarea corelării actelor normative în materie de restituire. Trebuie menţionăm însă, de la bun început, faptul restituirile deja efectuate în baza legilor în vigoare nicidecum nu pot fi anulate. Modificările intervenite servesc la prevenirea abuzurilor, eliminarea exceptării de la restituire a unor imobile, accelerarea şi dinamizarea procesului de restituire şi simplificarea procedurilor administrative de acordare a măsurilor reparatorii. Reglementarea definitivă a situaţiei proprietăţilor este importantă din cel puţin două aspecte. În primul rând, se impune repararea nedreptăţilor trecutului istoric. În al doilea rând, numai pe o asemenea bază se poate construi o economie de piaţă funcţională, se poate asigura stabilitate şi siguranţă relaţiilor de proprietate, formarea unui mediu economic sănătos, previzibil, stimulator. Deci, consolidarea unei adevărate perspective a viitorului. Astfel, pachetul de legi reglementează restituirea în natură a imobilelor către foştii proprietari, neplafonarea prin lege a despăgubirilor acordate, asigurând astfel o despăgubire justă şi echitabilă. Prin urmare, se creează un echilibru de tratament între proprietarii care au beneficiat de restituţie în natură şi proprietarii care vor trebui se mulţumească cu despăgubiri în cazul imposibilităţii restituirii în natură. Extinderea obiectului legii în privinţa bunurilor imobile care urmează a fi retrocedate comunităţilor, cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, contribuie la normalizarea relaţiilor între populaţia majoritară şi minoritară şi aduce cu sine schimbarea unor concepţii şi prejudecăţi false, provenite din trecut. Măsurile reparatorii privind bunurile, respectiv imobilele bisericeşti, preluate în mod abuziv de către statul comunist, sunt parte integrantă a unei legislaţii care propune finalizarea procesului de restituire. Considerăm juste reglementările referitoare la cuantumul chiriilor aferente imobilelor retrocedate cultelor religioase, la scutirea temporară a plăţii impozitelor pe clădire şi terenul aferent. Restituţia în întregime a suprafeţelor avute în proprietate de către formele asociative este o măsură care întăreşte puterea economică a comunităţilor locale şi integrarea acestora în sfera concurenţială. Acordarea facilităţilor referitoare la scutirea taxelor de timbru şi timbrul judiciar, actelor de schimb şi de vânzare prin care se dobândesc terenuri agricole, pentru realizarea de exploataţii agricole, vor contribui în mod real la consolidarea fermelor agricole moderne, competitive cu posibilităţile de penetrare în marile pieţe ale produselor agricole. Comasarea terenurilor agricole e o problemă nerezolvată în toată perioada postrevoluţionară, este favorizată şi prin renta viageră, în urma căreia persoanele de vârstă proprietare ale terenurilor de dimensiuni mici, înstrăinate şi arendate, obţin un venit sigur, iar terenurile agricole rămân în circuitul economic. Doamnelor şi domnilor parlamentari, Multe s-ar putea spune de ce nu avem, după 15 ani de la revoluţie, legi care fi soluţionat mai demult problema proprietăţii în întregime. Cu toate UDMR a militat încă de la început pentru restitutio in integrum, problema retrocedării, din păcate, a rămas un capitol deschis, nesoluţionat definitiv nici până astăzi. Reglementările din acest domeniu au evoluat treptat ca şi societatea românească. În etapa actuală, în preajma aderării României la Uniunea Europeană, considerăm imperios necesară modificarea legilor proprietăţii şi realizarea obligaţiilor asumate de ţara noastră faţă de Consiliul Europei, încă din 1997, în ceea ce priveşte restitutio in integrum. Prin urmare, grupurile parlamentare ale UDMR nu vor vota moţiunea de cenzură introdusă de membrii Grupurilor parlamentare ale PSD. (Aplauze) mulţumesc.
22 Jun 2005  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next