Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Nicolae Păun
Nicolae Păun
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
48.00%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Minoritati. Prezent la 48.00% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.67% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 19 Jun 2012, 08:43
8716470DA*
2.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 21 Feb 2012, 12:52
160221NU*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:06
13516120DA*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz 22 Nov 2011, 11:30
13515421DA*
5.
Vot final: Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal 08 Nov 2011, 12:42
11313632DA*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată 18 Oct 2011, 11:10
528330DA*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Titlului X "Circulaţia juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 21 Jun 2011, 11:55
12216613DA*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 22 Mar 2011, 11:22
13512221NU*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 01 Mar 2011, 12:55
923631DA*
10.
Vot final: Propunere legislativă privind interzicerea evacuărilor forţate începînd cu data de 1 noiembrie a fiecărui an până la data de 15 martie a anului următor 01 Mar 2011, 12:50
255602NU*
11.
Vot final: Propunere legislativă privind schimbarea destinaţiei Palatului Parlamentului 01 Mar 2011, 12:36
2386135NU*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii 01 Mar 2011, 12:13
12615142DA*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.33 alin.(2) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată 16 Nov 2010, 13:46
166170NU*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002 16 Nov 2010, 13:33
33134100NU*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 16 Nov 2010, 13:22
169440NU*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului 19 Oct 2010, 12:00
2026562NU*
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi 19 Oct 2010, 11:57
16111941NU*
18.
Vot final: Propunere legislativă privind "Programul naţional pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbuşire în cazul unor inundaţii" 19 Oct 2010, 11:41
16410871NU*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 19 Oct 2010, 11:06
288700NU*
20.33158819Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 23 Jun 2010, 11:38
14195282DA*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 23 Jun 2010, 11:38
1122370DA*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare 23 Jun 2010, 11:27
10515411DA*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 23 Jun 2010, 11:26
1024050DA*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 26 May 2010, 10:45
254330NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată 26 May 2010, 10:45
13911770NU*
27.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010 26 May 2010, 10:44
2331183NU*
28.
Vot final: None 26 May 2010, 10:43
244751NU*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 12 May 2010, 10:47
2217141DA*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea "Legii administraţiei publice locale nr.215/2001" 30 Mar 2010, 10:12
1902911DA*
31.
Vot final: None 20 Oct 2009, 10:14
236111NU*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii 29 Sep 2009, 10:36
217110NU*
33.
Vot final: Propunere legislativă privind pescuitul şi acvacultura 22 Sep 2009, 10:40
1221361DA*
34.
Vot final: Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în cămine studenţeşti 16 Sep 2009, 10:52
17029111NU*
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, şi respectiv prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 5 mai 2008 16 Sep 2009, 10:40
199240NU*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea art.8 din Legea apărării naţionale a României nr.45/1994 16 Sep 2009, 10:39
199222NU*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmboviţa 16 Sep 2009, 10:38
1344576NU*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe 16 Sep 2009, 10:36
1573751NU*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009 16 Sep 2009, 10:33
178321NU*
40.
Vot final: Proiect de Lege privind Codul Civil 08 Sep 2009, 11:17
1713642NU*
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 19 May 2009, 10:41
216242Ab*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului semnat la Bucureşti, la 11 iulie 2008, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti, la 24 octombrie 1998 24 Feb 2009, 11:58
210049-*
43.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 24 Feb 2009, 11:40
2024331NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Păun Nicolae”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Victor Eftimiu, nr.1-3, et.5, sector 1, Bucureşti
(021)313.85.40
Flux RSS   Declarații
24 Jun
2015
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor susţine acest proiect de lege, este un proiect de lege bine-venit şi vreau să vă mulţumesc tot... 
01 Apr
2015
: Vă mulţumesc. Stimaţi colegi vă mulţumesc pentru faptul că, în final, s-a înţeles cam cum stau lucrurile cu privire la consiliul director care vizează combaterea tuturor formelor de dis... 
01 Apr
2015
: Dacă mă apreciaţi dumneavoastră, domnule preşedinte, ce mai ...  
01 Apr
2015
(Rumoare, discuţii în sală, discuţii la prezidiu.)  
01 Apr
2015
: Se aude? (Rumoare, discuţii în sală.) Acum? Da. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu sunt bucuros pentru faptul că grupurile parlamentare mari au ajuns la concluzia că Grupul parlamentar... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.