Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Robert Sorin Negoiță
Robert Sorin Negoiță
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
30.43%


Deputat intre Sep 2008 si Jun 2012, din partea PSD. Prezent la 30.43% din voturile electronice dintre Sep 2008 si Jun 2012 (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.77% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile 26 Jun 2012, 11:11
239010DA
2.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 26 Jun 2012, 11:11
1748501DA
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare 26 Jun 2012, 11:10
240031DA
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor 26 Jun 2012, 11:09
240030DA
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului" 26 Jun 2012, 11:08
1815281DA
6.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății 26 Jun 2012, 11:07
236142DA
7.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:05
235251DA
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 26 Jun 2012, 11:02
244011DA
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordonnța de urgență a guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:02
244110DA
10.
Vot final: Propunere legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 26 Jun 2012, 11:01
246110DA
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 26 Jun 2012, 11:00
243320DA
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată 26 Jun 2012, 10:59
238270DA
13.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român 26 Jun 2012, 10:58
21211135DA
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii 26 Jun 2012, 10:57
2362100DA
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 26 Jun 2012, 10:57
18337291DA
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 26 Jun 2012, 10:56
243231DA
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 26 Jun 2012, 10:55
238080DA
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 26 Jun 2012, 10:54
1885480DA
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26 Jun 2012, 10:53
1875650DA
20.
Vot final: None 26 Jun 2012, 10:52
2233180DA
21.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privnd constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 19 Jun 2012, 09:31
170260DA
22.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 19 Jun 2012, 09:30
164450DA
23.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 19 Jun 2012, 09:29
172550DA
24.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:28
174360DA
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 19 Jun 2012, 09:28
173262DA
26.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 19 Jun 2012, 09:27
4313061NU
27.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici 19 Jun 2012, 09:26
176370DA
28.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 19 Jun 2012, 09:26
176360DA
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 19 Jun 2012, 09:25
173271DA
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 19 Jun 2012, 09:24
174291DA
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:24
174052DA
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 19 Jun 2012, 09:23
1485101DA
33.
Vot final: Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 19 Jun 2012, 09:22
1640220DA
34.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala electrică Paroșeni" 19 Jun 2012, 09:22
169272DA
35.
Vot final: Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004 19 Jun 2012, 09:21
175440DA
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 19 Jun 2012, 09:21
180060DA
37.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 19 Jun 2012, 09:20
175540DA
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 19 Jun 2012, 09:19
169652DA
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:18
177340DA
40.
Vot final: Proiect de Lege privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilităţi publice din condominii 19 Jun 2012, 09:17
178630DA
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:17
175541DA
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale 19 Jun 2012, 09:16
180621DA
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.175/2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:16
175650DA
44.
Vot final: Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare şi funcţionare a Camerei Managerilor de Condominii din România 19 Jun 2012, 09:15
180631DA
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 19 Jun 2012, 09:14
177811DA
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al României, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:13
1721750DA
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 19 Jun 2012, 09:12
185540DA
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32), alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar 19 Jun 2012, 09:12
179572DA
49.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.134/2001 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 19 Jun 2012, 09:11
180550DA
50.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 19 Jun 2012, 09:11
186431DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Negoiță Robert Sorin”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
22 Dec
2010
: Să înţeleg, doamna colegă, că învăţământul din Ilfov nu mai are nevoie deloc de finanţare, totul este finanţat, după cum spuneţi dumneavoastră, toate şcolile şi grădiniţele ara... 
22 Dec
2010
: Să înţeleg că nici parlamentarii din Ilfov nu susţin amendamentele şi nu vor finanţarea obiectivelor de învăţământ din judeţul Ilfov, ceea ce vreau să-mi exprim regretul în legătu... 
22 Dec
2010
: De asemenea, la 201 se propune alocarea sumei de 231 mii lei pentru finalizare lucrări de reabilitare a şcolii generale clasa I-VIII din localitatea Domneşti, judeţul Ilfov.  
22 Dec
2010
: La punctul 200 - alocarea sumei de 400 mii lei pentru construirea unei grădiniţe în localitatea Cornetu, judeţul Ilfov.  
22 Dec
2010
: La 199 - alocarea sumei de 100 mii lei pentru reabilitarea termică a grădiniţei din comuna Roşu, comuna Chiajna, judeţul Ilfov.  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.