Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Vasile Mustatea, candidat S Giurgiu alegeri 2016
Vasile Mustatea
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
65.25%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 65.25% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 3.79% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 21 Jun 2012, 07:39
75730DA
2.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor 18 Jun 2012, 14:57
91010DA
3.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor 18 Jun 2012, 14:54
84021DA
4.
Vot final: Proiect de lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian 18 Jun 2012, 14:53
87010DA
5.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 18 Jun 2012, 14:51
91000DA
6.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată 18 Jun 2012, 14:49
90010DA
7.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 18 Jun 2012, 14:48
87130DA
8.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:46
95011DA
9.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Curții Constituționale a României la Conferința Mondială a Justiției Constituționale, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:44
95011DA
10.
vot final: Proiect de lege privind energia electrică şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 29 May 2012, 15:14
79410DA
11.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 08 May 2012, 09:20
779170DA
12.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:32
98330DA
13.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între România şi Republica Arabă Siriană semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:30
93580DA
14.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Tratatului între România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:28
7911103DA
15.
vot final: Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011, a educaţiei naţionale 23 Apr 2012, 15:49
687211DA
16.
vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice 23 Apr 2012, 15:45
100100DA
17.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statul aleşilor locali 23 Apr 2012, 15:45
99011DA
18.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 23 Apr 2012, 15:43
405701NU
19.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 10 Apr 2012, 15:38
73022DA
20.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici şi activităţile notariale 10 Apr 2012, 15:37
75110DA
21.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţilor notariale nr.36/1995 10 Apr 2012, 15:35
83040DA
22.
vot final: Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 10 Apr 2012, 15:29
92220DA
23.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucureşti la 11 martie 2011 10 Apr 2012, 14:56
78000DA
24.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010 10 Apr 2012, 14:53
84001DA
25.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 10 Apr 2012, 14:50
82321DA
26.
Vot final: Proiect de lege pentru aderarea României la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 02 Apr 2012, 15:41
71011DA
27.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008 02 Apr 2012, 15:39
78530DA
28.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011 02 Apr 2012, 15:26
95000DA
29.
Vot final: Proiect de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 02 Apr 2012, 15:23
90001DA
30.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 21 Dec 2011, 12:04
504340DA
31.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 21 Dec 2011, 12:03
563711NU
32.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) şi Art.14, alin.(4), lit.a 21 Dec 2011, 12:02
504500NU
33.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 21 Dec 2011, 12:01
484900DA
34.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 21 Dec 2011, 12:00
474711DA
35.
vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 21 Dec 2011, 11:58
474521DA
36.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 21 Dec 2011, 11:57
92121DA
37.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.134/2011 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legii nr.161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 21 Dec 2011, 11:56
91410DA
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 21 Dec 2011, 11:54
425130DA
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 21 Dec 2011, 11:53
465001DA
40.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2011 privind aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 21 Dec 2011, 11:51
494700NU
41.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 21 Dec 2011, 11:50
445000DA
42.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 21 Dec 2011, 11:49
514011NU
43.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2011 pentru organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici 21 Dec 2011, 11:47
415012DA
44.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic" 21 Dec 2011, 11:42
94111DA
45.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 21 Dec 2011, 11:40
95210DA
46.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 21 Dec 2011, 11:40
831120DA
47.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concurenţei 21 Dec 2011, 11:38
771810NU
48.
raport de respingere: Propunere legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 21 Dec 2011, 11:37
91000DA
49.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată 21 Dec 2011, 11:36
404930DA
50.
Vot final: Proiect de lege pentru completarea Codului Penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 19 Dec 2011, 17:29
803110DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  -2 3  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Mustatea Vasile”

Lasa un comentariu

Date de contact
Bolintin Vale str.Republicii nr.1, jud. Giurgiu
(0723)370.649 / (0769)457.079
Flux RSS   Declarații
14 Dec
2011
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propun suplimentarea, la poziţia 42 din Anexa nr. 7, cu suma de 2 628 de mii de lei pentru ajutorul regional pe care trebuia să-l încaseze în perioada 20... 
25 Nov
2009
: Experţii contabili şi contabilii autorizaţi au o lege care le reglementează sfera competenţei. Eu cred că, în primul rând, ar trebui modificată această lege, pentru că legea lor specia... 
25 Nov
2009
: Aş vrea să mai fac o precizare: dacă se reia votul, înseamnă că trebuie să facem o precizare. Îmi permiteţi, domnule preşedinte?  
25 Nov
2009
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative. Nu mai fac alte comentarii fiindcă propunerea legislativă este id... 
25 Nov
2009
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul secretar de stat Iliescu a prezentat pe larg propunerea legislativă. Voi prezenta pe scurt. În şedinţa din 6 octombrie 2009, membrii comisiei au ho... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.