Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Niculae Mircovici
Niculae Mircovici
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
64.50%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Minoritati. Prezent la 64.50% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 4.30% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 26 Jun 2012, 11:00
243320NU*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 10:27
161230NU*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 19 Jun 2012, 10:23
161430NU*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 19 Jun 2012, 10:20
155460Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României 19 Jun 2012, 10:11
158830NU*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 19 Jun 2012, 09:51
163450NU*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordoanţei de urgenţă nr.82 din 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 19 Jun 2012, 09:49
163550NU*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 19 Jun 2012, 09:19
169652NU*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 19 Jun 2012, 09:14
177811NU*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 19 Jun 2012, 08:54
239560NU*
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice 27 Mar 2012, 12:08
155522-*
12.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 27 Mar 2012, 12:07
1814112DA*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat 27 Mar 2012, 12:05
1214860DA*
14.
Vot final: Proiect de Lege privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor 27 Mar 2012, 12:04
2313382DA*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 21 Feb 2012, 12:43
161112-*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă 20 Dec 2011, 12:14
11310021-*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor 22 Nov 2011, 12:35
165613-*
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 22 Nov 2011, 11:51
13815922DA*
19.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane 08 Nov 2011, 13:06
13710041NU*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 12 Oct 2011, 11:57
14310840Ab*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 12 Oct 2011, 11:47
1469932-*
22.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare 12 Oct 2011, 11:36
23211183NU*
23.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensamântului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 27 Sep 2011, 11:24
16712231-*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România 14 Sep 2011, 11:21
12711511Ab*
25.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Codului fiscal 14 Sep 2011, 11:20
13250574Ab*
26.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale 14 Sep 2011, 10:58
12912421NU*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 14 Sep 2011, 10:55
13012640NU*
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 14 Sep 2011, 10:53
12812711-*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind calitatea aerului înconjurător 24 May 2011, 11:37
287303-*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 17 May 2011, 11:39
13711441NU*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare 17 May 2011, 11:31
14773421Ab*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Titlului X "Circulaţia juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 17 May 2011, 11:20
14712211-*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 17 May 2011, 11:16
12514013DA*
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 17 May 2011, 11:15
12814510DA*
35.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură 19 Apr 2011, 10:52
14211413-*
36.13414831-*
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 22 Mar 2011, 11:39
13610740NU*
38.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal 22 Mar 2011, 11:38
13810740NU*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare 01 Mar 2011, 13:01
247323-*
40.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 01 Mar 2011, 12:46
14811151Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 01 Mar 2011, 12:20
14712132Ab*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 01 Mar 2011, 12:12
12515243Ab*
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 01 Mar 2011, 12:06
12914463DA*
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.416 din 2001 privind venitul minim garantat 20 Dec 2010, 13:28
1725130Ab*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură 20 Dec 2010, 13:27
1714933-*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 20 Dec 2010, 13:26
1715420NU*
47.
Vot final: None 07 Dec 2010, 13:22
169421-*
48.
Vot final: None 07 Dec 2010, 13:16
168501-*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 23 Nov 2010, 12:43
171641Ab*
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii 19 Oct 2010, 12:09
16111380Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Mircovici Niculae”

Lasa un comentariu

Date de contact
Dudeştii Vechi – Timiş
Timişoara, Piaţa Unirii, nr.14
Bucureşti, Barbu Lăutaru nr. 2
(0755)019.030 / (0722)252.290 / (0256)490.796
Flux RSS   Declarații
22 Jun
2016
(Domnul Niculae Mircovici, secretar al Camerei Deputaţilor, revine la prezidiu.) 
22 Jun
2016
: Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Aş vrea să fac o mică corecţie la intervenţia colegului meu. Toate rapoartele de la punctul 20 la punctul 24, la care s-a făcut referire, au... 
08 Jun
2016
În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul deputat Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor.  
08 Jun
2016
După pauză  
08 Jun
2016
: Au participat la vot un număr de 257 de deputate şi deputaţi care şi-au exprimat votul. 257.  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.