Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Mihai Vitcu
Mihai Vitcu
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
11.
mulţumesc, domnule ministru, pentru răspunsul pe care mi l-aţi dat din partea Ministerului de Externe, dar credeam eu Ministerul de Externe face parte din Guvernul României şi consideram această comunicare este absolut necesară. Sigur problema nu vizează în mod direct. Domnul ministru Vlad Roşca a fost informat de această reuniune şi consider eu ea trebuia se bucure de o atenţie specială din partea Guvernului României, atâta timp cât este o problemă care interesează, de fapt, şi Consiliul Europei. mulţumesc pentru răspuns şi pentru amabilitatea dumneavoastră de a veni şi a-mi prezenta acest răspuns. mulţumesc.
02 Oct 2000  Sursa: stenograme parlament
12.
Domnul Vasile Lupu: Domnul deputat Vitcu doreşte o replică.
02 Oct 2000  Sursa: stenograme parlament
13.
Domnul Răzvan Ungureanu: mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule deputat, După cum cunoaşteţi, constituirea euroregiunilor intră în competenţa autorităţilor locale, în cazul judeţene, care sunt şi membri fondatori ai acestor regiuni. Ministerul de Externe nu cunoaşte, pentru nu a fost informat, dacă gazdele Reuniunii de constituire a Euroregiunii Prutul de Sus a invitat şi membri ai Guvernului. pot însă spune , din partea Ministerului Afacerilor Externe, au participat, pe baza invitaţiilor primite, ambasadorul român la Chişinău şi consulul român la Cernăuţi. La acelaşi nivel, de ambasador, au fost reprezentate şi Republica Moldova şi Ucraina. În legătură cu închiderea unor puncte de trecere simplificată a frontierei, în ceea ce ne priveşte, ministerul a susţinut întotdeauna necesitatea menţinerii şi chiar ameliorării infrastructurii la toate, repet toate punctele de trecerea frontierei, şi a întreprins demersuri scrise în acest sens. În răspunsurile pe care le primim de la Direcţia Generală a Vămilor, este invocată Hotărârea privind reducerea generală a numărului lucrătorilor vamali la punctele de frontieră, drept pentru care, domnule deputat, ne permitem adresăm sugestia ca un răspuns detaliat la această întrebare -l ofere Ministerul Finanţelor şi Direcţia Generală a Vămilor. mulţumesc.
02 Oct 2000  Sursa: stenograme parlament
14.
Domnul Vasile Lupu: mulţumesc. Răspunde domnul secretar de stat Răzvan Ungureanu. Aveţi cuvântul, domnule ministru.
02 Oct 2000  Sursa: stenograme parlament
15.
mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule ministru, Recent, a avut loc la Botoşani, subliniez, la Botoşani, întâlnirea factorilor responsabili din România, Ucraina şi Moldova, în vederea semnării documentelor constitutive privind Euroregiunea Prutul Superior. Din păcate, la această importantă întâlnire, nu a fost nimeni din partea Guvernului României, prezenţă absolut necesară întrucât partenerii noştri au făcut apel la documente internaţionale semnate de partea română, care nu sunt respectate. Un asemenea document este Convenţia încheiată între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei, aprobat prin H.G. nr.818/20.09.1996, privind trecerea simplificată a frontierei de stat. Acest document este întărit şi de Acordul Euroregiunii Prutul Superior, semnat la Botoşani în septembrie 2000. Din cele 5 puncte de trecere a frontierei, Vicovul de Sus, Ulma, Climăuţi, Izvoarele Sucevei, Văşcăuţi, ultimele două au fost închise, ca urmare a măsurilor de austeritate impuse de Ministerul Finanţelor şi, de fapt, de Guvernul României, recent. Neparticiparea unui membru al Guvernului la această importantă reuniune ne-am explicat-o noi prin două motive: Botoşanii nu este Parisul, Londra sau Washingtonul, iar deplasarea până în nordul Moldovei este chinuitoare pentru actualii guvernanţi; faptul cele două judeţe au o conducere administrativă PDSR creează un anumit disconfort membrilor Guvernului de a sta la aceeaşi masă cu oameni care au o susţinere populară estimată în alegerile din iunie. vrea menţionez faptul la această reuniune, conducerea administrativă a fost reprezentată la vârf de preşedinţii şi vicepreşedinţii celor două judeţe, respectiv de la Suceava, domnul preşedinte Mârza şi vicepreşedintele Grozavu. Rugăm pe domnul prim-ministru Mugur Isărescu ne informeze dacă prezenţa membrilor Guvernului la reuniuni ce vizează integrarea europeană a României este facultativă şi dacă eforturile ce s-au făcut pentru o mai bună comunicare între comunitatea românească şi cea ucrainiană din cele două ţări pot fi anulate prin măsuri discreţionare ale ministrului finanţelor, Decebal Traian Remeş, şi, de fapt, ale Guvernului, care nu a asigurat fondurile necesare pentru viabilitatea acestor puncte de frontieră pe care le-am amintit. mulţumesc.
02 Oct 2000  Sursa: stenograme parlament
16.
mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru Mugur Isărescu şi se referă la întâlnirea ce a avut loc la Botoşani între România, Ucraina şi Moldova privind semnarea documentelor constitutive legate de Euroregiunea Prutul Superior. Din păcate, la această întâlnire nu a participat nimeni din partea Guvernului României, deşi acolo s-au discutat documente internaţionale semnate de partea română. Un asemenea document este Convenţia încheiată între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.818 privind trecerea simplificată a frontierei de stat. Această prevedere este întărită şi de Acordul Euroregiunii Prutul Superior şi, concret, sunt 5 puncte de frontieră în judeţul Suceava, Vicovul de Sus, Ulm, Climăuţi, Izvoarele Sucevei, Văscăuţi, din care s-au închis două din raţiuni financiare. Rugăm pe domnul prim-ministru răspundă dacă prezenţa membrilor Guvernului la reuniuni internaţionale ce vizează integrarea europeană a României este facultativă şi dacă eforturile ce s-au făcut pentru o mai bună comunicare între comunitatea românească şi cea ucraineană din cele două ţări pot fi anulate prin măsuri discreţionare ale ministrului finanţelor, Decebal-Traian Remeş. mulţumesc.
25 Sep 2000  Sursa: stenograme parlament
17.
(din sală): Ce faceţi, ţineţi o conferinţă?
25 Sep 2000  Sursa: stenograme parlament
18.
mulţumesc, domnule preşedinte. Intervenţia mea se intitulează: "Drama învăţământului românesc în pragul mileniului III". Într-o zi mohorâtă de vineri a acestui început de septembrie porneau neîncrezători spre şcoală, sub privirile triste ale părinţilor şi bunicilor, sute de mii de copii. Alături de ei păşeau cu acelaşi "entuziasm" educatori, învăţători şi profesori. Pe toţi îi aştepta şcoala, o şcoală mizeră, lăsată în voia soartei de cei care trâmbiţează până la surzenie succesul reformei. Printre ei, marele filosof în viaţă, Andrei Marga, cel care, ce visează noaptea povesteşte ziua, cum paharul reformei a trecut de jumătate şi nu mai este mult – spunem noi – până când, revărsându-se, numărul analfabeţilor va depăşi numărul ştiutorilor de carte. Vorbind de fel de fel de rute ale învăţământului românesc, începutul anului şcolar l-a găsit pe domnul Marga pe ruta Gorjului, în timp ce preşedintele Constantinescu, scârbit de atâta bine, a luat calea Banatului şi puţin a lipsit nu treacă în Iugoslavia, le povestească copiilor de acolo despre grija liderului regional pentru viitorul luminos al Statelor Unite ale Europei. Peste tot au fost întâmpinaţi de zâmbete schimonosite de durere, de durerea unei naţii ce nu-şi găseşte liniştea firească într-un domeniu ce în mod firesc şi normal ar fi trebuit domine inteligenţa, acţiunea, progresul, reforma, dacă vreţi, dar o reformă eficientă, înţeleasă şi suportată atât de elevi, cât şi de profesori. Despre ce reformă poate fi vorba în învăţământul românesc, când de trei ani şi ceva încoace, asistăm la o bâlbâială generală, la fel de fel de măsuri publicate în zeci de buletine informative ale Ministerului Educaţiei Naţionale, măsuri care majoritatea încalcă în mod flagrant Legea învăţământului, Statutul personalului didactic, legi organice sau legi ordinare ale ţării. Despre ce reformă poate fi vorba când n-a exista examen important în această perioadă, care nu fie contestat într-o formă sau alta pentru viciile de formă sau de conţinut? Atât examenele de capacitate, cât şi examenele de bacalaureat, precum şi sistemul de admitere în licee şi facultăţi n-au darul de a promova valoarea şi competiţia. Competiţia şcolară reprezintă un nonsens pentru actuala coaliţie guvernamentală. Despre ce reformă poate fi vorba când mii de oameni au fost eliminaţi din sistemul de învăţământ, profesorii devenind oameni de serviciu în şcoli, iar oamenii de serviciu devenind şomeri? Despre ce reformă poate fi vorba când sute şi mii de copii abandonează şcoala, datorită condiţiilor materiale precare. Ridicolul situaţiei este acordarea aşa-ziselor burse sociale, care se ridică la "colosala" sumă de 50.000 lei, în timp ce un elev intern are nevoie de minima sumă ce depăşeşte cu mult milionul de lei pe lună? Totul este croit pentru a se crea haosul general, în care cei şmecheri domine gloata neştiutoare de carte. Ceea ce este mai trist este faptul pe fondul acestui haos atotcuprinzător s-a generalizat aproape fenomenul corupţiei şi al hoţiei, pornindu-se de la Ministerul Educaţiei Naţionale, continuându-se la inspectoratele şcolare şi ajungându-se chiar la nivelul unităţilor şcolare. Sunt suficiente doar două exemple care nici până astăzi nu sunt elucidate, deşi s-au tras destule semnale de alarmă. Ordonanţa nr. 10 din 1997, despre care am vorbit de foarte multe ori, care a vânturat banul public ce trebuia ajungă la amărâţii şcolilor, precum şi banii destinaţi manualelor şcolare alternative. În ambele cazuri este vorba de sute de miliarde de lei, iar cei ce au menirea de a face lumină sunt preocupaţi de fel de fel de anchete cu trimiteri electorale. Din această cauză s-a ajuns la mila publică pentru supravieţuirea şcolii. Trăim cu speranţa nu mai este cât a fost. Şcoala va intra în normalitate, reforma şcolară va continua, ţinându-se cont de tradiţia şi realităţile din învăţământul românesc. Aceşti ani de cumplită ignoranţă, la nivelul managementului şcolar, vor rămâne ca o amintire tristă, cu sechele, însă, pentru câteva generaţii ce au avut neşansa de a trăi această dramă a şcolii româneşti, aflată pe mâna câtorva specialişti ai Epocii Constantinescu. mulţumesc.
12 Sep 2000  Sursa: stenograme parlament
19.
mulţumesc, domnule preşedinte. Zilele acestea a avut loc la Fălticeni un eveniment cu rezonanţă naţională, şi anume sărbătorirea a 130 de ani de existenţă a Colegiului naţional "Nicu Gane". Acesta liceu face parte din galeria naţională a şcolilor de elită. Fiecare an din viaţa unei astfel de instituţii este important prin fiecare promoţie pe care o primeşte pentru a-i desăvârşi educaţia, este important prin fiecare promoţie pe care o încredinţează societăţii, este important prin realizări, prin confruntări, prin evenimente de tot felul cărora le naştere. Este liceul în care au învăţat Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu, Ion Dragoslav, Anton Holban, Ion Irimescu, Constantin Ciopraga, Horia Lovinescu, Mihai Băcescu, Grigore Vasiliu Birlic, Nicolae Labiş, ca nu amintesc doar câteva din personalităţile ce au lăsat un nume în spiritualitatea românească. "Sfârşit de veac la Nicu Gane" - îşi intitula o pagină de revistă o tânără din clasa IX-a a acestui liceu. Frânturi dintr-un discurs posibil îi macină gândurile: "Tineretul nostru e prost crescut şi nu are nici un respect faţă de bătrâni, copiii nu mai ascultă de părinţi, sfârşitul lumii nu poate fi departe..." La asemenea etichetări, tânăra elevă exprima poziţia unei generaţii nonconformiste. "Ne îngrijorează şi ne nelinişteşte acea categorie subintelectuală cu gesticulaţie nervoasă, voce afectat pilduitoare şi suflu încrâncenat, cu mentalitate de Dinu Păturică şi cultură de seriale sud-americane. În spatele titlurilor, rangurilor şi patalamalelor îşi ascund de multe ori incultura, parvenitismul, intoleranţa, kitchul", îşi încheia nişte gânduri eleva amintită. Oare care a fost motivul inspiraţiei pentru realizarea unui asemenea portret al sfârşitului de veac pentru un copil de doar 15 ani? Răspunsul l-am găsit eu pornind de la modul cum Puterea vremii tratează şcoala în general, tineretul în mod special. Ce pot înţelege aceşti tineri de la universitari ajunşi peste noapte preşedinţi, prim miniştri sau miniştri şi care uită cineva le-a pus creionul în mână, cineva i-a ajutat silabisească câteva cuvinte. Ce pot înţelege aceşti tineri de la un ministru al învăţământului – tipul clasic al oportunistului de azi care, în loc se ocupe de problemele grave ale învăţământului românesc, este preocupat în a justifica politica "înţeleaptă" a naţional-ţărănismului contemporan. Cum e posibil ca la un eveniment de dimensiunile aniversare ale unui liceu celebru nu fie prezent măcar un anonim inspector instalat pe bază de algoritm politic? Un simplu mesaj din partea ministrului sau a prefecturii, a inspectoratului şcolar ar mai fi dat speranţă acestor tineri care privesc cu îngrijorare viitorul. N-a fost fie, pentru , întâmplător, directorul şcolii candidează la Primăria Fălticeni din partea PDSR. Sărbătoarea Liceului "Nicu Gane" a fost socotită o sărbătoare pedeseristă cu iz electoral, deşi această manifestare în mod tradiţional se desfăşoară în fiecare an în luna mai sub genericul "Zilele liceului". Oricum, sărbătoarea a fost onorată de prezenţa unor mari personalităţi, foşti elevi sau profesori, printre ei aflându-se academicianul Ion Irimescu, academicianul Constantin Ciopraga, profesorul universitar Emil Pergeriu, George Scripcaru, Vasile Aferăstroaie etc. Boicotarea unui asemenea eveniment din partea actualei puteri demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, mizeria umană a unei conduceri ce îşi trăieşte ultimele zile de existenţă. Politizarea unor asemenea evenimente, politizarea şcolii, în general, aduce traume ireparabile pentru nişte tineri care prin glasul acelui copil de 15 ani constată cu amărăciune: "Nu noi am inventat ura, minciuna, înjurătura şi crima". Prin atitudinea unui ministru incompetent, prin susţinerea politică a unor inspectori generali ce nu au nimic cu şcoala şi idealurile ei, prin acţiunea unor prefecţi preocupaţi doar de scaunul puterii, şcoala românească va trăi într-un anonimat regretabil departe de ceea ce a însemnat tradiţie în învăţământul românesc. "Sfârşit de veac la Nicu Gane", sfârşit de mandat pentru o putere incapabilă a se exprima constructiv. Este concluzia tuturor participanţilor veniţi cu entuziasm la sărbătoarea unui liceu şi care au plecat cu gustul amar al unor ingerinţe politice ce numai actuala Putere este capabilă le exprime. mulţumesc.
23 May 2000  Sursa: stenograme parlament
20.
Domnul Vasile Lupu: Deci domnul Petru Bejinariu nu este prezent. Dacă domnul ministru îi poate transmite răspunsul scris, prin domnul Vitcu, se declară mulţumit. Domnul Mihai Drecin este prezent?
22 May 2000  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Nici un comentariu pentru “Vitcu Mihai”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
16 Oct
2000
Domnule preşedinte, Dacă dumneavoastră aţi înţeles ceva din tot răspunsul acesta, atunci eu mă declar mulţumit. Mulţumesc.  
16 Oct
2000
Aţi permis tot timpul, domnule preşedinte!  
16 Oct
2000
Nişte lămuriri, domnule preşedinte.  
16 Oct
2000
Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea se adresa domnului prim-ministru, Mugur Isărescu, şi avea drept subiect un banal drum comunal Cacica-Soloneţul Nou, cum multe drumuri sunt ... 
10 Oct
2000
Nu suntem încă la guvernare, domnilor! O să fim... şi n-o să conducem cu ordonanţe! Dar câte anomalii nu cuprind aceste acte legislative scoase pe bandă rulantă şi semnate de Victor Cior... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.