Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Mihai Valentin Popa, candidat D Brasov alegeri 2016
Mihai Valentin Popa
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.III din Legea nr.90/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor de tutun. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată. La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 de deputaţi, membrii ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în şedinţa din 4.XI.2004. În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat în şedinţa din 21 octombrie 2004. Mulţumesc.
08 Nov 2004  Sursa: stenograme parlament
2.
: Domnule preşedinte, prin raportul prezentat astăzi, propunem legea spre votare în forma prezentată de comisie, având în vedere cel puţin trei considerente: a fost discutată la Comisia pentru agricultură, a fost discutată la Comisia pentru învăţământ, s-a făcut comisie mixtă agricultură-învăţământ. La această comisie a participat şi domnul deputat Kelemen, vicepreşedintele Comisiei pentru agricultură, şi nu avem nici un amendament depus la acest capitol. Ca atare, cred discuţia este inutilă şi, dacă vreţi, nu are fundament legal. propun supuneţi la vot raportul, în forma prezentată de comisie.
08 Nov 2004  Sursa: stenograme parlament
3.
(din loja comisiei): Gramatical!
08 Nov 2004  Sursa: stenograme parlament
4.
(din loja comisiei): La punctul 7, da?
08 Nov 2004  Sursa: stenograme parlament
5.
: mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiectiv de reglementare completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 de deputaţi membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în şedinţa din 8.11.2004. În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat în şedinţa din 21 octombrie 2004. Proiectul de lege, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. mulţumesc.
08 Nov 2004  Sursa: stenograme parlament
6.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare acordarea de facilităţi proprietarilor de păduri private constituiţi în asociaţii cu scopul urmăririi suprafeţelor forestiere gospodărite unitar. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţie. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în şedinţa din 20.X.2004. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 septembrie 2004. Proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. mulţumesc.
26 Oct 2004  Sursa: stenograme parlament
7.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Nu vreau reiau argumentele care au fost prezentate atât de către unul dintre iniţiatori, cât şi de domnul deputat Brudaşcu, permiteţi-mi precizez totuşi, acest proiect de lege a fost luat în discuţia Comisiei de agricultură în prima jumătate a lunii septembrie 2004. Ideea în sine a fost salutată de întreaga componenţă a Comisiei de agricultură cu remarca de a reformula propunerea pentru eliminarea din text a caracterului derogatoriu de la dispoziţiile dreptului comun în materie, respectiv Codul civil, precum şi Legii nr.54. Din motivaţia care a prezentat-o şi domnul deputat Brudaşcu, iniţiatorul principal, colegul nostru domnul Bălăeţ este bolnav, aşteptând şi neprimind o nouă reformulare, am introdus-o pe ordinea de zi în urma căreia, nefiind îndeplinite condiţiile care s-au pus la prima discuţie în Comisia de agricultură, au fost respinse în comisie cu 6 voturi împotrivă, colegii de la PRM, cum mi se pare normal. Pentru Comisia de agricultură nu este un impediment reluăm în discuţie această lege, dar cu condiţia strictă reformuleze şi nu ne introducă în contradicţie cu legislaţia în vigoare în acest domeniu. mulţumesc. Suntem de acord cu retransmiterea ei.
26 Oct 2004  Sursa: stenograme parlament
8.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor dispoziţii privind facilitatea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole în scopul creşterii productivităţii şi a stimulării dezvoltării de ferme agricole prin comasare de terenuri agricole. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art.73 din Constituţia României, republicată. Propunerea legislativă a fost respinsă cu 6 voturi împotrivă în şedinţa din 13.X.2004. În urma dezbaterii, comisia propune respingerea iniţiativei legislative pentru următorul considerent: reglementările propuse privesc realizarea schimbului de imobile, terenuri agricole printr-o procedură derogatorie de la dispoziţiile dreptului comun în materie, respectiv Codul Civil, Legea nr.54/98 privind circulaţia juridică a terenurilor şi Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 cu modificările şi completările ulterioare. mulţumesc.
26 Oct 2004  Sursa: stenograme parlament
9.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere şi avizare pe fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere. Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare accesibilizarea fondului forestier proprietate publică, prin construirea de drumuri forestiere, în vederea asigurării desfăşurării lucrărilor silvice, a celor de prevenire şi stingere a incendiilor şi pentru asigurarea unei activităţi de exploatare a pădurilor în condiţii ecologice şi de rentabilitate. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţie. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din 12.10.2004. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 septembrie 2004. Proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. Mulţumesc.
26 Oct 2004  Sursa: stenograme parlament
10.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile de urs, pisică sălbatică şi lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004 - 2005. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din 12.10.2004. În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat în şedinţa din 27 septembrie 2004. Proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. mulţumesc.
26 Oct 2004  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Nici un comentariu pentru “Mihai Valentin Popa”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
05 Mar
2018
: Stimaţi parlamentari, Am ascultat luările de cuvânt şi primul lucru pe care l-am remarcat a fost faptul că sunt 20 de ani de guvernare PSD, din care 12 ani n-au aparţinut PSD. Aş vrea s... 
05 Mar
2018
(ministrul educaţiei naţionale): Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Am citit atent moţiunea simplă, depusă în Camera Deputaţilor de grupul deputaţilor liberali. Am ... 
21 Dec
2016
: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Popa Mihai Valentin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.8 Braşov, Jur credinţă patriei mele România; J... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.