Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Teodor Meleşcanu, candidat S Prahova alegeri 2016
Teodor Meleşcanu
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
53.84%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 53.84% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 2.80% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 21 Dec 2011, 12:04
504340DA
2.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 21 Dec 2011, 12:03
563711NU
3.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) şi Art.14, alin.(4), lit.a 21 Dec 2011, 12:02
504500NU
4.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 21 Dec 2011, 12:01
484900DA
5.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 21 Dec 2011, 12:00
474711DA
6.
vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 21 Dec 2011, 11:58
474521DA
7.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 21 Dec 2011, 11:57
92121DA
8.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.134/2011 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legii nr.161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 21 Dec 2011, 11:56
91410DA
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 21 Dec 2011, 11:54
425130DA
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 21 Dec 2011, 11:53
465001DA
11.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2011 privind aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 21 Dec 2011, 11:51
494700NU
12.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 21 Dec 2011, 11:50
445000DA
13.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 21 Dec 2011, 11:49
514011NU
14.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2011 pentru organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici 21 Dec 2011, 11:47
415012DA
15.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic" 21 Dec 2011, 11:42
94111-*
16.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 21 Dec 2011, 11:40
95210DA
17.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 21 Dec 2011, 11:40
831120DA
18.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concurenţei 21 Dec 2011, 11:38
771810NU
19.
raport de respingere: Propunere legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 21 Dec 2011, 11:37
91000DA
20.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată 21 Dec 2011, 11:36
404930DA
21.
Vot final: Proiect de lege pentru completarea Codului Penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 19 Dec 2011, 17:29
803110DA
22.
Vot final: Proiect de lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3 cu ocazia celei de-a douazeci şi şaptea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 14-18 decembrie 2009 15 Dec 2011, 09:52
108300DA
23.
raport de respingere: Proiect de lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România 07 Dec 2011, 11:54
96440DA
24.
raport de respingere: Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei 07 Dec 2011, 11:53
102110DA
25.
raport de respingere: Proiect de lege pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 07 Dec 2011, 11:52
104110DA
26.
vot final: Proiect de lege privind completarea Legii nr.67/2005 pentru înfiinţarea de comune 07 Dec 2011, 11:52
614120DA
27.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale 07 Dec 2011, 11:51
100120DA
28.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 07 Dec 2011, 11:50
713310NU
29.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea legii administraţiei publice Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 07 Dec 2011, 11:48
100320DA
30.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 07 Dec 2011, 11:47
96550DA
31.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 07 Dec 2011, 11:47
505320DA
32.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 07 Dec 2011, 11:45
425810NU
33.
raport de respingere: Proiect de lege penru modificarea şi completarea Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali 07 Dec 2011, 11:44
861620NU
34.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 07 Dec 2011, 11:43
102010DA
35.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi 07 Dec 2011, 11:43
752710DA
36.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 07 Dec 2011, 11:42
103030DA
37.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.21 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 07 Dec 2011, 11:41
99210DA
38.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.30 din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată 07 Dec 2011, 11:40
445610DA
39.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.45 şi 97 din Legea administraţiei locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare 07 Dec 2011, 11:39
103010DA
40.
raport de respingere: Proiect de lege pentru completarea Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare 07 Dec 2011, 11:38
102020DA
41.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea alin.(3) şi (4) ale art.57 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 07 Dec 2011, 11:37
102010DA
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.56 şi art.71 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 07 Dec 2011, 11:36
100131DA
43.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 07 Dec 2011, 11:35
98030DA
44.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 504/2002 a audiovizualului 07 Dec 2011, 11:34
861530DA
45.
Vot final: Proiect de lege privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 07 Dec 2011, 11:32
90440DA
46.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 07 Dec 2011, 11:31
87910DA
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr.113/2010 07 Dec 2011, 11:30
475010DA
48.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:20
104500DA
49.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea art.7 alin.(1) lit. c) şi d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:19
110410DA
50.
Vot final: Proiect de lege privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii programelor de studii/specializări, neautorizate sau neacreditate 06 Dec 2011, 11:18
486220DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  -1 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Meleşcanu Teodor Viorel”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
preşedintele Comisiei de apărare din Senat 
Date de contact
Vălenii de Munte, Str. George Enescu nr.2, et.1, jud. Prahova
Ploieşti, B-dul Republicii nr.1-2, Palatul Administrativ, parter, camera 17, jud. Prahova
02442822323
Flux RSS   Declarații
11 Jun
2018
: Vă mulţumesc foarte mult. În legătură cu celelalte întrebări, pe care mi le-aţi pus, vreau să vă asigur că obiectivul nostru fundamental este de a păstra linia tradiţională a poli... 
11 Jun
2018
: Vă mulţumesc foarte mult tuturor celor care mi-aţi pus întrebări sau aţi făcut comentarii şi vă asigur că voi încerca să vă dau răspunsuri cât mai clare. Înainte, însă, de a t... 
11 Jun
2018
(ministrul afacerilor externe): Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Îmi este foarte greu să vorbesc în 5 minute despre toate problemele pe care deja domnul T... 
28 Feb
2012
: Eu, Teodor-Viorel Meleşcanu, jur că voi îndeplini cu bună- credinţă şi nepărtinire, în deplinul respect al Constituţiei şi al legilor ţării, atribuţiile ce-mi revin în calitate de ... 
28 Feb
2012
: Eu, Teodor-Viorel Meleşcanu, jur că voi îndeplini...  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.