Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Marian Iulian Rasaliu, candidat S Brasov alegeri 2016
Marian Iulian Rasaliu
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
11.
: mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Îi dau dreptate colegului nostru, domnului deputat Moldovan. De altfel, ştiţi această propunere legislativă a fost dezbătută intens în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Iniţial nici eu nu am susţinut-o. Dar având în vedere schimbarea pe care preşedintele comisiei noastre, schimbare pe care a amintit-o aici, de la microfonul Camerei Deputaţilor, adică trecerea de la modificarea sistemului curricular la o strategie privind educaţia pentru sănătate şi nutriţie, în acest context, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea propunerii legislative, având în vedere ceea ce am subliniat anterior.
20 Mar 2018  Sursa: stenograme parlament
12.
: mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, număr printre co-semnatarii acestei propuneri legislative. Propunerea noastră vizează realizarea unui mecanism transparent, cu privire la detaşări, şi preia ca model de stabilitate prezenţa obligatorie la catedra titulară a cel puţin unui ciclu de 4 ani, dintr-un total de 7. În legislaţia actuală se prevede : "Personalul didactic titular care din proprie iniţiativă solicită se specializeze sau continue studiile, are dreptul la concediu fără plată. Durata totală a acestuia nu poate depăşească 3 ani, într-un interval de 7 ani - subliniez, într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa unităţii şcolare, prin consiliul de administraţie, dacă se face dovada activităţii respective". Practic, iniţiativa noastră preia acest model existent în lege şi propune acelaşi sistem şi pentru detaşări. Trebuie specificăm clar iniţiativa se referă exclusiv la detaşările care se realizează pe posturi didactice între şcoli şi nu afectează detaşarea în interesul învăţământului la nivelul inspectoratelor şcolare sau instituţiilor conexe, respectiv minister. În acest context, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea propunerii legislative. mulţumesc.
20 Mar 2018  Sursa: stenograme parlament
13.
: "Ziua Naţională a Republicii Elene - 25 martie" Sărbătoarea din 25 martie, ziua BUNEI VESTIRI, este ziua când grecii şi filoelenii de pretutindeni îşi comemorează eroii care s-au jertfit pentru libertatea şi independenţa Greciei. Sub deviza "Libertate sau moarte", în data de 25 martie 1821, s-a aprins scânteia revoluţiei elene, ale cărei principii fundamentale se impun şi astăzi ca norme comune a lumii contemporane. Izbucnirea revoluţiei elene, în anul 1821, pe teritoriul Moldo-Valahiei, şi actele de eroism ale grecilor şi a celor care le-au împărtăşit idealurile, au rămas înscrise cu litere de aur în istoria comună a Greciei şi României. Pe pământul Eladei şi în afara ei, numele protagoniştilor luptelor pentru independenţă au devenit sinonime cu patriotismul. După 7 ani de război, nenumărate sacrificii umane şi pierderi materiale, în anul 1828, statul grec devine o realitate pe harta Europei. Astăzi, la 197 de ani de la izbucnirea revoluţiei renaşterii naţionale a Eladei, mesajul său, cu rădăcini antice şi, deopotrivă, iluministe, rămâne actual în lumina creştinătăţii... demnitate, libertate, democraţie, prosperitate pentru naţiune şi ţară. Această zi, în anul centenar al României, este un moment prielnic pentru popoarele grec şi român de a reflecta asupra legăturilor durabile dintre cele două state, asupra prieteniei care a ghidat parcursul celor două ţări de-a lungul istoriei. În acest context, membrii Uniunii Elene din România se alătură acelora care, în memoria eroilor căzuţi în luptele pentru eliberarea Eladei de sub dominaţia otomană păstrează nestinsă lumina candelei elenismului. În numele membrilor Uniunii Elene din România le urez la mulţi ani grecilor şi filoelenilor de pretutindeni. La mulţi ani, Grecia!
20 Mar 2018  Sursa: stenograme parlament
14.
: mulţumesc, stimată doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Sigur aceasta este o problemă fundamentală, este o problemă legată de poluarea antropică, într-un context foarte important al dezvoltării durabile. Este o problemă foarte importantă, pentru , dacă-mi daţi voie, am dau citire în cât timp se descompun lucrurile aruncate: două săptămâni, în cazul cotoarelor de mere; o lună, pentru cazul prosoapelor de hârtie, pungi din hârtie, şerveţele; şase săptămâni, pentru cutiile din carton subţire, pungi din hârtie mai groasă; două-trei luni - carton; şase luni - haine şi ţesături din bumbac; un an - îmbrăcăminte şi ţesături din lână; doi ani - placaje din lemn; până la cinci ani - îmbrăcăminte şi ţesături grele; între 10 şi 20 de ani - subliniez - pungile din plastic. Un lucru foarte important! În acest context, vreau spun este un început, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor susţine, prin votul lor, propunerea legislativă, şi sperăm fie un început, în sensul în care ne vom ocupa nu numai de această categorie, care este o categorie inferioară, în ceea ce priveşte poluarea, este vorba de masele plastice la nivel general, pe care trebuie le avem în vedere, inclusiv din ce categorie fac parte acestea - termorigide sau termoplaste. mulţumesc pentru amabilitate.
14 Mar 2018  Sursa: stenograme parlament
15.
: mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Îmi revine deosebita onoare transmit mesajul domnului Terens Nikolaos Qouik, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Elene, adresat organizaţiilor grecilor de peste hotare, în legătură cu Ziua Mondială a Limbii Elene - 9 februarie. "Oficializarea Zilei Mondiale a Limbii Elene nu poate fie considerată decât ca o acţiune de recunoaştere a rolului limbii greceşti în cultura mondială, a acestei limbi care a contribuit şi a oferit noţiunile de oraş şi de politică. Ansamblul de norme şi idealuri morale al conştiinţei de sine greceşti s-a exprimat în limba grecilor pentru prima dată în istoria lumii locuite, aceşti greci care au dat naştere eticii cetăţenilor în cadrul unei societăţi democratice. Aristotel a scris, în opera sa «Politice», faptul , cuvântul omului constituie dovada lui cea mai mare omul este, prin natura sa, un animal politic. Seferis a menţionat, în opera «Încercări», , de la epoca Apostolului Pavel până la Dionisios Solomos, poporul grec, în condiţiile în care oricare alt popor ar fi sfârşit prin a-şi pierde limba, a salvat-o, pentru a o transmite generaţiilor viitoare. Cugetătorul Evangelos Papanutsos a vorbit despre seva plină de simboluri a cuvintelor pe care le denumea «fiinţe vii». Numai un popor care vorbeşte în acest fel despre limba sa, ar fi putut dea naştere unei culturi ce a exercitat o atracţie irezistibilă în întreaga lume antică, până în cele mai îndepărtate podişuri ale Asiei. Zbuciumata istorie greacă a transmis tuturor neamurilor şi prin intermediul «Istoriilor» lui Herodot, complexitatea destinului şi echilibrul dintre regulile geografiei şi iniţiativa individuală dinamică a grecilor din perioada primelor colonii, până la diaspora modernă. Civilizaţia noastră vorbeşte despre noi, povesteşte şi explică atitudinea noastră vizavi de evenimentele din jurul nostru, din fiecare epocă. Este marea noastră armă paşnică. Nu putea aparţină decât grecilor diasporei prima idee - conceptul iniţial - a iniţiativei amintite, de stabilire a unei Zile Mondiale a Limbii Elene. Comunitatea Elenă din Italia a fost prima care a propus-o, mobilizându-se pentru a o sprijini. Ministerul de Externe şi Secretariatul General al Grecilor din diaspora s-au sensibilizat şi au dat curs acestei iniţiative. Comisia Specială Permanentă a Grecilor din diaspora şi-a însuşit-o, iar Parlamentul elen a acceptat-o, în unanimitate, şi a legalizat-o. Ziua Mondială a Limbii Elene aminteşte limba grecilor a condus, conform textelor istorice, filosofice şi literare, la naşterea valorilor mondiale ce dau sens lumii civilizate moderne, a transmis peste generaţii esenţa democraţiei şi a contribuit major la răspândirea creştinismului. Limba greacă are avantajul liniei invizibile care uneşte oamenii, fără se limiteze la graniţe. Nenumărate sunt cuvintele greceşti care îmbogăţesc alte limbi, cele mai numeroase se regăsesc în literatura medicală internaţională, în care aproximativ 80% din termenii ştiinţifici au rădăcină şi origine grecească. Această linie invizibilă a limbii elene are recunoaştere internaţională oficială, în avantajul nu numai al grecilor, dar şi al tuturor popoarelor care doresc trăiască şi progreseze în pace. De altfel, cuvintele care în toată lumea dau sens convieţuirii armonioase - democraţie şi dialog - sunt cuvinte greceşti." Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Cu prilejul Zilei Internaţionale a Limbii Elene - 9 februarie, Uniunea Elenă din România a organizat numeroase ateliere literare creative, lecturi publice, prezentări de carte şi dezbateri referitoare la importanţa limbii elene pe plan mondial. În acelaşi context, am început demersurile parlamentare pentru realizarea unei iniţiative legislative, prin care, în România, ziua de 9 februarie fie declarată Ziua Limbii Elene. mulţumesc.
07 Mar 2018  Sursa: stenograme parlament
16.
: mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Cererea de reexaminare, de altfel, întemeiată, nu conţine obiecţii de fond. Ca atare, nu s-au impus modificări aduse textului. În acest context, membrii comisiilor de specialitate - refer aici la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, respectiv, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport - au acceptat solicitările formulate de preşedintele României şi au aprobat cererea de reexaminare, votând în favoarea adoptării legii, cu amendamente. În mod analog, vor vota şi membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, în favoarea proiectului de lege. mulţumesc.
28 Feb 2018  Sursa: stenograme parlament
17.
: mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Această propunere legislativă a dezbătut foarte multe idei pro şi contra. Este o problemă foarte importantă, de altfel. A fost discutată în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor. Foarte multe argumente v-au fost aduse de către preşedintele acestei comisii. Dar, în plus, cu permisiunea dumneavoastră, am mai adaug eu încă două. Aceste argumente fac parte din punctul de vedere al Guvernului. Şi materialul este semnat de Sorin Mihai Grindeanu, premierul din perioada respectivă. Citez: "O prevedere similară iniţiativei legislative s-a regăsit şi în «Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar», aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2017, cu modificările şi completările ulterioare". 2. "Precizăm însă , la finalul concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea septembrie-decembrie 2016, la nivel naţional, s-au înregistrat foarte multe situaţii în care nu a fost posibilă asigurarea conducerii interimare a unităţilor de învăţământ, fie din lipsa cadrelor didactice membre în corpul naţional al experţilor în managementul educaţional, în unele unităţi de învăţământ, fie din cauza faptului unele cadre didactice, deşi îndeplineau condiţiile de a ocupa o funcţie de conducere - subliniez - nu şi-au dat acordul pentru numirea în funcţia de conducere rămasă neocupată prin concurs la nivelul unităţii de învăţământ. În acest context, adoptarea măsurilor propuse de iniţiatori ar determina imposibilitatea asigurării conducerii interimare a multor unităţi de învăţământ". În acest context, doamnelor şi domnilor, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în consecinţă. Ca atare, nu putem susţine o asemenea propunere legislativă. mulţumesc.
21 Feb 2018  Sursa: stenograme parlament
18.
: mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale nu face nicio propunere, nicio nominalizare. mulţumesc.
20 Feb 2018  Sursa: stenograme parlament
19.
: mulţumesc. Stimate domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Aşa cum ştiţi, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale rămâne consecvent şi nu va participa nici de data aceasta la constituirea comisiei de anchetă. mulţumesc.
20 Feb 2018  Sursa: stenograme parlament
20.
: Domnul deputat Ghera Slobodan, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale. mulţumesc.
13 Feb 2018  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Un comentariu pentru “Rasaliu Marian Iulian”

  1. crina says:

    Consider ca cea mai mare competenta vine din partea domnului senator Rasaliu iulian Marian

Lasa un comentariu

Date de contact
Braşov, str. Lungă nr. 12, jud. Braşov
(0268)471.491
Flux RSS   Declarații
22 Dec
2011
: Domnule prim-ministru, Onorat prezidiu, Doamnelor şi domnilor parlamentari, Oricum, înainte de a începe, vizavi de ceea a spus colegul Oajdea, în ceea ce-l priveşte, cum spuneam, voturile se... 
21 Dec
2009
: Doamnă preşedinte al Camerei Deputaţilor, Domnule preşedinte al Senatului, Stimaţi colegi, Poate că schimbarea de regim de acum 20 de ani nu s-ar fi petrecut fără curajul şi jertfa munci... 
28 Sep
2009
: Vă mulţumesc, doamna preşedinte de şedinţă. Declaraţia politică a Grupului parlamentar al PD-L se intitulează "PSD, în opoziţie". PSD nu iese astăzi de la guvernare! PSD nu mai este d... 
21 Sep
2009
: Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Voi adresa o întrebare domnului Ion Bazac, ministrul sănătăţii. Domnule ministru, Pe această cale, vreau să vă aduc la cunoştinţă o ... 
07 Sep
2009
: Bună ziua, stimaţi colegi! Declaraţia politică a Grupului parlamentar al PD-L se intitulează "Reforma statului român, obligatorie pentru evoluţia întregii societăţi româneşti". Ştim ... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.