Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ion Olteanu
Ion Olteanu
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
Domnule preşedinte,Doamnelor şi domnilor deputaţi, În primul rând vreau remarc faptul interpelarea care mi-a fost mie adresată în scris, faţă de cea care a fost expusă acum în faţa dumneavoastră, are o substanţială îmbunătăţire, în sensul întrebările care mi-au fost adresate sunt mult mai ample şi mult mai de esenţă faţă de cele pe care le cuprinde conţinutul interpelării comunicate mie în scris.Este adevărat, domnule deputat şi domnilor deputaţi, întrebarea dumneavoastră face referire la un interviu ce l-am acordat ziarului "Adevărul economic" şi răspunsul mea avea în vedere următorul fapt: în opinia mea, modificările Legii nr.18, în probleme de silvicultură, în raport de promisiunile electorale făcute de către actuala coaliţie majoritară, ar trebui se facă printr-o lege specială, şi nu prin modificarea Legii fondului funciar, a Legii nr.18, pentru restituirea unor suprafeţe de fond forestier suplimentar, sau suplimentare faţă de cele care sunt prevăzute în actuala Lege nr.18, regimul de exploatare a acestuia, modalitatea în care se facă această restituire pe vechile amplasamente, sau pe alte amplasamente, sunt probleme de esenţă, probleme fundamentale, care ar necesita o reglementare specială, şi nu una prin intermediul Legii nr.18. În acest sens m-am exprimat eu atunci când am spus nu cred se impun modificări ale Legii nr.18 în acest domeniu.În ce priveşte faptul dacă restituirea pădurilor pe vechile amplasamente ar fi o chestiune de fond, eu vreau spun tot în opinia mea această chestiune nu este o problemă de fond a modificării Legii nr.18. Chestiuni de fond sunt cele care privesc majorarea suprafeţelor ce se vor restitui, chestiuni de fond sunt cele care privesc modul în care se exploatează pădurea, şi nicidecum dacă aceasta se restituie pe vechiul amplasament, sau într-un alt amplasament, aşa cum, de exemplu, prevede Legea nr.18, la liziera pădurii sau în trupuri izolate. Deci, problemele pe care dumneavoastră acum le-aţi enumerat, în ce priveşte sporirea sau majorarea suprafeţelor, căci este o chestiune de fond, modul de exploatare a pădurilor este o chestiune de fond, mai puţin cea care priveşte restituirea pe vechile amplasamente. mulţumesc.
24 Feb 1997  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next