Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ion Olteanu
Ion Olteanu
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
Domnule preşedinte, Stimate deputate şi stimaţi deputaţi,O încerc răspund foarte scurt interpelării pe care domnul deputat Munteanu mi-a adresat-o acum două săptămâni.În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/1994, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Regia Autonomă a Apelor "Apele Române" figurează ca unitate subordonată ministerului. Aceeaşi hotărâre, în art.5, alin.1 şi 2, prevede structura organizatorică a unităţilor din subordinea ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.În baza acestei competenţe, ministrul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului a emis Ordinul nr.655/18 octombrie 1994, prin care a fost stabilită o nouă structură organizatorică la nivelul Regiei Apele Române, ţinând seama de principiul gospodăririi apelor la nivelul bazinului hidrografic, deci şi organizarea filialelor făcându-se pe baza aceluiaşi principiu. Astfel, au fost desfiinţate filialele Bucureşti şi Ploieşti, filiale a căror activitate cuprindea doar zone ale bazinelor hidrografice Argeş şi respectiv Ialomiţa. Principiul organizării şi desfăşurării activităţii de gospodărire a resurselor de apă pe bazine hidrografice, reiterat şi în Legea apelor nr.107/1996 la art.6, este, după cum cunoaşteţi, aplicat de multă vreme în acest sistem, cu modificări organizatorice, pe parcursul anilor, care au dus la consolidarea aplicării acestui principiu.Procedând la o analiză exactă a Ordinului nr.655/1994, se constată la adoptarea acestuia au fost avute în vedere următoarele considerente: la apariţia ordinului, filiala Ploieşti administra şi gestiona numai partea superioară a bazinelor hidrografice Prahova-Teleajen, deci nu se înscria în principiul organizării activităţii de gospodărire a apelor pe bazine hidrografice. Prin cuprinderea exploatării de gospodărire a apelor Prahova, Teleajen, în cadrul filialei Buzău, aceasta din urmă va administra integral suprafeţele bazinelor hidrografice Buzău şi Ialomiţa. Prin această comasare a două bazine hidrografice de ordinul 1, deci afluenţi ai fluviului Dunărea, suprafaţa totală administrată de filiala Buzău va fi de acelaşi ordin de mărime cu celelalte filiale şi, ca urmare, se va asigura o uniformizare pe întreaga ţară a organizării activităţii de gospodărire a apelor. Lăsând la o parte faptul în acest moment se cere revocarea unui ordin al ministrului, care a fost adoptat acum doi ani şi câteva luni, act administrativ care a produs deja efecte juridice, şi cu dorinţa sinceră de a găsi o soluţie cât se poate de legală şi de constructivă în această privinţă şi a detensiona starea socială creată la nivelul exploatării apelor Prahova, am dispus în acest moment se analizeze cât se poate de exact elementele care au fost avute în vedere în 1994, când s-a adoptat acest ordin, se ia în vedere consecinţele ce au decurs din adoptarea acestui ordin şi consecinţele ce ar decurge din situaţia în care s-ar anula acest ordin şi s-ar reveni la starea de fapt şi de drept existentă în octombrie 1994. Cred în maximum 10 zile voi avea toate datele în această privinţă şi, în baza unei analize pertinente, la care vor participa toţi factorii interesaţi - şi am aici în vedere conducerea filialei Buzău, conducerea exploatării Prahova, conducerea Regiei "Apele Române", conducerea Departamentului "Apele Române", precum şi autorităţile locale de la nivelul judeţului Prahova, deci conducerea Prefecturii şi conducerea Consiliului judeţean şi voi dori participe chiar şi reprezentanţi ai comisiei de specialitate din Camera Deputaţilor - vom pune faţă în faţă elementele care deja sunt în adunare, pentru ca decizia ce se va lua fie în strictă concordanţă cu prevederile legii. Sper ca măsura pe care o vom lua după această analiză, satisfacă într-un fel sau altul pe toţi cei care în acest moment asaltează cu insistenţe nu numai Ministerul Mediului, ci şi alte autorităţi centrale. mulţumesc.
24 Feb 1997  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next