Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ioan Munteanu, candidat D Neamt alegeri 2016
Ioan Munteanu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
84.93%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 84.93% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 21.57% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:05
235251Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Jun 2012, 10:05
166231NU*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 19 Jun 2012, 09:51
163450NU*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 19 Jun 2012, 09:24
174291Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 27 Mar 2012, 12:19
158231Ab*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998 27 Mar 2012, 12:13
160022-*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 27 Mar 2012, 12:01
164001-*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 27 Mar 2012, 11:50
161210NU*
9.
PLx 499/2009/2011A - vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 27 Mar 2012, 11:33
165110Ab*
10.
Vot final: None 27 Mar 2012, 11:32
165010Ab*
11.
Vot final: None 27 Mar 2012, 11:32
166010Ab*
12.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj 28 Feb 2012, 12:50
167320NU*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri 28 Feb 2012, 12:42
173200NU*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii 28 Feb 2012, 12:41
171300NU*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 21 Feb 2012, 12:56
162020Ab*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul 21 Feb 2012, 12:55
162110NU*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie 21 Feb 2012, 12:53
160130NU*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 21 Feb 2012, 12:52
161121NU*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 21 Feb 2012, 12:52
160221NU*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-Al Cincilea Protocol Adițional semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 21 Feb 2012, 12:51
161030Ab*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional 21 Feb 2012, 12:49
161220NU*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 21 Feb 2012, 12:45
161130NU*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 21 Feb 2012, 12:43
161112NU*
24.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 21 Feb 2012, 12:43
160220NU*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 21 Feb 2012, 12:40
158111NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 21 Feb 2012, 12:38
163110NU*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare 21 Feb 2012, 12:36
160040Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente 21 Feb 2012, 12:34
161130NU*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate 21 Feb 2012, 12:26
161120NU*
30.
PL 637/2010/2011 A - vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 21 Feb 2012, 12:24
158210NU*
31.
Vot final: None 21 Feb 2012, 12:23
158120Ab*
32.
Vot final: None 21 Feb 2012, 12:22
154120Ab*
33.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 20 Dec 2011, 12:14
1119810NU*
34.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Nov 2011, 12:45
162606NU*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru sprijinirea agenţilor economici şi autorităţilor locale în vederea realizării obligaţiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010 22 Nov 2011, 12:44
169216NU*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Nov 2011, 12:44
166606NU*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 22 Nov 2011, 12:43
166336NU*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 22 Nov 2011, 12:42
160314NU*
39.
Vot final: Propunere legislativă privind producerea şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie 22 Nov 2011, 12:42
167704NU*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Nov 2011, 12:41
166614NU*
41.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Nov 2011, 12:41
166404NU*
42.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 22 Nov 2011, 12:40
168513NU*
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 22 Nov 2011, 12:40
171303NU*
44.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a alin.(1) al art.260) din Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010 22 Nov 2011, 12:39
170402NU*
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalului care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personaluli plătit din fonduri publice 22 Nov 2011, 12:38
167512NU*
46.
Vot final: Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat 22 Nov 2011, 12:38
162723NU*
47.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.18), art.19) şi art.20) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 22 Nov 2011, 12:37
170521Ab*
48.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 22 Nov 2011, 12:37
168401NU*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:36
167411NU*
50.
Vot final: Proiect de Lege privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor 22 Nov 2011, 12:35
165613NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.