Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Gergely Olosz
Gergely Olosz
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
55.85%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea UDMR. Prezent la 55.85% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.99% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificat şi completat 19 Jun 2012, 10:30
159050Ab*
2.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 19 Jun 2012, 10:28
159041-*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 19 Jun 2012, 10:15
167033-*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.6/2001 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 19 Jun 2012, 09:57
161311-*
5.
Vot final: Propunere legislativă privind autorizarea, organizarea şi exercitarea profesiei de stenograf în instanţele judecătoreşti 19 Jun 2012, 09:56
158131-*
6.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 19 Jun 2012, 09:36
158261-*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 /2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:35
3213471-*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala electrică Paroșeni" 19 Jun 2012, 09:22
169272-*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 19 Jun 2012, 08:43
9415682Ab*
10.
PHCD 28/2011 A - vot final: None 18 Oct 2011, 11:01
2324218-*
11.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 21 Jun 2011, 11:58
153114184-*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 Mar 2011, 13:11
246413-*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare 16 Nov 2010, 13:45
171520NU*
14.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 21 Apr 2010, 11:03
11613861-*
15.
Vot final: None 21 Apr 2010, 10:55
15310284-*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 16 Feb 2010, 12:06
259352Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor ale căror locuinţe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi au devenit chiriaşi în imobilele retrocedate ulterior foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora 16 Feb 2010, 11:55
258982-*
18.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 16 Feb 2010, 11:54
266452-*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA 20 Oct 2009, 10:43
261111-*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană 20 Oct 2009, 10:38
2094463-*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană 20 Oct 2009, 10:38
2094463-*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea nr.142/1998 acordarea tichetelor de masă 20 Oct 2009, 10:21
248641-*
23.
Vot final: Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învăţământ 29 Sep 2009, 10:48
15946241DA*
24.
Vot final: Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare 29 Sep 2009, 10:44
225640NU*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008 16 Sep 2009, 10:41
194151Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 19 May 2009, 10:49
1864511-*
27.
Proiect de hotarare - vot final: None 31 Mar 2009, 12:07
922611-*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare 10 Mar 2009, 10:43
231103-*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei nr.102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 03 Mar 2009, 11:34
250011-*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273 din 21/06/2004 privind regimul juridic al adopţiei cu modificările şi completările ulterioare 03 Mar 2009, 11:24
227112-*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile destinate finanţării programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum şi pentru completarea Legii nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 17 Feb 2009, 10:45
223101-*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Olosz Gergely”

Lasa un comentariu

Date de contact
Tg. Secuiesc, Str. Apati Mihály, nr. 1, 525400, jud. Covasna
(0720)211.111 / (0267)362.908
Flux RSS   Declarații
04 Oct
2011
: "Responsabilitate, solidaritate şi unitate pentru depăşirea crizei economice" Asistăm cu îngrijorare la un nou val al crizei economice, care se face deja simţit în unele state europene. Nu... 
17 Dec
2010
: Mulţumesc. Domnilor preşedinţi, Stimaţi colegi, Credeţi-mă că sunt destul de uimit stând în faţă şi văzând ce se întâmplă în această sală. Colegul nostru, viceliderul Grupului... 
14 Dec
2010
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Din partea UDMR, domnul Beres Istvan.  
23 Nov
2010
: Mulţumesc, doamna preşedinte. Grupul nostru parlamentar propune pe domnul Beres Istvan. Mulţumesc. 
22 Nov
2010
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul nostru parlamentar cere să retrimitem în comisie această propunere. Vă mulţumesc. Termen, două săptămâni.  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.