Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Florian Popa
Florian Popa
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
11.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vorbesc în afara interesului imediat, nu fac parte din acest for academic naţional. Consider şi poziţia preşedintelui României, în momentul actual, şi poziţia Guvernului au fost cum se cade. Cred această instituţie academică trebuie rămână în continuare cu activitatea ei şi cred , prin ceea ce a făcut Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Guvernul şi Preşedintele, n-au făcut decât se pună la punct probleme bugetare care au fost înţelese de membrii acestei instituţii. Susţin atât raportul, cât şi modificarea legii. mulţumesc.
25 May 2009  Sursa: stenograme parlament
12.
: "Propuneri de modificare a politicii de pregătire a specialiştilor în sistemul naţional de sănătate" Rezidenţiatul, organizat în prezent prin selecţionarea cadrelor printr-un concurs naţional, bazat în principal pe răspunsul la teste dintr-o tematică şi o bibliografie învechită şi puţin adaptată la nivelul actual al cunoaşterii medicale, ar trebui regândit cel puţin pe două paliere de interes. Primul ar trebui răspundă necesităţii imperioase a creşterii calităţii şi competenţelor specialistului din sănătate. Al doilea palier de gândire ar trebui îndreptat spre stabilitatea în teritoriu a specialiştilor medicali, răspunzând unui deziderat constituţional major care asigură asistenţa medicală întregii populaţii. Dacă tematica şi bibliografia în baza cărora se desfăşoară concursul ar putea fi uşor modificată de universităţile de medicină din ţară, modul de desfăşurare a concursului ar necesita schimbări de acte normative. Concursul, în opţiunea mea, ar trebui descentralizat, în realitate centrat pe regiunile istorice ale ţării, cu licenţiaţi din şcolile medicale din zonele organizatoare, evident nu exclusiv, poate chiar pe un chestionar care răspundă nevoilor medicale ale zonei şi specificului ei de patologie. Eu consider proba scrisă nu este suficientă în orientarea profesională a viitorului specialist. Cred , în completarea textului scris, candidaţii ar trebui intervievaţi în zona profesională în care ar dori se formeze, pentru a putea fi mai bine orientaţi în funcţie de abilităţile, talentul şi înclinarea lor profesională, de comisii de specialişti abilitaţi care răspundă necesităţii de creştere valorică a viitorilor profesionişti medicali. În finalul concursului de selecţie zonal, în ordinea valorică a evaluării, rezidenţii şi-ar putea alege şcolile de medicină din arealul geografic pentru care au optat, pentru pregătirea teoretică şi practică ulterioară, aceasta asigurând stabilitatea lor şi angajând comunitatea pe care o vor deservi la păstrarea şi îmbogăţirea capitalului uman profesionist de care are nevoie. În final, mai avea o observaţie de făcut privind perioada de pregătire a specialistului. În prezent, în concordanţă cu procesul de la Bologna, licenţiaţii în medicină generală, medicină dentară şi farmacie au un program de învăţământ întins pe 5 şi 6 ani de şcoală. După această perioadă, pregătirea prin rezidenţiat pentru a deveni specialişti cuprinde o perioadă de 3 până la 7 ani, în funcţie de specialitate. O socoteală simplă ne face observăm cel mai tânăr specialist în medicină, spre exemplu în medicină de familie, ajunge profeseze, în condiţii norocoase, la 27 de ani, iar un altul, neurochirurg, spre exemplificare, la vârsta de 31 de ani. După părerea mea, perioada este mult prea lungă, scurtarea ei s-ar impune în pregătirea profesională actuală modernă. Condensarea timpului de parcurgere a curriculelor profesionale ar fi benefică atât pentru specialişti, cât şi pentru familia şi societatea care-i ajută. Aceasta desigur nu ar presupune obligativitatea medicului rezident de a promova examenul de specialist la sfârşitul perioadei oficiale de rezidenţiat, condiţia lui de rezident putând fi acceptată şi după aceea, până la însuşirea cunoştinţelor necesare unui bun specialist, situaţie acceptată în unele state europene cu standarde ridicate în medicină.
31 Mar 2009  Sursa: stenograme parlament
13.
: "Deziderate în învăţământul medical universitar" În România, numărul de medici la 100.000 locuitori este de 192, mai mic decât cel din Uniunea Europeană, iar sistemul de sănătate se caracterizează prin management ineficient în spitalele publice, inegalităţi privind finanţarea regională, deficit de medici în mediul rural. Îmbunătăţirea sistemului de sănătate impune eforturi convergente ale instituţiilor de învăţământ medical, ale organismelor Ministerului Sănătăţii, ale Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, dar şi ale comunităţilor locale. Se impun modificări ale politicii medicamentului, prin recalcularea preţurilor şi relansarea producţiei de medicamente şi produse biologice de uz uman în România. De asemenea, trebuie găsite metode de stimulare a medicilor care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural. Mai mult decât în oricare alt domeniu, în domeniul medical, pregătirea pe băncile facultăţii şi pregătirea profesională continuă ulterioară sunt singurele modalităţi de a putea răspunde aşteptărilor populaţiei de la comunitatea academică medicală, atât în ceea ce priveşte obţinerea de performanţe în îngrijirea sănătăţii populaţiei, cât şi pentru progresul cercetării în acest domeniu. Aşadar, în învăţământul universitar medical, membrii comunităţii academice, cadrele didactice-medici din învăţământul universitar medical şi farmaceutic trebuie obţină performanţe colective în beneficiul comunităţii, pentru a răspunde nevoilor de sănătate ale populaţiei. Fiecare membru al comunităţii universitare are datoria contribuie individual la performanţele colective şi trebuie se perfecţioneze continuu în activităţile academice şi clinice. Dacă în ţările avansate ale lumii misiunea învăţământului universitar medical este promovarea excelenţei în procesul didactic şi în cercetare, dar şi satisfacerea cerinţelor de îngrijire a sănătăţii populaţiei, în ţări ca România, învăţământului universitar medical îi revine suplimentar sarcina recupereze decalajele faţă de ţările avansate, atingă nivelul de performanţă european în activitatea educaţională şi clinică, atingă standardele internaţionale în calitatea pregătirii studenţilor. Raportat la Uniunea Europeană, în România, pregătirea pentru rezidenţiat este prea lungă, între 3-7 ani. Se impune o legislaţie stabilă, armonizată cu legislaţia Uniunii Europene, şi realizarea unui capitol special dedicat învăţământului medical în Legea învăţământului. Este necesară diversificarea rezidenţiatelor cu noi specializări, sprijin bugetar pentru centre de excelenţă în medicină, accesarea de fonduri de la Banca Mondială pentru realizarea unor clinici private. Având în vedere autonomia universitară şi nevoia unei descentralizări autentice, finanţarea ministerială trebuie făcută în funcţie de performanţele universităţilor de medicină publice şi private. În acest fel, învăţământul universitar medical are şansa menţină dialogul cu lumea ştiinţifică internaţională de pe poziţii egale, pentru a putea contribui la progresul real al asistenţei medicale din România.
24 Mar 2009  Sursa: stenograme parlament
14.
: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Florian Popa, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.42 municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr.7, "Jur credinţă patriei mele România. Jur respect Constituţia şi legile ţării. Jur apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Jur -mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor. Aşa ajute Dumnezeu!" (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de vârstă al Camerei Deputaţilor.) (Aplauze.)
19 Dec 2008  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Nici un comentariu pentru “Popa Florian”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Dimitrie Bolintineanu, Nr. 9, Bucureşti, Sector 2
Flux RSS   Declarații
02 Oct
2012
: Domnule preşedinte, Stimată doamnă ministru, Am un discurs puţin paralel cu colegii mei, în sensul că mă bucur foarte tare că colegii de la Partidul Democrat au depus această moţiune î... 
18 Sep
2012
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La 15 septembrie, în întreaga lume a fost celebrată Ziua Internaţională a Democraţiei, zi instituită de Naţiunile Unite în 2007 şi cu o valoare sim... 
09 May
2011
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnule ministru, Am ascultat cele spuse aici şi am înţeles câteva lucruri pe care, evident, cred că toţi le percepem la fel. Care a fost interesul pen... 
07 Mar
2011
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu ştiu dacă pot să susţin un punct de vedere al colegilor mei social-democraţi în totalitatea lor, dar eu socotesc că iniţiatorii au avut o iniţiat... 
19 Oct
2010
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cred că se strecoară o mică eroare în textul hotărârii. Apreciez în mod deosebit prestaţia Univerităţii Cuza din Iaşi şi cred că este una dintre... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.