Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Florian Popa
Florian Popa
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La 15 septembrie, în întreaga lume a fost celebrată Ziua Internaţională a Democraţiei, zi instituită de Naţiunile Unite în 2007 şi cu o valoare simbolică cu totul specială pentru parlamente şi membrii acestora. Alegerea de către Naţiunile Unite a zilei de 15 septembrie este, în fapt, recunoaşterea de către Uniunea Interparlamentară, în septembrie 1997, a Declaraţiei Universale privind Democraţia, document care reafirmă principiile fundamentale ale democraţiei, iar Parlamentul devine instituţie emblematică ce înglobează esenţa însăşi a societăţii constituite pe baze democratice. Pentru noi, parlamentarii români, a devenit deja o tradiţie evocăm Ziua Internaţională a Democraţiei, atât în Senat, cât şi în Camera Deputaţilor, la iniţiativa şi prin acţiuni propuse de Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. În 1997, parlamentarii lumii adoptau, la Cairo, sub egida Uniunii Interparlamentare, Declaraţia Universală privind Democraţia, în care afirmau democraţia este un ideal cu valoare universală şi, în acelaşi timp, un obiectiv către care trebuie tindem permanent. Democraţia nu poate exista fără respectarea pluralismului politic, iar dacă opiniile politice diferite conduc uneori la controverse, acesta este un preţ acceptabil pentru democraţie, atâta vreme cât controversele se rezolvă prin dialog. Pornind de la ideea ceea ce diferenţiază democraţia de alte filosofii politice este principiul şi practica rezolvării disputelor în primul rând prin dialog, Uniunea Interparlamentară a propus pentru ediţia 2012 a Zilei Internaţionale a Democraţiei tema "Dialog şi implicare - elemente centrale ale democraţiei". Din perspectivă politică şi parlamentară, dialogul îmbracă mai multe forme: dialogul între instituţia parlamentară şi cetăţeni; dialogul parlamentarilor cu cetăţenii pe care îi reprezintă. Parlamentul este, prin excelenţă, forumul în care pluralitatea de opinii trebuie se facă auzită. Diversitatea opiniilor, respectul reciproc şi dialogul care conduce la înţelegere şi compromis sunt elemente definitorii ale activităţii parlamentare, pentru în politică nimeni nu este deţinătorul adevărului absolut. Prin urmare, avem responsabilitatea de a asigura includerea în dezbaterea parlamentară a tuturor vocilor. Adesea, capacitatea noastră de a asculta şi de a înţelege este cel puţin la fel, dacă nu mai importantă decât capacitatea de a vorbi. Solidaritatea instituţiei parlamentare - cea mai reprezentativă pentru diversitatea unei societăţi - este dată de măsura în care se adaptează şi evoluează în concordanţă cu aşteptările populaţiei. Dacă ar fi evocăm rezultatele unui studiu recent despre evoluţia reprezentării parlamentare la nivel mondial, realizat de Uniunea Interparlamentară şi Programul ONU pentru Dezvoltare şi la care au contribuit parlamente şi parlamentari de pe toate continentele, principala constatare este aceea influenţa reală a cetăţenilor asupra dezbaterilor parlamentare rămâne în continuare limitată şi este percepută ca atare. Deşi pretutindeni în lume parlamentele sunt preocupate ofere cât mai multe informaţii despre activitatea parlamentară şi -i implice pe cetăţeni în procesele parlamentare, aceste eforturi, oricât de meritorii, au semnificaţie doar dacă sunt înţelese şi au rezultate concrete în viaţa de zi cu zi a oamenilor. Ştim cu toţii autoritatea unei guvernări are drept suport voinţa oamenilor. Dar pentru ca această bază fie solidă, trebuie ca electoratul atingă un nivel critic de încredere în parlament şi în cei pe care i-a ales. Am atins acest nivel de încredere în România? Evident nu. Dar nu putem nu recunoaştem , odată cu trecerea timpului şi cu educaţia continuă pentru democraţie, şi Parlamentul Românei, prin toate formele lui de exprimare, a început aducă în faţa comunităţii expresia dorinţelor şi solicitărilor alegătorilor, le legifereze şi contribuie decisiv la impunerea acestora prin votul reprezentanţilor lor. Sunt paşi mărunţi care verifică sloganul "Dialog şi implicare - elemente centrale ale democraţiei", sub îndemnul căruia se sărbătoreşte în acest an Ziua Internaţională a Democraţiei. Un sondaj realizat în luna august de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie relevă faptul mai mult de jumătate dintre români - mai precis, 60% - au puţină sau foarte puţină încredere în Parlament, iar mai mult de trei sferturi - respectiv, 87% - tind nu aibă încredere în partidele politice. Este o realitate pe care nu e de ajuns o acceptăm. Sunt necesare eforturi mai mari pentru îmbunătăţirea performanţelor Parlamentului, pentru apropierea instituţiei şi a fiecărui deputat şi senator în parte de electorat. Dialogul cu cetăţenii şi angajamentul faţă de aceştia oferă cea mai sigură cale de a explica deciziile ce le afectează fundamental existenţa de zi cu zi. Acest dialog viaţă democraţiei şi o umanizează. Sunt convins prin atitudine, demnitate, curaj şi responsabilitate, prin creşterea vizibilităţii, prin transparenţa vieţii parlamentare, percepţia în viitor atât a încrederii în Parlament, cât şi în partidele politice va fi ameliorată şi cred putem fi mai optimişti pentru viitor decât pentru prezent. Dialogul şi implicarea fac parte din esenţa culturii democratice. Sunt calităţi care trebuie susţinute şi demonstrate în viaţa de zi cu zi. Educarea tinerilor în spiritul principiilor democraţiei este vitală pentru dezvoltarea acestei culturi democratice. Acesta este un proces continuu, care nu se încheie după trecerea prin şcoală. Respectul pentru statul de drept şi respectul pentru celălalt sunt noţiuni fundamentale ale democraţiei, care se aplică în mod egal tuturor oamenilor, oricare ar fi poziţia lor în societate. Ne dorim ca această Declaraţie în plenul Camerei Deputaţilor nu rămână consemnată în stenograme ca gest formal de marcare a unui moment festiv. Priviţi-o, mai degrabă, ca pe o invitaţie pe care o adresăm tuturor colegilor, de a avea permanent în grijă şi atenţie imaginea de ansamblu a instituţiei noastre, locul pe care îl ocupă astăzi Parlamentul în societatea românească, rolul său în permanentă schimbare, eficienţa cu care răspunde cerinţelor din ce în ce mai complexe ale guvernării cetăţenilor şi societăţii, şi, nu în ultimul rând, contribuţia Parlamentului, a fiecăruia dintre noi, la consolidarea unei culturi democratice, bazată pe implicare şi dialog. mulţumesc.
18 Sep 2012  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Nici un comentariu pentru “Popa Florian”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Dimitrie Bolintineanu, Nr. 9, Bucureşti, Sector 2
Flux RSS   Declarații
02 Oct
2012
: Domnule preşedinte, Stimată doamnă ministru, Am un discurs puţin paralel cu colegii mei, în sensul că mă bucur foarte tare că colegii de la Partidul Democrat au depus această moţiune î... 
18 Sep
2012
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La 15 septembrie, în întreaga lume a fost celebrată Ziua Internaţională a Democraţiei, zi instituită de Naţiunile Unite în 2007 şi cu o valoare sim... 
09 May
2011
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnule ministru, Am ascultat cele spuse aici şi am înţeles câteva lucruri pe care, evident, cred că toţi le percepem la fel. Care a fost interesul pen... 
07 Mar
2011
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu ştiu dacă pot să susţin un punct de vedere al colegilor mei social-democraţi în totalitatea lor, dar eu socotesc că iniţiatorii au avut o iniţiat... 
19 Oct
2010
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cred că se strecoară o mică eroare în textul hotărârii. Apreciez în mod deosebit prestaţia Univerităţii Cuza din Iaşi şi cred că este una dintre... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.