Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Vasile Filip Soporan
Vasile Filip Soporan
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
58.33%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Independent. Prezent la 58.33% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.25% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj 28 Feb 2012, 12:50
167320DA
2.
Vot final: Propunere legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) 28 Feb 2012, 12:49
168220DA
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie 28 Feb 2012, 12:46
166321DA
4.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 28 Feb 2012, 12:45
2514261NU
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 28 Feb 2012, 12:44
1215551DA
6.
Vot final: Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă" 28 Feb 2012, 12:43
169220DA
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri 28 Feb 2012, 12:42
173200DA
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii 28 Feb 2012, 12:41
171300DA
9.
PLx 103/10/11 A - vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar 28 Feb 2012, 12:40
168321DA
10.
Vot final: Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist 28 Feb 2012, 12:39
167042DA
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Codului penal şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 28 Feb 2012, 12:33
172100DA
12.
Vot final: Proiect de Lege privind înființarea Universității Agora din municipiul Oradea, județul Bihor 28 Feb 2012, 12:32
158770DA
13.
Vot final: Proiect de Lege privind înființarea Universității "Sapienția " din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj 28 Feb 2012, 12:31
161371DA
14.
Propunere: Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist 28 Feb 2012, 12:31
162261DA
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003(Codul fiscal) 21 Feb 2012, 13:00
815071DA
16.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 21 Feb 2012, 12:59
160230DA
17.
Vot final: Proiect de Lege privind desfăşurarea activităţii de picnic 21 Feb 2012, 12:58
1550100DA
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 21 Feb 2012, 12:57
155071DA
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 21 Feb 2012, 12:56
162020DA
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul 21 Feb 2012, 12:55
162110DA
21.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 21 Feb 2012, 12:54
159130DA
22.
Vot final: Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare 21 Feb 2012, 12:54
153531DA
23.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie 21 Feb 2012, 12:53
160130DA
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 21 Feb 2012, 12:52
161121DA
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 21 Feb 2012, 12:52
160221DA
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-Al Cincilea Protocol Adițional semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 21 Feb 2012, 12:51
161030DA
27.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 iunie 2011 21 Feb 2012, 12:50
163020DA
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional 21 Feb 2012, 12:49
161220DA
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 21 Feb 2012, 12:45
161130DA
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale 21 Feb 2012, 12:44
163011DA
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 21 Feb 2012, 12:43
161112DA
32.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 21 Feb 2012, 12:43
160220DA
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa", de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "CNI"- S.A. 21 Feb 2012, 12:41
161011DA
34.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 21 Feb 2012, 12:40
158111DA
35.
Vot final: None 21 Feb 2012, 12:39
158150DA
36.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 21 Feb 2012, 12:38
163110DA
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 21 Feb 2012, 12:37
159040DA
38.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare nebancare 21 Feb 2012, 12:36
160040DA
39.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 21 Feb 2012, 12:35
159130DA
40.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente 21 Feb 2012, 12:34
161130DA
41.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere 21 Feb 2012, 12:33
165000DA
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene 21 Feb 2012, 12:27
161011DA
43.
Vot final: Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate 21 Feb 2012, 12:26
161120DA
44.
PL 637/2010/2011 A - vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 21 Feb 2012, 12:24
158210DA
45.
Vot final: None 21 Feb 2012, 12:23
158120DA
46.
Vot final: None 21 Feb 2012, 12:22
154120DA
47.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor 21 Feb 2012, 10:49
76100DA
48.
Retrimitere la comisie: None 21 Feb 2012, 10:37
72021DA
49.
Retrimitere la comisie: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.10 fin Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 21 Feb 2012, 10:16
72100DA
50.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 20 Feb 2012, 16:21
631120DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Soporan Vasile Filip”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. 1 Decembrie nr. 38/19, Câmpia Turzii, cod 404.100, jud. Cluj
Camera de Comerţ şi Industrie - camera 106, Str. Horea nr. 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj
(0264)365.508 / (0728)919.308 / (0264)202.793
Flux RSS   Declarații
14 Sep
2011
: "Economie de piaţă fără capital şi fără piaţă?" Acum, când dezbaterile vizează probleme de stabilitate a monedei Uniunii Europene, când starea Greciei creează o discuţie cu început... 
06 Sep
2011
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Este vorba de un raport comun. Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru ap... 
06 Sep
2011
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.597 privind unele m... 
21 Jun
2011
: "Învăţăminte din istorie şi bătălia de astăzi" Peste câteva zile, mai exact în 16 iulie 2011, se vor împlini 90 de ani de când în zona Arieşului, la Câmpia Turzii, pe atunci Ghiri... 
15 Jun
2011
: "Argumente pentru regionalizare" Acum, când au început sau reînceput propunerile de reorganizare administrativ-teritorială, doresc să pun în discuţie câteva elemente capabile să încuraj... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.