Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Emilia Grădinaru, candidat S Neamt alegeri 2016
Emilia Grădinaru
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: Doamna preşedinte, Doamnelor şi domnilor colegi, Cu Adresa nr.541 din 2 noiembrie 2009, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată în fond, în conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului, proiect de lege adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 28 octombrie 2009. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi punctele de vedere ale Ministerului Sănătăţii. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile art.73 din Constituţia României, republicată. Prin proiectul de lege menţionat, se reglementează organizarea şi funcţionarea celor trei forme de rezidenţiat - pe locuri, pe post şi cu timp parţial. Sunt înlăturate deficienţele, nemulţumirile şi discriminările create de precedentul act normativ, Ordonanţa Guvernului nr.12/2008; se elimină cauzele lipsei specialiştilor din unităţile sanitare publice şi se creează condiţiile asigurării asistenţei medicale de bună calitate a populaţiei. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege menţionat în şedinţa din 20 martie 2012. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele prevăzute în anexă. mulţumesc.
18 Apr 2012  Sursa: stenograme parlament
2.
: Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor colegi, Cu Adresa nr.202 din 26 aprilie 2011, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată în fond, în conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, adoptat de către Senat în şedinţa din 20 aprilie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, avizul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, precum şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii din 12 martie 2012. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului, urmărind acordarea dreptului de practică limitată absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai Facultăţii de medicină, începând cu promoţia 2005, care nu au promovat examenul de rezidenţiat. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 20 martie 2012. La lucrările comisiei au participat 9 dintre cei 17 membri ai ei. Din partea Ministerului Sănătăţii a participat, în calitate de invitat, domnul Cristian-Anton Irimie, secretar de stat. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. mulţumesc.
18 Apr 2012  Sursa: stenograme parlament
3.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează: "Sănătatea noastră cea de toate zilele." În urmă cu trei ani şi jumătate, intram în bătălia electorală având printre argumentele în favoarea acestei decizii şi pe acela al stării deplorabile în care se află sistemul de sănătate din România, sistem în care lucrez de aproximativ 40 de ani. M-am prezentat în faţa alegătorilor mei, evidenţiindu-le lucrurile grave care se petrec în starea de sănătate a populaţiei şi în sistemul de sănătate românesc, spunându-le voi sprijini, dacă voi afla printre parlamentarii puterii, un guvern care îşi propune acorde prioritate sănătăţii. Eu m-am aflat printre parlamentarii puterii, iar guvernele instalate după alegerile din 2008 şi-au fixat ca prioritate schimbarea fundamentală a sistemului de sănătate din România, deci ca o consecinţă firească a venit şi sprijinul meu pentru această guvernare. Care este rezultatul...? Unul dezamăgitor: - populaţia României este la fel de bolnavă, dacă nu chiar şi mai mult; - mortalitatea generală, la fel de crescută; - mortalitatea infantilă, dublă faţă de cea din Europa Occidentală; - speranţa de viaţă a românilor, printre cele mai scăzute din Europa; - tendinţa de îmbătrânire a populaţiei continuă; - sistemul de sănătate rămâne la fel de subfinanţat şi la fel de risipitor de resurse; - programele de sănătate, la fel de neargumentat selecţionate; - asistenţa cu medicamente a populaţiei, guvernată de legi care în nici un caz nu sunt în avantajul populaţiei; - medicina de familie, împovărată de birocraţie; - medicina de urgenţă, neaccesibilă populaţiei din cele mai îndepărtate cătune ale României; - majoritatea spitalelor din România se găsesc într-un stadiu avansat de degradare, dotate cu aparatură depăşită fizic şi moral, cu resursă umană insuficientă numeric şi insuficient calificată, cu un management încorsetat de legislaţia actuală şi care nu poate lua decizii conforme cu nevoile reale ale comunităţii şi ale instituţiei; - exodul de neoprit al forţei de muncă calificate din sănătate; - un sistem de asigurare de sănătate incapabil asigure resursele financiare necesare şi un management defectuos; - au fost desfiinţate nenumărate spitale considerate ineficace şi ineficiente, acţiune compromisă de lipsa de pregătire a ei, prin nedezvoltarea asistenţei medicale de urgenţă şi către punctele cele mai îndepărtate ale ţării; - s-a realizat descentralizarea managementului spitalelor, fără o prealabilă pregătire, astfel încât, acţiunea nu poate fi considerată un succes în totalitate; Chiar dacă guvernarea pe care am sprijinit-o s-a desfăşurat într-un context economic de criză majoră, dezastrul din sistemul sanitar nu ar fi trebuit totuşi se perpetueze, iar în unele locuri chiar se adâncească. Guvernul actual, condus de premierul Mihai-Răzvan Ungureanu, şi-a făcut publică intenţia de a reforma sistemul sanitar din România până la sfârşitul mandatului. Într-o şedinţă recentă a Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaţilor, ministrul sănătăţii, Ladislau Ritli, ne comunica: "Ministerul Sănătăţii a demarat procesul de consultări în vederea elaborării noului proiect legislativ privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar, dar şi pentru realizarea pachetului de servicii de bază acordat asiguraţilor". Prin noua lege, Ministerul Sănătăţii îşi propune reglementeze următoarele domenii majore, precum: - reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate obligatorii şi voluntare şi revizuirea pachetului de bază oferit asiguraţilor; - realizarea echilibrului financiar şi asigurarea accesibilităţii echitabile la servicii medicale; - reorganizarea unităţilor spitaliceşti, fie ca unităţi publice, fie ca fundaţii, asociaţii sau societăţi comerciale ale administraţiei publice locale sau ale Ministerului Sănătăţii, în funcţie de rezultatul consultărilor; - dezvoltarea sistemului de asistenţă medicală de urgenţă; - reorganizarea sistemului de asistenţă medicală primară pentru creşterea rolului acestuia în cunoaşterea stării de sănătate a populaţiei, prevenirea îmbolnăvirilor, precum şi a rolului de filtru în faţa asistenţei medicale de specialitate; - evaluarea şi controlul calităţii şi serviciilor medicale. Sper ca acest angajament al Guvernului condus de premierul actual al României se concretizeze, iar dezamăgirea mea privind realizările guvernării de după 2008 în domeniul sănătăţii scadă în intensitate sau chiar dispară. Mulţumesc.
18 Apr 2012  Sursa: stenograme parlament
4.
: Doamnă preşedinte, Doamnelor şi domnilor colegi, Cu adresa nr.472 din 27 iunie 2011, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată în fond în conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea Propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Produse Aromatice şi de Sinteză. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 iunie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei juridice, avizul negativ al Comisiei pentru agricultură şi silvicultură, avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii, punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătăţii. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerea legislativă menţionată în şedinţa din 29 noiembrie 2011. La şedinţa comisiei au participat 17 deputaţi din cei 17 membri ai comisiei. Raportul a fost adoptat cu majoritate de voturi. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Produse Aromatice şi de Sinteză, din următoarele considerente: având în vedere condiţiile economico-financiare actuale, precum şi strategia Guvernului de reducere a cheltuielilor publice şi a agenţiilor guvernamentale, nu se consideră oportună înfiinţarea unei noi autorităţi care gestioneze problema substanţelor psihoactive apărute pe piaţă. Înfiinţarea unei noi structuri nu este necesară, întrucât, după cum se prevede în art.2 al Legii nr.141/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Punerea sub control, printr-o lege distinctă, a produselor aromatice şi de sinteză ar putea crea confuzii între produsele reglementate prin acest act normativ şi obiectul Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
20 Mar 2012  Sursa: stenograme parlament
5.
: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Stelian Ghiţă-Eftemie, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.29 Neamţ, Colegiul uninominal nr.1, "Jur credinţă patriei mele România. Jur respect Constituţia şi legile ţării. Jur apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Jur -mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor. Aşa ajute Dumnezeu!" (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de vârstă al Camerei Deputaţilor.) (Aplauze.)
19 Dec 2008  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next