Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Sonia Maria Drăghici
Sonia Maria Drăghici
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
65.62%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 65.62% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.99% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 19 Jun 2012, 09:27
4313061DA*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare 20 Dec 2011, 12:13
201820NU*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor şi impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 22 Nov 2011, 11:18
293120NU*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice 22 Nov 2011, 11:17
293301NU*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 08 Nov 2011, 12:48
14610441DA*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice 18 Oct 2011, 11:07
280341Ab*
7.
Vot final: Propunere legislativă privind trecerea satului FÎNAŢELE MĂDĂRAŞULUI din componenţa comunei BAND în componenţa comunei MĂDĂRAŞ, judeţul Mureş 21 Jun 2011, 11:59
25810105NU*
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 21 Jun 2011, 11:56
11617022NU*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Titlului X "Circulaţia juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 21 Jun 2011, 11:55
12216613NU*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 07 Jun 2011, 11:24
2775103NU*
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 31 May 2011, 11:04
17411035-*
12.
Vot final: Proiect de Lege privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal 24 May 2011, 11:54
262457Ab*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 24 May 2011, 11:51
275362Ab*
14.
Vot final: None 19 Apr 2011, 10:49
253442NU*
15.
Vot final: Propunere legislativă privind terminologia oficială utilizată pentru etnia ţiganilor 05 Apr 2011, 10:53
22931161NU*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului 22 Mar 2011, 11:05
74141491Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008 19 Oct 2010, 12:07
2354040NU*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical 19 Oct 2010, 11:55
275321Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 29 Sep 2010, 10:51
1539451Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010 29 Sep 2010, 10:50
15110140Ab*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 09 Jun 2010, 08:30
229440NU*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010 26 May 2010, 10:44
2331183NU*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope 13 Apr 2010, 11:02
15410861DA*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 250, al.(1), pct.19 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal 13 Apr 2010, 10:59
14710330Ab*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 Codul fiscal 13 Apr 2010, 10:53
15611101DA*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 13 Apr 2010, 10:53
15410911DA*
27.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.147 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 13 Apr 2010, 10:52
15310930DA*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 13 Apr 2010, 10:52
15510723DA*
29.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare 13 Apr 2010, 10:49
15810740DA*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic 29 Sep 2009, 10:41
125100101DA*
31.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmboviţa 29 Sep 2009, 10:40
17617402NU*
32.
Vot final: Propunere legislativă privind pescuitul şi acvacultura 22 Sep 2009, 10:40
1221361-*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru reînfiinţarea comunei Cintei, judeţul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand 22 Sep 2009, 10:36
9711871NU*
34.
Vot final: Propunere legislativă privind pescuitul şi acvacultura 16 Sep 2009, 10:50
1674230NU*
35.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană 16 Sep 2009, 10:48
198461NU*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă, câştiguri şi obligaţiuni CEC cu câştiguri 16 Sep 2009, 10:47
1406064NU*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmboviţa 16 Sep 2009, 10:38
1344576NU*
38.
Vot final: Propunere legislativă privind stimularea elevilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare naţionale 08 Sep 2009, 11:14
2011431Ab*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 08 Sep 2009, 11:03
206482Ab*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru reînfiinţarea comunei Cintei, judeţul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand 08 Sep 2009, 10:52
1159584Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 26 May 2009, 10:50
75146101Ab*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul proprietăţii 26 May 2009, 10:48
64145184Ab*
43.
Vot final: Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari 15 Apr 2009, 09:17
1831990Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere 15 Apr 2009, 09:10
192510Ab*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale 15 Apr 2009, 09:02
199041Ab*
46.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu şi în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, judeţul Cluj 03 Mar 2009, 11:28
226922Ab*
47.
Vot final: None 03 Mar 2009, 11:21
1776134NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Drăghici Sonia Maria”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
17 May
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Două lucruri vreau să spun: unul referitor la proiectul de lege despre care vorbim şi unul referitor la o discuţie pe care colegul a purtat-o, despre medica... 
17 May
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Problema finanţării actului medical spitalicesc este o preocupare de mulţi ani a tuturor guvernanţilor şi, cu siguranţă, că e nevoie mereu de resurse su... 
10 May
2016
: Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează: "La mulţi ani, România"! 10 Mai marchează pentru ţara noastră trei momente istorice importante: începutul Domniei lui Carol I, încor... 
26 Apr
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă este foarte bine-venită pentru spitalele mici, pentru comunităţile urbane, în care şi medicii din urba... 
07 Mar
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş vrea să completez spusele domnului preşedinte al Comisiei de sănătate, Buicu. Avem... ne-am aplecat cu toată atenţia, întreaga Comisie pentru sănă... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.