Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Mircea Gheorghe Drăghici, candidat D Arges alegeri 2016
Mircea Gheorghe Drăghici
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
59.86%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 59.86% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 4.66% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
51.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26 Jun 2012, 10:53
1875650DA
52.
Vot final: None 26 Jun 2012, 10:52
2233180DA
53.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:18
177340DA
54.
Vot final: Proiect de Lege privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilităţi publice din condominii 19 Jun 2012, 09:17
178630DA
55.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:17
175541DA
56.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale 19 Jun 2012, 09:16
180621DA
57.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.175/2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:16
175650DA
58.
Vot final: Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare şi funcţionare a Camerei Managerilor de Condominii din România 19 Jun 2012, 09:15
180631DA
59.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 19 Jun 2012, 09:14
177811DA
60.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al României, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:13
1721750DA
61.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 19 Jun 2012, 09:12
185540DA
62.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32), alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar 19 Jun 2012, 09:12
179572DA
63.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.134/2001 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 19 Jun 2012, 09:11
180550DA
64.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 19 Jun 2012, 09:11
186431DA
65.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.361 din 28/04/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 19 Jun 2012, 09:10
181741DA
66.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 19 Jun 2012, 09:09
183470DA
67.
Vot final: Proiect de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 19 Jun 2012, 09:08
181491DA
68.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.255 din 14/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 19 Jun 2012, 09:08
181642DA
69.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 19 Jun 2012, 09:07
181440DA
70.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor 19 Jun 2012, 09:06
187520DA
71.
Vot final: Proiect de Lege privind prevenirea violenţei şi abuzurilor sexuale asupra minorului 19 Jun 2012, 09:06
176490DA
72.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei 19 Jun 2012, 09:05
184620DA
73.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 169/1997 19 Jun 2012, 09:05
184731DA
74.
Vot final: Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale 19 Jun 2012, 09:04
184741DA
75.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor 19 Jun 2012, 09:03
187721DA
76.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 19 Jun 2012, 09:03
187640DA
77.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 19 Jun 2012, 09:02
177761DA
78.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 19 Jun 2012, 09:01
176663DA
79.
Vot final: Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 19 Jun 2012, 09:01
1781030DA
80.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:00
186440DA
81.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite 19 Jun 2012, 08:58
228492DA
82.
Vot final: Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României 19 Jun 2012, 08:57
245220DA
83.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 08:57
242131DA
84.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII "Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 19 Jun 2012, 08:56
242530DA
85.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 19 Jun 2012, 08:55
246111DA
86.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 19 Jun 2012, 08:54
239560DA
87.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 08:54
244130DA
88.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulaţiei juridice a terenurilor 19 Jun 2012, 08:53
247231DA
89.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 08:52
246461DA
90.
Vot final: Propunere legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în proprietatea statului 19 Jun 2012, 08:52
246541DA
91.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19 Jun 2012, 08:51
249430DA
92.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 19 Jun 2012, 08:50
17271121DA
93.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 19 Jun 2012, 08:49
7817460NU
94.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998 19 Jun 2012, 08:48
624641NU
95.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 19 Jun 2012, 08:47
524361NU
96.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 19 Jun 2012, 08:46
524091NU
97.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19 Jun 2012, 08:45
923782NU
98.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 19 Jun 2012, 08:44
17762200DA
99.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare 19 Jun 2012, 08:43
9415682NU
100.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 19 Jun 2012, 08:43
8716470NU
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Drăghici Mircea Gheorghe”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
care ocupă poziţia a doua pe lista de la Argeş 
Date de contact
Comuna Nucşoara, jud. Argeş
Comuna Arefu, jud Argeş
Comuna Albeştii de Argeş, jud. Argeş
Comuna Braduleţ, jud Argeş
Comuna Aninoasa, , jud. Argeş
Curtea de Argeş, jud. Argeş
Piteşti, clădirea Prefecturii, etaj II, cam. 85
(0745)961.895 / (0742)775.874 / (0754)254.146 / (0745)775.015 / (0760)234.877 / (0720)058.901 / (0788)715.180 / (0248)223.188
Flux RSS   Declarații
09 May
2018
: Cât fariseism la tribuna acestui Parlament! Neconstituţională, în ansamblul ei, legea a fost, pentru că nu s-a respectat principiul bicameralismului. Nicio altă neconstituţionalitate nu ... 
28 Mar
2018
: Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la alegerea unui membru şi secretar al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Se... 
28 Mar
2018
: Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune ... 
28 Mar
2018
: Da. Socotar Gheorghe-Dinu - prezent. Solomon Adrian - prezent. Spânu Ion Stamatian Vasile-Florin Stan Viorel - prezent. Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel Stancu Florinel - prezent. Stativă Irinel... 
28 Mar
2018
: Prezent. Roman Florin-Claudiu Era în sală. Roman Ioan Sorin - prezent. Romanescu Cristinel Roşca Lucreţia - prezentă. Rotaru Alexandru - prezent. Rotaru Răzvan-Ilie - prezent. Săftoiu An... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.