Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Culiță Tărâță
Culiță Tărâță
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
55.16%


Deputat intre Sep 2008 si Jul 2012, din partea Independent. Prezent la 55.16% din voturile electronice dintre Sep 2008 si Jul 2012 (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 4.35% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României 22 Nov 2011, 11:19
285761NU*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind sistemele de agricultură practicate în România 08 Nov 2011, 13:01
1439721-*
3.
Vot final: None 14 Sep 2011, 10:52
252421NU*
4.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune 24 May 2011, 12:03
17410931NU*
5.
Vot final: Propunere legislativă privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 17 May 2011, 11:44
13111622NU*
6.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici 17 May 2011, 11:27
14411740NU*
7.
Vot final: None 19 Apr 2011, 10:50
252202NU*
8.
Vot final: None 19 Apr 2011, 10:49
253442NU*
9.
Vot final: None 19 Apr 2011, 10:48
14311314NU*
10.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 12 Apr 2011, 11:10
15313062Ab*
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 12 Apr 2011, 11:07
15713410NU*
12.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 12 Apr 2011, 11:06
15813012NU*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare 12 Apr 2011, 11:05
15412123NU*
14.
PLx 502/09/10 A - vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007 şi a Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului 08 Mar 2011, 11:51
2421872NU*
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii muncii şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată 01 Mar 2011, 12:24
270422NU*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor de război 01 Mar 2011, 12:23
15212341NU*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată 19 Oct 2010, 11:04
286230Ab*
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 05 Oct 2010, 13:49
166100NU*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 05 Oct 2010, 13:47
166110Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 05 May 2010, 11:11
2533141Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naţionale a portului popular 16 Feb 2010, 11:47
2591150Ab*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative 16 Feb 2010, 11:44
15111631Ab*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 16 Feb 2010, 11:43
15910721DA*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.44/16.04.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 09 Feb 2010, 12:00
220171Ab*
25.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.2 al Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.125/2002 09 Feb 2010, 11:59
1977260NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 09 Feb 2010, 11:37
1329212DA*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată 27 Oct 2009, 11:49
1069751DA*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2009 privind ratificarea Contractului de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti, la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg, la 10 noiembrie 2008 16 Sep 2009, 10:34
185001-*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia 23 Jun 2009, 15:40
1883943Ab*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale 26 May 2009, 11:05
1595451Ab*
31.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 26 May 2009, 10:47
8813631DA*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice 19 May 2009, 10:52
16751150Ab*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia, către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr.308/2008 19 May 2009, 10:50
1834143Ab*
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii 19 May 2009, 10:50
1726113-*
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 19 May 2009, 10:47
1884301-*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.13¹ din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 19 May 2009, 10:46
218442-*
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 19 May 2009, 10:41
216242Ab*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 19 May 2009, 10:41
226111Ab*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 12 May 2009, 10:17
1805282NU*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul proprietăţii 12 May 2009, 09:59
1534673-*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 7/2007 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 12 May 2009, 09:54
185962Ab*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 12 May 2009, 09:53
1692631NU*
43.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 12 May 2009, 09:51
1555272NU*
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 12 May 2009, 09:50
202871Ab*
45.
Vot final: Propunere legislativă privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor 12 May 2009, 09:50
200753NU*
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 12 May 2009, 09:46
203181Ab*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene regulate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2008 12 May 2009, 09:46
216031Ab*
48.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004 12 May 2009, 09:44
204741NU*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" -S.A. 12 May 2009, 09:43
210360NU*
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 12 May 2009, 09:30
197722NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Tărâță Culiță”

Lasa un comentariu

Date de contact
Cabinet parlamentar: Loc. Roznov, jud.Neamţ
(0233)665.171
Flux RSS   Declarații
06 Mar
2012
: Despre perspectivele anului agricol 2012 am mai vorbit şi acum o fac din nou: stăm foarte rău, ne confruntăm cu una din cele mai grele perioade din ultimii 20 de ani. Sunt mai multe probleme,... 
28 Feb
2012
: Nu cu mult timp în urmă, comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloş, a precizat într-o conferinţă de presă că noua politică agricolă a continentului urmăreşte creşterea pr... 
22 Nov
2011
: Cu permisiunea dumneavoastră, voi continua tema de săptămâna trecută despre noua politică agricolă europeană comună ce se va implementa din 2014, în urma iniţiativei comisarului român... 
15 Nov
2011
: Comisarul european pentru agricultură, domnul Dacian Cioloş, a fost din nou prezent în România, în perioada 13-17 octombrie, în prima dintr-o serie de vizite în statele membre ale Uniunii ... 
25 Oct
2011
: Pe Ion Diaconescu - Dumnezeu să-l odihnească! - nu l-am cunoscut personal, n-am fost colegi în Parlament. Marele politician ţărănist a părăsit instituţia legislativă în anul 2000 şi s... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.