Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Cristina-mădălina Prună, candidat D Bucuresti alegeri 2016
Cristina-mădălina Prună
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
21.
: mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare. Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus dezbaterii, iar în urma dezbaterii au hotărât, în unanimitate, propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2012, cu amendamente admise, şi avem şi o serie de amendamente respinse, care se regăsesc în anexă la raport. Prin natura reglementărilor sale, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. mulţumesc.
12 Mar 2013  Sursa: stenograme parlament
22.
: Da. 3 minute pentru dezbateri. Mulţumesc.
11 Mar 2013  Sursa: stenograme parlament
23.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local. Prin acest act normativ se creează cadrul legal necesar desemnării de către consiliile judeţene a întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general şi care vor primi compensaţii în acest scop, cu respectarea legislaţiei Uniunii Europene din domeniul ajutorului de stat. Comisiile de industrii şi servicii, şi administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege şi, cu majoritate de voturi, propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea, cu amendamente admise. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Propun şi timpii acum?
11 Mar 2013  Sursa: stenograme parlament
24.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă. Membrii comisiei în unanimitate au hotărât înainteze plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de lege. În raport de conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.
11 Mar 2013  Sursa: stenograme parlament
25.
: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Chiriţă Dumitru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti, Colegiul uninominal nr.20, Jur credinţă patriei mele România. Jur respect Constituţia şi legile ţării. Jur apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Jur -mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor. Aşa ajute Dumnezeu! (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de vârstă al Camerei Deputaţilor.)
20 Dec 2012  Sursa: stenograme parlament
26.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, iniţiată de un grup de deputaţi PDL şi UDMR. Această propunere legislativă a fost dezbătută de către membrii comisiei şi, cu majoritate de voturi, au hotărât respingerea proiectului de lege. În consecinţă, aduc la cunoştinţă faptul , potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.
18 Sep 2012  Sursa: stenograme parlament
27.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru retragerea declaraţiei prevăzută prin Legea nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009). În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond cu proiectul de lege respectiv, transmis cu adresa PL-x nr.290 din 3 septembrie 2012, şi înregistrat la comisie sub nr.23/176/2012. Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Senatul. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 11 septembrie 2012 şi au hotărât în unanimitate propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege respectiv, cu amendamentele admise prevăzute în anexă. Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. Mulţumesc.
18 Sep 2012  Sursa: stenograme parlament
28.
: "Divide et impera" sau "toţi pentru unul şi unul pentru toţi"? Istoria poporului român este legată de ideea de unitate şi solidaritate. Este evident nu am fi putut rezista tăvălugului ocupaţiilor succesive fără un simţ dezvoltat de solidaritate. Nici cei peste 40 de ani de comunism nu au reuşit distrugă acest sentiment, dovadă în decembrie 1989 sute de mii de români au ieşit în stradă pentru binele comun. Pe acest fond social au venit Revoluţia din 1989 şi schimbările inerente trecerii de la dictatură la democraţie. Şi tot atunci a început fracţionarea societăţii noastre. Era evident nu mai putea fi egalitate între noii îmbogăţiţi ai zilei şi proaspătul şomer, rezultat în urma închiderii a mii de întreprinderi. La fel de adevărat este şi noii bogaţi au uitat rapid de nevoia de solidaritate faţă de cei săraci. Această degradare a societăţii noastre a continuat constant pe parcursul celor 23 de ani, ceea ce ne aduce în 2012 la o situaţie pe care poporul român nu a cunoscut-o vreodată în toată istoria sa dublu milenară. La peste două decenii de la căderea lui Nicolae Ceauşescu, românii sunt mai divizaţi ca oricând, greutăţile "tranziţiei", dar şi opulenţa potentaţilor zilei, declanşând sentimente de invidie sau chiar ură faţă de semenii săi. De la aceste sentimente negative s-a ajuns la ura împotriva statului sau a instituţiilor şi simbolurilor sale. Am ajuns în mileniul 3 ca imnul naţional fie fluierat, ca de ziua naţională se huiduie, ca poliţişti şi jandarmi fie agresaţi pentru îşi fac meseria. De la statul providenţă de pe vremea comuniştilor, care asigura, aşa cum o făcea, dar asigura totul cetăţenilor săi, am ajuns acum la un stat care se dezangajează din ce în ce mai mult de rolul pe care-l are. Unii dintre semenii noştri au trecut de la a nu mai respecta instituţiile statului la a nu-şi mai respecta vecinul, colegul, rudele. De la şicanări în trafic am ajuns la crime pentru un loc de parcare sau pentru o bucată de pământ. Nici măcar dezastrele naturale nu mai produc simpatie, imaginile cu români la birt cu apa până la genunchi făcând înconjurul lumii. Toate aceste fenomene au schimbat caracterul românului de rând, de la întrajutorarea mutuală pe care am cunoscut-o toţi în vremuri grele, s-a ajuns la egoism, invidie, indiferenţă, dorinţa de îmbogăţire cu orice preţ, în cel mai pur stil machiavelic. În România secolului XXI nu mai există prieteni, nici măcar sentimentul de prietenie. Nu există decât adversari care stau în calea parvenirii. Şi cum toate acestea nu erau de ajuns, în ultimii 7 ani România a fost "condusă" de un personaj fără scrupule, fără compasiune sau umanitate pentru poporul care l-a pus în frunte. Traian Băsescu, căci despre el este vorba, s-a folosit admirabil de această degradare a societăţii autohtone pentru a instaura un regim de dezbinare, profitabil doar "camarilei" politice aflate în umbra sa. Criza economică i-a dat ocazia "primului marinar al ţării" mai adauge o cărămidă la edificiul divizării românilor. Trecând peste incompetenţa lor evidentă în a guverna ţara, au găsit imediat "ţapii ispăşitori" ai tuturor relelor noastre. Declaraţia sa vizând "salariatul slab din privat care ţine în cârcă bugetarul gras" nu este decât o piesă din puzzle. Ne aducem aminte cu toţii de învrăjbirea pensionarilor cu pensii mici cu cei având "pensii nesimţite". Exemplele pot continua, însă ideea este Traian Băsescu aplică admirabil dictonul latin divide et impera. Conştient fiind de faptul nu poate obţine asentimentul majorităţii românilor, şi nevrând -şi declare public incompetenţa sa şi a guvernelor "Boc-Ungureanu", a ales întoarcă românii unii împotriva altora. Acest adevărat promotor al răului se mulţumeşte pună, din când în când, paie pe foc, având grijă ca nu cumva ne dăm seama cine trage sforile în ţară. Favorizarea capitalului străin în defavoarea celui autohton a condus şi ea la această dezbinare, metodele agresive ale corporaţiilor occidentale au desfiinţat orice concurenţă reală, în dezavantajul românilor. Am putea crede imaginea execrabilă pe care "tătucul" o are în ţară îşi găseşte un echivalent în afara României. Din păcate, şi aici Traian Băsescu a ştiut îşi folosească admirabil "serviciile" pentru a trece din postura de personaj negativ în aceea de cavaler al dreptăţii, apărătorul văduvei şi al orfanilor. Această imagine pozitivă a fost "cumpărată", ştim cu toţii "serviciile" pe care le-a făcut regimul "Băsescu-Boc-Ungureanu" instituţiilor financiare internaţionale. Băsescu şi-a asigurat liniştea prin însuşirea exactă a cerinţelor acestora. A amanetat viitorul nepoţilor şi strănepoţilor noştri, a condamnat la moarte mii de pensionari prin tăierea pensiilor, prin închiderea spitalelor şi a adus sute de mii de români sub pragul sărăciei prin reducerile salariale. Mai mult, a fost de acord cu vânzarea ultimelor bogăţii ale poporului român, lipsind generaţiile viitoare de posibilitatea de a putea plăti împrumuturile dezastruoase contractate de clica PDL-istă. Neputinţa PDL-ului de a cheltui fondurile europene, negociate de către guvernele Năstase şi Tăriceanu cu UE, ne arată singura preocupare a acestor indivizi era doar îmbogăţirea lor, prin fraude şi abuzuri, şi nu binele comun. Poate efortul lui Traian Băsescu de a-şi atrage "bunăvoinţa" occidentului ar fi trecut neobservat dacă nu ar fi venit episodul Referendumului de demitere a sa. Aici s-a văzut cum instituţiile occidentale au sărit în apărarea lui Băsescu, ignorând voinţa a 7,5 milioane de români şi "uitând" marile abuzuri şi faptele de corupţie "patronate" de "protejatul" lor. Pentru toate aceste instituţii forma a fost mai importantă decât fondul, ochelarii de cal împiedicându-i vadă realitatea societăţii noastre. Acesta este tabloul sumbru în care trăim, România pare rulează într-un film prost, singura regulă care funcţionează este aceea nu există reguli. Este timpul ca această situaţie ia sfârşit. Iniţiativa Uniunii Social-Liberale de a face "bloc" împotriva regimului "Băsescu-Boc-Ungureanu" ne oferă şansa, poate unică, de a folosi tot ce are mai bun această ţară pentru a opri marşul spre prăpastia în care vrea ne arunce ciuma PDL-istă. Este timpul le demonstrăm tuturor poporul român mai există ca un tot, nu formăm doar grupuri mânate de alţii spre propriile lor interese. Uniunea Social-Liberală trebuie promoveze un proiect care mobilizeze întreaga societate, dincolo de clivajele existente sau întreţinute de unii sau de alţii. Acest popor român care a ştiut treacă peste marile încercări ale istoriei, care a "mâncat coliva" a trei imperii trebuie iasă din mocirla în care unii conducători ne-au aruncat. Trebuie demonstrăm suntem un popor, nu doar o populaţie. Poporul român ştie îşi respecte valorile, ştie îşi onoreze eroii, ştie îşi respecte simbolurile naţionale. Suntem pe aceste meleaguri de peste 2000 de ani, am ştiut ne afirmăm identitatea naţională contra intereselor marilor puteri, care niciodată nu au văzut cu ochi buni veleităţile noastre de emancipare. Acum, mai mult ca oricând, trebuie punem pe primul plan interesele noastre ca popor iar Uniunea Social-Liberală trebuie realizeze un proiect politic care treacă dincolo de clasicele aspecte socio-economice. Românilor trebuie li se spună numai împreună putem schimba societatea în care trăim. Dezbinările şi ura introdusă şi menţinută de unii vor aduce profit doar celor care nu vor un popor român unit, mândru de istoria şi de cultura sa. luăm exemplu de la înaintaşii noştri care au ştiut se lupte pentru interesele naţionale şi învăţăm ne respectăm unii pe alţii, respectăm munca altora şi atunci vom ajunge ne respecte şi alţii ca popor. Este rolul nostru, ca politicieni, fim "vârful de lance" al acestei renaşteri a poporului nostru, iar Uniunea Social-Liberală lase deoparte orice disensiune internă, pentru a pune pe primul plan interesul naţional. Contextul economic mondial nu ne este deloc favorabil şi de aceea nu ne mai putem permite ca societatea fie divizată. Este obligatoriu le redăm încrederea românilor în forţele lor. Numai convingându-i politicienii luptă pentru interesele naţionale, vom declanşa acea voinţă de a învinge, proprie poporului nostru, atunci când se află pe marginea prăpastiei. Acţionând în folosul cetăţenilor acestei ţări, aceştia îşi vor recăpăta încrederea în instituţiile statului şi în valorile naţionale şi vor ajunge în situaţia de a fi din nou solidari. Sunt convins poporul român are capacitatea de a-şi asigura propriul destin, în sânul Uniunii Europene, păstrând în acelaşi timp identităţile care ne fac ceea ce suntem. După cum spune şi titlul, este timpul ca politicilor de dezbinare şi ură ale lui Traian Băsescu le răspundem prin acţiuni de tipul "toţi pentru unul şi unul pentru toţi".
11 Sep 2012  Sursa: stenograme parlament
29.
: "Culmea tupeului - «hoţii strigă: Hoţii!»" Suferind de o amnezie bruscă asupra a ce s-a întâmplat în ultimii trei ani în domeniul absorbţiei fondurilor europene, domnul europarlamentar Cristian Preda apare pe la televizor şi prin presa scrisă, arătând cu degetul faptul , pentru proiectele cu finanţare europeană, s-a dispus suspendarea plăţilor. Dacă domnul Preda nu ar fi avut orbul găinii şi ar fi avut aceeaşi atitudine critică şi în momentul în care miniştrii din guvernele Boc-Ungureanu au încheiat contracte, care astăzi se constată au probleme, am fi fost în situaţia în care proiectele respective ar fi primit finanţare în continuare, iar România ar fi utilizat zecile de miliarde de euro, fonduri negociate de guvernele Năstase şi Tăriceanu cu Uniunea Europeană. În schimb, domnul Preda aruncă pisica în ograda guvernului Ponta, vinovat, în opinia sa, de toate rateurile pe care guvernele Boc-Ungureanu le-au avut în acest domeniu. Este inadmisibil dai vina pe un guvern instalat de câteva luni pentru abuzuri făcute de colegii săi de partid. De ce nu critică domnul Preda gestiunea catastrofală a fondurilor europene făcută de miniştrii Elena Udrea, Ioan-Nelu Botiş, Radu Berceanu, Anca Boagiu? Toţi aceştia au urmărit doar satisfacerea intereselor personale sau ale clicii portocalii. Este atât de ignorant Cristian Preda încât nu ştie suspendarea plăţilor s-a făcut în urma unor controale întreprinse de Comisia Europeană la proiectele aprobate în timpul guvernării PDL? Neputinţa regimului "Băsescu-Boc-Ungureanu" de a cheltui sumele puse la dispoziţie de către UE, dar mai ales abuzurile legate de atribuirea proiectelor, ne-au adus în situaţia în care suntem. Prin funcţia sa de europarlamentar, domnul Preda are acces la surse de informaţii de primă mână privind fondurile europene, surse pe care le ignoră intenţionat, preferând facă declaraţii mincinoase. După cum spuneam, aruncatul pisicii în ograda vecinului tinde devină sportul oficial al PDL-ului, pe care-l va practica în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Însă, de această dată, "vecinul" a fost vigilent şi i-a returnat "cadoul". Oricum, românii nu sunt atât de ignoranţi încât nu-şi dea seama adevărul este total diferit faţă de ce declară domnul Preda şi nu putem uita cum au fost construite săli de sport în localităţi în care sunt mai puţin de 10 tineri, piscine finalizate în Photoshop, telegondole în zone fără obiective turistice sau terenuri de fotbal în pantă.
11 Sep 2012  Sursa: stenograme parlament
30.
: "Regimul Băsescu continuă jaful la drumul mare" În aceste zile, viaţa politică a României cunoaşte bulversări importante, demne de un an electoral, ca urmare a acţiunilor "securistice" ale lui Traian Băsescu. Astfel, Ioan Oltean, secretar general al Partidului Democrat Liberal, implicat în fapte de corupţie nedovedite, acuză această situaţie nu reprezintă decât un dosar politic "fabricat" de colegii săi de partid, iar Sorin Frunzăverde, prim-vicepreşedinte al aceluiaşi partid, acuză, la rândul său, România este un stat "poliţienesc", motiv pentru care înţelege se înscrie în Partidul Naţional Liberal, alături de mulţi primari şi parlamentari din Caraş-Severin. Pe fondul acestor scandaluri publice, guvernul Ungureanu, condus de Traian Băsescu, continuă privatizările suspecte ale unor societăţi strategice, în dorinţa disperată de a obţine sute de milioane de euro pe care -i folosească în campania electorală. "Privatizarea" societăţii Cupru min pentru suma de 200 de milioane de euro a fost anunţată ca un succes, uitând a se preciza resursele minerale ale acestei companii sunt la nivelul a peste 20 de miliarde de euro, după estimarea făcută de către "Jurnalul naţional". În acelaşi timp, această privatizare nu a avut la bază obligaţiile cumpărătorului de a face investiţii şi de a crea locuri de muncă, pentru a asigura o dezvoltare durabilă, lucru recunoscut şi de preşedintele Oficiului Participaţiunilor Statului şi Privatizării în Industrie. Totodată, firma "câştigătoare", la momentul licitaţiei, nu a făcut dovada ar avea cele 200 de milioane de euro, aflându-se în situaţia ca acum caute bani de pe pieţele de capital, pentru a-şi onora obligaţiile de cumpărător. O altă "privatizare de succes" a fost şi vânzarea a 15% din acţiunile "Transelectrica", în condiţiile în care, anterior procesului, autorităţile statului au acţionat contra intereselor acestei societăţi, prin demiterea conducerii companiei şi numirea în consiliul de administraţie a unor persoane care nu au nicio legătură cu domeniul de activitate. În acest caz, ca urmare a scandalurilor provocate de autorităţi la "Transelectrica", am constatat preţul per acţiune la Bursă, în urma vânzării pachetului de 15%, a scăzut de la 16 lei, cât era înainte de începutul sesiunii, la 15 lei, la finalizarea tranzacţiei, aducând astfel un prejudiciu important statului român. În ambele situaţii de privatizări - ale Cupru min şi "Transelectrica" - sumele rezultate din tranzacţii se vor duce la bugetul de stat, pentru a acoperi incompetenţa şi dorinţa "portocaliilor" de a folosi banii în scopuri electorale. Având în vedere tranzacţiile suspecte efectuate în cele două cazuri, se impune anularea privatizării societăţii Cupru min, respectiv declanşarea unei anchete pentru a-i sancţiona pe cei care au adus prejudicii societăţii "Transelectrica" şi stoparea celorlalte privatizări programate pe durata anului 2012, ţinând seama de interesul scăzut al investitorilor, dar mai ales de faptul banii din privatizare vor fi folosiţi pentru cumpărarea de voturi.
18 Apr 2012  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Nici un comentariu pentru “Cristina-mădălina Prună”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
14 May
2018
: Este o lipsă de decenţă ca unii colegi să vină aici, la tribuna Parlamentului, şi să spună nişte lucruri neadevărate. Am ridicat patru probleme de aici, de la tribună. Am cerut domnu... 
14 May
2018
: ...şi a făcut nişte afirmaţii...  
14 May
2018
: Vă mulţumesc pentru înţelegere, domnule preşedinte de şedinţă. Domnul Gerea a venit aici, la tribună...  
14 May
2018
(din sală): A spus nişte lucruri grave!  
14 May
2018
(din sală): Drept la replică.  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.