Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Dorel Covaci, candidat S Timis alegeri 2016
Dorel Covaci
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi Proiectul de Lege pentru modificarea art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice au fost retrimise Comisiei pentru muncă şi protecţie socială prin adresa PL-x 512/2014 şi PL-x 131/2015 din 13 mai 2015, în vederea reexaminării şi întocmirii unui raport. În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 26 mai 2015, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Proiectului de Lege cu numărul PL-x 512/2014 şi cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a Proiectului de Lege cu numărul PL-x 131/2015. Proiectele de lege fac parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) lit. b) din Constituţia României, republicată. Ambele proiecte de lege au fost adoptate de Senat în şedinţele din 24 noiembrie 2014, respectiv 25 februarie 2015. Pentru ambele proiecte de lege Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit art. 75 din Constituţia României şi potrivit art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege cu numărul PL-x 512/2014 şi adoptarea cu amendamente a Proiectului de Lege cu numărul PL-x 131/2015, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. mulţumesc.
03 Jun 2015  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next