Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Radu Costin Vasilică, candidat D Arges alegeri 2016
Radu Costin Vasilică
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
55.78%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 55.78% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 25.33% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor 19 Jun 2012, 10:31
160130NU*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificat şi completat 19 Jun 2012, 10:30
159050Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind ridicarea şi depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar 19 Jun 2012, 10:26
160230NU*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale 19 Jun 2012, 10:25
165140NU*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 19 Jun 2012, 10:24
164140NU*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 19 Jun 2012, 10:23
161430NU*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 19 Jun 2012, 10:23
164140NU*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru înfiinţarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanţi 19 Jun 2012, 10:22
162230Ab*
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 19 Jun 2012, 10:22
164110NU*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 19 Jun 2012, 10:20
155460NU*
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 19 Jun 2012, 10:18
164450NU*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 19 Jun 2012, 10:14
165240NU*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 19 Jun 2012, 10:13
160252Ab*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţarea în agricultură 19 Jun 2012, 10:11
156231NU*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României 19 Jun 2012, 10:11
158830NU*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 19 Jun 2012, 10:10
161240Ab*
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 19 Jun 2012, 10:10
160250NU*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 19 Jun 2012, 10:08
156241NU*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată 19 Jun 2012, 10:08
161150NU*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 19 Jun 2012, 10:07
165240NU*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Jun 2012, 10:06
166130NU*
22.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.7 şi art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 19 Jun 2012, 10:03
164120NU*
23.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritatea Naţională pentru Produse Aromatice şi de Sinteză 19 Jun 2012, 09:59
161121NU*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.6/2001 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 19 Jun 2012, 09:57
161311NU*
25.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 19 Jun 2012, 09:53
162351NU*
26.
Vot final: Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial 19 Jun 2012, 09:52
157751NU*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:50
162450Ab*
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 19 Jun 2012, 09:48
167340Ab*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu 19 Jun 2012, 09:47
167630NU*
30.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-S.A.și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice 19 Jun 2012, 09:41
166640NU*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 19 Jun 2012, 09:27
4313061DA*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 19 Jun 2012, 09:23
1485101Ab*
33.
Vot final: Proiect de Lege privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilităţi publice din condominii 19 Jun 2012, 09:17
178630NU*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:17
175541NU*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale 19 Jun 2012, 09:16
180621NU*
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 19 Jun 2012, 09:14
177811NU*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al României, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:13
1721750NU*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.361 din 28/04/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 19 Jun 2012, 09:10
181741NU*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 19 Jun 2012, 09:09
183470Ab*
40.
Vot final: Proiect de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 19 Jun 2012, 09:08
181491NU*
41.
Vot final: Proiect de Lege privind prevenirea violenţei şi abuzurilor sexuale asupra minorului 19 Jun 2012, 09:06
176490Ab*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale 19 Jun 2012, 09:04
184741Ab*
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor 19 Jun 2012, 09:03
187721NU*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 19 Jun 2012, 09:01
176663NU*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite 19 Jun 2012, 08:58
228492NU*
46.
Vot final: Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României 19 Jun 2012, 08:57
245220NU*
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII "Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 19 Jun 2012, 08:56
242530NU*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 19 Jun 2012, 08:55
246111NU*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 19 Jun 2012, 08:54
239560NU*
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 08:52
246461Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Vasilică Radu Costin”

Lasa un comentariu

Date de contact
Piteşti jud. Argeş, b-dul Republicii nr. 68, jud. Argeş
(0248)218.793
Flux RSS   Declarații
29 May
2017
: Raport privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comite... 
29 May
2017
: Vă mulţumesc. Raport privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene privind Propunerea de directivă a Parlamentului European... 
29 May
2017
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Radu Vasilică, secretarul comisiei. Raport privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor, redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene p... 
21 Dec
2016
: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Vasilică Radu Costin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş, Jur credinţă patriei mele România; ... 
20 May
2013
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este către doamna ministru Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, iar subiectul interpelării este o revenire ... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.