Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Cornel Cristian Resmeriță, candidat S Hunedoara alegeri 2016
Cornel Cristian Resmeriță
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
56.34%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 56.34% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 4.65% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile /unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice 22 May 2012, 12:42
226461Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea pazei gradiniţelor, şcolilor generale şi liceelor pe durata desfăşurării activităţilor didactice 20 Dec 2011, 12:15
1109832Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004 15 Dec 2011, 10:02
2113411Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:02
168111143DA*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 08 Nov 2011, 12:48
14610441DA*
6.
Vot final: None 02 Nov 2011, 11:28
184261NU*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată 18 Oct 2011, 11:10
528330DA*
8.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 18 Oct 2011, 11:09
728023Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit 18 Oct 2011, 11:03
2294852Ab*
10.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare 12 Oct 2011, 11:36
23211183Ab*
11.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare naţională legală 12 Oct 2011, 11:35
17180123Ab*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 28 Jun 2011, 11:11
157131120NU*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 07 Jun 2011, 11:24
2775103Ab*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 31 May 2011, 11:04
17411035-*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare 17 May 2011, 11:31
14773421Ab*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală 17 May 2011, 11:26
14711731DA*
17.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 19 Apr 2011, 10:51
13711741DA*
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010, a Poliţiei Locale 22 Mar 2011, 11:09
12014150NU*
19.
Vot final: Propunere legislativă privind ziua de desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale 22 Mar 2011, 11:04
11914310NU*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.43 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 01 Mar 2011, 12:41
263331Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor 01 Mar 2011, 12:14
12315043-*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011- 2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor care se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4 - 22 octombrie 2010 08 Feb 2011, 12:00
275441Ab*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 19 Oct 2010, 11:35
129141140Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 19 Oct 2010, 11:28
17111460DA*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral 29 Sep 2010, 11:02
20539140Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 29 Sep 2010, 10:51
1539451DA*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative 29 Sep 2010, 10:50
14710430Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava 28 Jun 2010, 18:50
1269779DA*
29.
Vot final: None 28 Jun 2010, 18:49
1101001319DA*
30.
Vot final: Propunere legislativă privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 28 Jun 2010, 18:48
2074392Ab*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 28 Jun 2010, 18:47
2144480Ab*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 23 Jun 2010, 11:51
1507770DA*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 23 Jun 2010, 11:49
1487840DA*
34.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 23 Jun 2010, 11:45
2091721Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea şi tratarea copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist 23 Jun 2010, 11:44
220671Ab*
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.18/1991, republicată, privind Fondul Funciar 23 Jun 2010, 11:43
231331NU*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele germane în cel de-al doilea război mondial 23 Jun 2010, 11:42
2181251NU*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 23 Jun 2010, 11:40
218741NU*
39.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj 23 Jun 2010, 11:40
2032473NU*
40.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 23 Jun 2010, 11:38
1122370Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Piatra Neamţ a unui teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 23 Jun 2010, 11:37
221781Ab*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013 23 Jun 2010, 11:34
239530NU*
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 23 Jun 2010, 11:32
234823NU*
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată 23 Jun 2010, 11:30
1579010DA*
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare 23 Jun 2010, 11:29
234842NU*
46.
Vot final: Propunere legislativă "Legea înfiinţării unităţilor medicale ambulatorii mobile" 23 Jun 2010, 11:29
1569340DA*
47.
Vot final: Proiect de Lege privind stimularea construcţiei de locuinţe sociale 23 Jun 2010, 11:28
2391312NU*
48.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea art.II din Legea nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 23 Jun 2010, 11:17
251231Ab*
49.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci 23 Jun 2010, 11:12
252842Ab*
50.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 09 Jun 2010, 08:20
1506951DA*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Resmeriță Cornel Cristian”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
senator de Hunedoara 
Date de contact
Flux RSS   Declarații
28 Mar
2018
: Prezent.  
29 Jun
2017
: Prezent.  
04 Jan
2017
: Prezent.  
15 Jun
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. În calitate de parlamentar al Văii Jiului, doresc să mulţumesc tuturor colegilor noştri pentru această iniţiativă foarte bună. Spre deosebire de alţi... 
15 Jun
2016
: Bună ziua, domnule preşedinte. Bună ziua tuturor colegilor. Spre deosebire de toţi ceilalţi colegi, eu sunt din Valea Jiului. Doresc să mulţumesc foarte mult tuturor grupurilor politic... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.