Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Doru Claudian Frunzulică
Doru Claudian Frunzulică
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
25.50%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Independent. Prezent la 25.50% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 12.75% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
51.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 22 Sep 2009, 10:38
1794642Ab*
52.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 8 mai 2009 22 Sep 2009, 10:37
226211Ab*
53.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 22 Sep 2009, 10:35
214010Ab*
54.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 22 Sep 2009, 10:35
206032Ab*
55.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea şi completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat 22 Sep 2009, 10:34
204042Ab*
56.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare 22 Sep 2009, 10:33
200012Ab*
57.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 22 Sep 2009, 10:33
1733302Ab*
58.
Vot final: Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în cămine studenţeşti 16 Sep 2009, 10:52
17029111Ab*
59.
Vot final: Propunere legislativă privind pescuitul şi acvacultura 16 Sep 2009, 10:50
1674230Ab*
60.
Vot final: Proiect de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari 16 Sep 2009, 10:49
204431Ab*
61.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană 16 Sep 2009, 10:48
198461Ab*
62.
Vot final: Propunere legislativă "Legea comercializării produselor agroalimentare" 16 Sep 2009, 10:47
198571Ab*
63.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă, câştiguri şi obligaţiuni CEC cu câştiguri 16 Sep 2009, 10:47
1406064Ab*
64.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor *(Împrumutat"), şi KfW, Frankfurt pe Main ("KfW), pentru 8.000.000 euro, semnat la Bucureşti, la 31 iulie 2008 şi respectiv la Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanţarea Proiectului - Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii (etapa a 4-a) 16 Sep 2009, 10:45
209020Ab*
65.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 şi la Bucureşti la 17 martie 2009, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare", semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005 16 Sep 2009, 10:44
208111Ab*
66.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungaria, semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973 16 Sep 2009, 10:42
197044Ab*
67.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008 16 Sep 2009, 10:41
194151Ab*
68.
Vot final: Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, şi respectiv prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington, la data de 5 mai 2008 16 Sep 2009, 10:40
199240Ab*
69.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea art.8 din Legea apărării naţionale a României nr.45/1994 16 Sep 2009, 10:39
199222Ab*
70.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmboviţa 16 Sep 2009, 10:38
1344576Ab*
71.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996 16 Sep 2009, 10:37
195131Ab*
72.
Vot final: None 16 Sep 2009, 10:32
159055Ab*
73.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art.9² alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 08 Sep 2009, 10:57
215262Ab*
74.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, republicată 08 Sep 2009, 10:45
220020Ab*
75.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2008 pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 08 Sep 2009, 10:39
214142Ab*
76.
Vot final: None 08 Sep 2009, 10:38
213022Ab*
77.
Vot final: None 08 Sep 2009, 10:36
1945210Ab*
78.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.13¹ din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 19 May 2009, 10:46
218442NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Frunzulică Doru Claudian”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
17 Oct
2011
: Doamna preşedinte, Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor deputaţi, După cum cunoaşteţi, mi-am dat demisia din Parlament începând cu 1 octombrie datorită incompatibilităţii de funcţii.... 
31 May
2011
: Doamnă preşedinte, În primul rând, vă rog să respectaţi ordinea în care daţi cuvântul colegilor dumneavoastră deputaţi. Este foarte important să ne respectăm unii pe alţii, mai ale... 
31 May
2011
: Aţi vorbit de trei ori până acum!  
03 May
2011
: Eu vă mulţumesc foarte mult. Ministrul de interne avea toate pârghiile necesare pentru a stabili comisiile de evaluare, face, stabileşte atribuţiile comisiilor de evaluare printr-o lege. De ... 
03 May
2011
: Doamnă preşedinte şi stimaţi colegi, Este o lege, o pseudolege atât de importantă şi care afectează atât de mulţi cetăţeni, nu numai pe cei care sunt daţi afară din Ministerul Admin... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.