Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Doru Claudian Frunzulică
Doru Claudian Frunzulică
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
25.50%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Independent. Prezent la 25.50% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 12.75% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A.către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011 21 Jun 2011, 12:23
1479911DA*
2.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare 21 Jun 2011, 12:22
15310020DA*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate 21 Jun 2011, 12:21
14810030DA*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 21 Jun 2011, 12:20
14510421DA*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 21 Jun 2011, 12:18
1539321DA*
6.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 21 Jun 2011, 12:11
16811671DA*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 21 Jun 2011, 12:09
17011420DA*
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 21 Jun 2011, 12:08
17211531DA*
9.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 21 Jun 2011, 11:58
153114184DA*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 21 Jun 2011, 11:56
11617022NU*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Titlului X "Circulaţia juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 21 Jun 2011, 11:55
12216613NU*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 21 Jun 2011, 11:54
17211830DA*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 21 Jun 2011, 11:52
16811931DA*
14.12810320DA*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor 19 Oct 2010, 12:11
279340Ab*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 09 Jun 2010, 08:20
1506951Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 27 Oct 2009, 11:48
1288070Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 20 Oct 2009, 10:47
2319190Ab*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 20 Oct 2009, 10:46
22611232Ab*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 20 Oct 2009, 10:45
257013Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 20 Oct 2009, 10:42
249533Ab*
22.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:41
256120Ab*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.239 din Codul penal 20 Oct 2009, 10:41
253311Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 20 Oct 2009, 10:40
258141Ab*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 20 Oct 2009, 10:40
258141Ab*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:40
253050Ab*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:40
253050Ab*
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:40
253050Ab*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:40
253050Ab*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:40
253050Ab*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană 20 Oct 2009, 10:38
2094463Ab*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război 20 Oct 2009, 10:38
254030Ab*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană 20 Oct 2009, 10:38
2094463Ab*
34.
Vot final: Proiect de Lege privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război 20 Oct 2009, 10:38
180030Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instanţelor pentru saluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale 20 Oct 2009, 10:37
2094951Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 20 Oct 2009, 10:35
253030Ab*
37.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 20 Oct 2009, 10:35
253030Ab*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 20 Oct 2009, 10:34
256022Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 20 Oct 2009, 10:34
256022Ab*
40.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare 20 Oct 2009, 10:32
252021Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.3 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenţei la urne a cetăţenilor români cu drept de vot 22 Sep 2009, 10:45
1774981Ab*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la alegerea preşedintelui consiliului judeţean 22 Sep 2009, 10:44
1904610Ab*
43.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 22 Sep 2009, 10:44
1824912Ab*
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România 22 Sep 2009, 10:43
217861Ab*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap 22 Sep 2009, 10:42
223542Ab*
46.
Vot final: Propunere legislativă privind retrocedarea patrimoniului sindical 22 Sep 2009, 10:42
1815141Ab*
47.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Sep 2009, 10:41
1784495Ab*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 22 Sep 2009, 10:41
1726031Ab*
49.
Vot final: Propunere legislativă privind pescuitul şi acvacultura 22 Sep 2009, 10:40
1221361Ab*
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 şi deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008 22 Sep 2009, 10:38
221150Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Frunzulică Doru Claudian”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
17 Oct
2011
: Doamna preşedinte, Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor deputaţi, După cum cunoaşteţi, mi-am dat demisia din Parlament începând cu 1 octombrie datorită incompatibilităţii de funcţii.... 
31 May
2011
: Doamnă preşedinte, În primul rând, vă rog să respectaţi ordinea în care daţi cuvântul colegilor dumneavoastră deputaţi. Este foarte important să ne respectăm unii pe alţii, mai ale... 
31 May
2011
: Aţi vorbit de trei ori până acum!  
03 May
2011
: Eu vă mulţumesc foarte mult. Ministrul de interne avea toate pârghiile necesare pentru a stabili comisiile de evaluare, face, stabileşte atribuţiile comisiilor de evaluare printr-o lege. De ... 
03 May
2011
: Doamnă preşedinte şi stimaţi colegi, Este o lege, o pseudolege atât de importantă şi care afectează atât de mulţi cetăţeni, nu numai pe cei care sunt daţi afară din Ministerul Admin... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.