Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Cătălin Ioan Nechifor, candidat D Suceava alegeri 2016
Cătălin Ioan Nechifor
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
34.84%


Deputat intre Sep 2008 si Jun 2012, din partea PSD. Prezent la 34.84% din voturile electronice dintre Sep 2008 si Jun 2012 (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.61% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 19 Jun 2012, 09:40
17139202DA*
2.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 /2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:35
3213471DA*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 19 Jun 2012, 09:27
4313061DA*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 22 Nov 2011, 12:07
16812720Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 22 Nov 2011, 12:04
290211Ab*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 22 Nov 2011, 11:34
293311Ab*
7.
PLx 652/08/11 A - vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 15 Nov 2011, 16:34
16210220DA*
8.
PLx 185/10/11 A - vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale 15 Nov 2011, 16:29
259141Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 14 Sep 2011, 11:23
12311142-*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii, titlul VI, Efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I şi II 14 Sep 2011, 11:02
246720Ab*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 28 Jun 2011, 11:11
157131120NU*
12.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei 31 May 2011, 11:02
301320Ab*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 31 May 2011, 11:01
292650Ab*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre 24 May 2011, 12:01
17310501-*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 17 May 2011, 11:37
241841Ab*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 29 Mar 2011, 11:31
284231Ab*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava 28 Jun 2010, 18:52
1489476Ab*
18.
Vot final: None 28 Jun 2010, 18:49
1101001319Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 28 Jun 2010, 18:47
2144480Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 23 Jun 2010, 11:51
1507770Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea şi tratarea copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist 23 Jun 2010, 11:44
220671NU*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Piatra Neamţ a unui teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 23 Jun 2010, 11:37
221781NU*
23.
Vot final: Propunere legislativă privind interzicerea accesului la demnităţi şi funcţii publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ" 23 Jun 2010, 11:30
238580Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare 23 Jun 2010, 11:29
234842Ab*
25.
Vot final: Propunere legislativă "Legea înfiinţării unităţilor medicale ambulatorii mobile" 23 Jun 2010, 11:29
1569340Ab*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare 23 Jun 2010, 11:28
239521Ab*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind cadastrul şi publicitatea imobiliară nr.7/1996 23 Jun 2010, 11:26
252411NU*
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 23 Jun 2010, 11:26
1024050Ab*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 23 Jun 2010, 11:23
255120Ab*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori 23 Jun 2010, 11:23
250120NU*
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.73/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ 09 Jun 2010, 08:25
229120Ab*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 09 Jun 2010, 08:15
193212-*
33.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 12 May 2009, 09:57
1554173Ab*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 7/2007 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 12 May 2009, 09:54
185962Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind alocaţia de şcolarizare 12 May 2009, 09:54
1633436Ab*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 12 May 2009, 09:51
1555272Ab*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 12 May 2009, 09:50
202871Ab*
38.
Vot final: Propunere legislativă privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor 12 May 2009, 09:50
200753Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" -S.A. 12 May 2009, 09:43
210360Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.