Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Mirela-liliana Bucur, candidat D Covasna alegeri 2016
Mirela-liliana Bucur
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: Guvernul susţine formularea care a reieşit după Comisia pentru învăţământ din Camera Deputaţilor. Mulţumim.
19 May 2010  Sursa: stenograme parlament
2.
(secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului): Mulţumesc, doamna preşedinte. Doamnelor deputat, Domnilor deputaţi, Guvernul susţine forma aprobată de comisie, aşa cum a rezultat conform raportului şi distinsului domn deputat Anghel Stanciu îi sugerez citească art.234, care reglementează titularizarea în sistem şi acele drepturi pe care tocmai le-a susţinut de la microfon. Mulţumesc.
19 May 2010  Sursa: stenograme parlament
3.
: Asta era ideea. mulţumesc.
03 Nov 2009  Sursa: stenograme parlament
4.
: Am această certitudine. Rugămintea este aceea de a vedea, în cazul acesta, de ce nu-i evaluăm şi pe sportivi. De ce acelora nu le dăm posibilitatea aleagă proba lor? Tocmai pentru filozofia examenului de bacalaureat în acest text de ordonanţă a fost alta, aceea de a elimina probele care nu erau relevante pentru valoarea academică a examenului de bacalaureat. Media le dădea acces către sistemul universitar şi, în consecinţă, s-a căutat acea disciplină care poziţiona egal studenţii în accesarea profilurilor şi specializărilor universitare. Cât de relevantă este o notă obţinută la istoria muzicii dacă absolventul se va duce ulterior la drept? Dar cel care merge la un profil de matematică-informatică şi va susţine nişte probe...
03 Nov 2009  Sursa: stenograme parlament
5.
: mulţumesc, domnule preşedinte. Revin cu rugămintea analizăm cu echilibru oportunitatea de a acorda numai celor din liceele artistice această posibilitate...
03 Nov 2009  Sursa: stenograme parlament
6.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. vrea comunic doamnelor şi domnilor senatori următorul element de detaliu. Probele despre care vorbeşte domnul senator Robu erau cuprinse în bacalaureatul anterior, în probele de tip "E", unde ministerul, prin Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, realiza subiecte pentru un număr de 126 de discipline, 75 dintre acestea necesitau traduceri şi, în final, se înscriau la una din aceste probe între 1 şi 10 elevi. În consecinţă, era un efort foarte mare al Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare şi, în final, repet, se înscriau între 1 şi 10 elevi. Şi aici vorbesc despre următoarele tipuri de discipline: Istoria muzicii, Istoria teatrului, Istoria baletului, pentru nu putem vorbi doar de cei de la un anumit domeniu vocaţional. Nu putem discrimina elevii de la alte domenii pe care şi le-au ales în mod onest din oferta pe care învăţământul preuniversitar o . O astfel de reglementare ar produce o discriminare şi este în discordanţă cu filozofia noului examen de bacalaureat. Mulţumesc.
03 Nov 2009  Sursa: stenograme parlament
7.
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vorbim aici de reglementarea examenului de bacalaureat pentru anul şcolar 2009-2010. Aşa cum ştiţi, prezenta ordonanţă reglementează simplificarea bacalaureatului - sunt doar trei probe scrise - şi introduce probe pentru certificarea competenţelor, atât competenţe de comunicare în limba română - limbă maternă, competenţe lingvistice, comunicare într-una din limbile străine studiate, sau competenţele digitale. Deja Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a pus la dispoziţie atât metodologia de desfăşurare a examenului de bacalaureat în anul şcolar 2009-2010, cât şi modelele de subiecte pentru această perioadă. De aceea, rugăm susţineţi prin vot prezentul proiect. Mulţumesc.
03 Nov 2009  Sursa: stenograme parlament
8.
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Scopul acestei ordonanţe este acela de a face compatibil sistemul de educaţie din România în ceea ce priveşte condiţiile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar cu sistemul european de educaţie, procesul Bologna. Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie de înfiinţarea unor noi organisme. De asemenea, în prezenta ordonanţă vom reglementa posibilitatea ca absolvenţii ciclului inferior al liceului, clasa a X-a, poată susţine un examen de certificare a competenţelor profesionale în vederea obţinerii certificatului de calificare nivel II şi vom reglementa încadrarea şi salarizarea corespunzătoare absolvenţilor ciclului I de studii universitare de licenţă şi a ciclului II de studii universitare de masterat. Totodată, eliminăm situaţii discriminatorii care apar la pretransferarea personalului didactic titular la cerere şi transferarea personalului titular disponibilizat prin restrângere de activitate. reamintesc nu exista posibilitatea pretransferului din mediul rural în mediul urban şi nici posibilitatea acestui pretransfer de la gimnaziu la liceu. Prezenta ordonanţă eliberează, practic, de restricţii acest proces. rog susţineţi prin vot prezenta ordonanţă. Precizez în acest an şcolar s-a utilizat textul ordonanţei în procesul de mobilitate a personalului didactic. Mulţumesc.
03 Nov 2009  Sursa: stenograme parlament
9.
: Nu pot dau acest ordin de mărime. mulţumesc.
03 Nov 2009  Sursa: stenograme parlament
10.
: Cu scuzele de rigoare, în acest moment nu dispun de cifre pentru a da un răspuns corect, dar în cel mai scurt termen voi aduce cifrele în faţa dumneavoastră. mulţumesc.
03 Nov 2009  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next