Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Dan Bordeianu, candidat D Vaslui alegeri 2016
Dan Bordeianu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
50.29%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 50.29% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 12.14% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 15 Dec 2011, 10:01
22115180Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(12) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificată prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 02 Nov 2011, 11:09
201131Ab*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov 21 Jun 2011, 12:01
2591683NU*
4.
Vot final: Propunere legislativă privind trecerea satului FÎNAŢELE MĂDĂRAŞULUI din componenţa comunei BAND în componenţa comunei MĂDĂRAŞ, judeţul Mureş 21 Jun 2011, 11:59
25810105Ab*
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 07 Jun 2011, 11:24
2775103Ab*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare 17 May 2011, 11:41
13811530Ab*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 17 May 2011, 11:37
241841Ab*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură 19 Apr 2011, 10:52
14211413NU*
9.
Vot final: None 19 Apr 2011, 10:48
14311314NU*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 05 Apr 2011, 11:06
15312512NU*
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 05 Apr 2011, 11:01
14911833NU*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 05 Apr 2011, 11:01
15212632NU*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 05 Apr 2011, 10:58
15412412NU*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.51 al Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările şi completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice 05 Apr 2011, 10:55
14812711NU*
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 05 Apr 2011, 10:51
15112211NU*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 05 Apr 2011, 10:51
15012622NU*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Experţilor Criminalişti din România 05 Apr 2011, 10:50
15212331NU*
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România 05 Apr 2011, 10:49
14712811NU*
19.
Vot final: Propunere legislativă privind reglementarea raporturilor de muncă a zilierilor 29 Mar 2011, 11:31
15812821NU*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 01 Mar 2011, 13:34
1509712NU*
21.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea alin.(3) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 13:33
1984133NU*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 13:32
2074022NU*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a României pe termen lung 01 Mar 2011, 13:31
14610022Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Locuinţei nr.114/1996 cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:30
14710111NU*
25.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 01 Mar 2011, 13:29
1449323Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru modficarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 /2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule 01 Mar 2011, 13:28
1489603NU*
27.
Vot final: Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă nouă 01 Mar 2011, 13:27
2073911NU*
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 01 Mar 2011, 13:26
1459632Ab*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.p) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 01 Mar 2011, 13:25
14610012NU*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 01 Mar 2011, 13:25
1459831NU*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 01 Mar 2011, 13:24
1489712NU*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea părţii introductive a alin.(1) al art.43 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 01 Mar 2011, 13:23
1489312Ab*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 01 Mar 2011, 13:22
1489712Ab*
34.
Vot final: Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare de stat pentru Programul Naţional de Resurse Genetice Vegetale 01 Mar 2011, 13:21
15210012Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii 01 Mar 2011, 13:20
14510303NU*
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 Mar 2011, 13:11
14710242Ab*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice -cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:10
14910832Ab*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 01 Mar 2011, 13:07
2163931Ab*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:06
15610043NU*
40.
Vot final: Propunere legislativă privind liberul acces al cetăţenilor în spaţiile deţinute de autorităţi şi instituţii publice 01 Mar 2011, 13:05
15210722Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:04
14510561Ab*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:04
14610644Ab*
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională continuă a adulţilor, republicată 01 Mar 2011, 12:59
14410721Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege privind serviciul de asistent familial 01 Mar 2011, 12:59
14510422Ab*
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă 01 Mar 2011, 12:56
1459831Ab*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 01 Mar 2011, 12:55
923631Ab*
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru despăgubirea cetăţenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român 01 Mar 2011, 12:52
15210423NU*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 01 Mar 2011, 12:51
15210631Ab*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.360 din 6 iunie 2002, privind Statutul Poliţistului 01 Mar 2011, 12:49
15211122NU*
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 12:48
15310711Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Un comentariu pentru “Bordeianu Dan”

  1. vasilica says:

    A fraudat la Deleni prin firma Ecoloc, impreuna cu sotia acestuia numai la proiectul guvernamental ,,Alimentare cu apa poduri si podete” in valoare de aproximativ 2.000.000 lei, iar la proiectul european ,,Modernzare strazi in localitatile Deleni si Bulboaca” lucrare subcontractata frauda este de 150.000 lei. Cu asa sume furate din bugetul Romaniei si a fondurilor europene impreuna cu primarul Zanfir Vasile, viceprimarul Roman Tanase si contabila Bot Parasca era de asteptat ca acest infractor Dan Bordeianu sa ajunga deputat si sa ne reprezinte pe noi cei din D2 din care face parte si comuna Deleni in Parlament. Ca prime dovezi puteti vedea articolele din Obiectivul de Vaslui in data de luni 15 aprilie 2013, precum si cel din data de marti 27 august 2013. Dovezile de baza se gasesc atat la mine cat si la dl Damian Vasile din aceasi localitate in urma controalelor efectuate de institutiile statului, precum si de la UAT Deleni. Toate acestea au dus in final la demiterea mea

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
30 Sep
2014
: "România se alătură comunităţii internaţionale în lupta împotriva statului islamic - ISIS" În Statele Unite, Camera Reprezentanţilor a aprobat planul preşedintelui Obama împotriva gru... 
17 Sep
2014
: "Parteneriatul strategic dintre SUA şi România a împlinit trei ani" Sfârşitul săptămânii trecute ne-a prilejuit aducerea aminte a unui moment deosebit de important al politicii noastre ex... 
24 Jun
2014
: "Criza din Ucraina, semnarea Acordurilor de Asociere la UE, Consiliul European de vară şi perspectivele securităţii regionale" Deşi ne aflăm în ultima săptămână de activitate din actua... 
17 Jun
2014
: "Conflictul din Ucraina readuce în atenţie problema securităţii energetice" Eşecul negocierilor Rusia-Ucraina, mediate de comisarul european pe energie, şi decizia Gazprom de a întrerupe l... 
01 Apr
2014
: "Un deceniu de la aderarea României la NATO" În urmă cu un deceniu, pe 29 martie 2004, România a devenit stat-membru cu drepturi depline al NATO, cea mai puternică alianţă politico-militar... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.