Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Liviu Bogdan Ciucă
Liviu Bogdan Ciucă
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
42.92%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 42.92% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 7.88% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății 26 Jun 2012, 11:07
236142-*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 10:25
164140NU*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Jun 2012, 10:05
166231-*
4.
Vot final: Propunere legislativă privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 19 Jun 2012, 10:05
166042-*
5.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 19 Jun 2012, 09:46
161541-*
6.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.1.558 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:44
162550NU*
7.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 19 Jun 2012, 09:27
4313061-*
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.175/2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:16
175650NU*
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 19 Jun 2012, 08:47
524361-*
10.
PLx 832/2010/2011 A - vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia- S.A. Constanţa 19 Jun 2012, 08:39
17867111-*
11.
Vot final: None 22 May 2012, 12:47
1983106Ab*
12.
Vot final: Propunere legislativă privind taxa de solidaritate 22 May 2012, 12:43
106101201DA*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 22 Nov 2011, 12:17
283011-*
14.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 22 Nov 2011, 12:11
17412121Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 22 Nov 2011, 12:09
16411921Ab*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:02
168111143-*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 22 Nov 2011, 11:52
13115853-*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 12 Oct 2011, 11:57
14310840DA*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey, la 17 ianuarie 2011 12 Oct 2011, 11:52
239941Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 12 Oct 2011, 11:48
11413760Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 07 Jun 2011, 11:24
2775103-*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 24 May 2011, 11:52
17810610DA*
23.
Vot final: Proiect de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere 24 May 2011, 11:49
17610323-*
24.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 24 May 2011, 11:26
297200NU*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României 24 May 2011, 11:24
2257030NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 24 May 2011, 11:22
17511921DA*
27.
Vot final: None 24 May 2011, 11:13
1341501010-*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare 17 May 2011, 11:31
14773421NU*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art.42 alin.(3) lit.h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 17 May 2011, 11:30
14810930Ab*
30.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură 19 Apr 2011, 10:52
14211413-*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 12 Apr 2011, 11:10
15313062DA*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă 12 Apr 2011, 11:07
284630Ab*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 05 Apr 2011, 10:59
15312322DA*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 05 Apr 2011, 10:57
15212501DA*
35.
Vot final: Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Experţilor Criminalişti din România 05 Apr 2011, 10:50
15212331DA*
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 05 Apr 2011, 10:48
15112222DA*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 05 Apr 2011, 10:47
275103-*
38.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 22 Mar 2011, 11:22
13512221-*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 01 Mar 2011, 13:07
2163931DA*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:06
15610043-*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor 01 Mar 2011, 12:14
12315043Ab*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 12:04
1426052DA*
43.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 08 Feb 2011, 11:54
12215152NU*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă" 08 Feb 2011, 11:52
278002-*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.252/2003 privind registrul unic de control 19 Oct 2010, 12:06
16111341DA*
46.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea unor acte normative 19 Oct 2010, 12:05
15711142DA*
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru prelungirea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947 19 Oct 2010, 11:59
263830NU*
48.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, şi pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Oct 2010, 11:54
2661131NU*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 19 Oct 2010, 11:47
16511621DA*
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:20
20768151DA*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Ciucă Liviu Bogdan”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Brăilei, Nr. 120, Bl. BR2, parter, Galati, Judeţul Galaţi
Flux RSS   Declarații
27 Sep
2016
: Voiam doar să fac o precizare. Cu adevărat, în prima etapă Monitorul Oficial a fost reticent, dar în urma discuţiilor avute la comisie am ajuns cumva la un consens. Deci lucrurile sunt cum... 
27 Sep
2016
: Domnule preşedinte, Domnilor colegi, Vorbim practic de un raport suplimentar asupra acestui Proiect de Lege care modifică Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Român... 
20 Sep
2016
: Domnule preşedinte, Domnilor colegi, Raportul nu este gata. În schimb, există câteva probleme semnalate de colegii de la Monitorul Oficial. În primul rând, o problemă legată de intrar... 
20 Sep
2016
: Pe prima poziţie.  
20 Sep
2016
: Domnule preşedinte, Domnilor colegi, Este o propunere, practic, de suplimentare a ordinii de zi de astăzi de la plen cu Pl-x 315/2016. Vorbim de Propunerea legislativă privind măsurile nec... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.