Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Radu Berceanu
Radu Berceanu
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
35.18%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 35.18% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 21.53% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale 18 Jun 2012, 15:37
79000DA
2.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 18 Jun 2012, 15:37
75010DA
3.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 18 Jun 2012, 15:35
80000DA
4.
raport de respingere: Proiect de lege pentru completarea art.127 din Legea învăţămâmtului nr.84/1995 18 Jun 2012, 15:34
78001DA
5.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind declararea municipiului Iaşi "Oraş Iniţiator al Revoluţiei din decembrie 1989" 18 Jun 2012, 15:29
5410162NU
6.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1), lit.b din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate 18 Jun 2012, 15:13
582240NU
7.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul privat al Oraşului Fundulea, Judeţul Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Fundulea, Judeţul Călăraşi, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Oraşului Fundulea 18 Jun 2012, 15:11
85110DA
8.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 18 Jun 2012, 15:04
90000DA
9.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor 18 Jun 2012, 14:57
91010DA
10.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:46
95011DA
11.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010 13 Jun 2012, 08:51
73010DA
12.
Proiect de lege de respingere: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art.5 alin(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 29 May 2012, 15:39
73100NU
13.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime 29 May 2012, 15:24
65210NU*
14.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7/2012 pentru completarea anexei la Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 122/2011privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitaţi de combustibili pentru unii operatori economici 29 May 2012, 15:22
64220NU*
15.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 29 May 2012, 15:20
68110DA
16.
vot final: Proiect de lege privind energia electrică şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 29 May 2012, 15:14
79410NU
17.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 21 May 2012, 16:04
274062NU
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului 21 May 2012, 16:03
46810NU
19.
Vot final: Proiect de lege privind reorganizarea comunei Lenauheim, judeţul Timiş şi reînfiinţarea comunelor Lenauheim, Grabaţi şi Bulgăruş 21 May 2012, 16:02
46421NU
20.
vot final: Propunere legislativă privind învăţământul superior 21 May 2012, 15:59
56071NU
21.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea şi completarea art.74, art.75, art.76, din Legea nr.84 (r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învăţământului 21 May 2012, 15:58
69420DA
22.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995 cu toate modificările şi completările ulterioare 21 May 2012, 15:57
72000DA
23.
raport de respingere: Proiect de lege privind pregătirea practică a studenţilor 21 May 2012, 15:56
71220DA
24.
vot final: Proiect de lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României 21 May 2012, 15:55
502520NU
25.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de protecţie şi pază 21 May 2012, 15:54
552120DA*
26.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare 21 May 2012, 15:53
532140DA*
27.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 21 May 2012, 15:51
77001DA
28.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 21 May 2012, 15:51
75000DA
29.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 21 May 2012, 15:50
72411DA
30.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare 21 May 2012, 15:49
77000DA
31.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 21 May 2012, 15:48
72131DA
32.
raport de respingere: Proiect de lege pentru completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali 21 May 2012, 15:47
75110DA
33.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind colectarea şi stocarea datelor necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite 21 May 2012, 15:46
76210DA
34.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private şi abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 21 May 2012, 15:45
76010DA
35.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă 21 May 2012, 15:45
74121DA
36.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările şi modificările ulterioare 21 May 2012, 15:44
76000DA
37.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive 21 May 2012, 15:42
77020DA
38.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind introducerea ţinutei şcolare obligatorii în învăţământul general obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi particular 21 May 2012, 15:40
661000DA
39.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului 21 May 2012, 15:38
403520DA
40.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.37 din Legea 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului 21 May 2012, 15:36
571940DA
41.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finanţarea rezidenţiatului 21 May 2012, 15:31
79000DA
42.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 21 May 2012, 15:30
73400DA
43.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 21 May 2012, 15:28
71431DA
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 21 May 2012, 15:25
567150DA
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate 21 May 2012, 15:21
80110DA
46.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor 21 May 2012, 15:15
74111-
47.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România 21 May 2012, 15:07
80011DA
48.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind protecţia minorilor împotriva presei cu conţinut indecent 21 May 2012, 15:04
73311DA
49.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea art.40 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 21 May 2012, 14:58
76210DA
50.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 21 May 2012, 14:48
91010DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  -1 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Berceanu Radu Mircea”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
propus pentru ministerul Transporturilor si Infrastructurii  mentinut pe fotoliul de ministru al Transporturilor  presedintele PDL Dolj  succesor al lui Tăriceanu la cârma ministerului (1998-2000) 
Date de contact
Craiova, str. Frații Buzeşti nr. 6A, jud. Dolj
(0251)415.733
Flux RSS   Declarații
14 Dec
2010
: Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am venit pentru o scurtă problemă de procedură. Văd că nu prea se respectă Regulamentul. Cred că ordinea de zi nu poate fi o problemă de moralitat... 
28 Jun
2010
: Sunt atent!  
28 Jun
2010
: Vă mulţumesc. Când mai îmi faceţi următoarea moţiune vă spun şi restul. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PDL.)  
28 Jun
2010
: Da, vă mulţumesc. Dacă v-a trebuit moţiune, vă răspund. (Câteva aplauze.) Deci, vă spuneam că studiul de fezabilitate presupunea 200 de mii de tone pe an de marfă, în situaţia în ca... 
28 Jun
2010
(ministrul transporturilor şi infrastructurii): Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Probabil că i-am deranjat foarte tare pe colegii liberali la moţiunea de cen... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.