Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Gabriel Berca
Gabriel Berca
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
42.24%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 42.24% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 2.39% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
raport de respingere: Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea 25 Jun 2012, 15:58
73240DA
2.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu" 25 Jun 2012, 15:56
655130Ab
3.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică 25 Jun 2012, 15:54
78120DA
4.
raport de respingere: Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului parc industrial 25 Jun 2012, 15:53
79300DA
5.
raport de respingere: Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului parc industrial 25 Jun 2012, 15:52
78210DA
6.
raport de respingere: Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - Filiala Călăraşi 25 Jun 2012, 15:50
74310DA
7.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.30/2011, care modifică şi completează Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 25 Jun 2012, 15:47
79330DA
8.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 25 Jun 2012, 15:45
77310DA
9.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 25 Jun 2012, 15:44
82121DA
10.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 25 Jun 2012, 15:42
79320DA
11.
raport de respingere: Propunere legislativă privind interzicerea activităţii de cerşetorie 25 Jun 2012, 15:13
81320DA
12.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:32
98330DA
13.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între România şi Republica Arabă Siriană semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:30
93580DA
14.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Tratatului între România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:28
7911103DA
15.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 10 Apr 2012, 15:38
73022DA
16.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici şi activităţile notariale 10 Apr 2012, 15:37
75110DA
17.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţilor notariale nr.36/1995 10 Apr 2012, 15:35
83040DA
18.
vot final: Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 10 Apr 2012, 15:29
92220DA
19.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucureşti la 11 martie 2011 10 Apr 2012, 14:56
78000DA
20.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010 10 Apr 2012, 14:53
84001DA
21.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 10 Apr 2012, 14:50
82321DA
22.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic" 21 Dec 2011, 11:42
94111DA
23.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 21 Dec 2011, 11:40
95210DA
24.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 21 Dec 2011, 11:40
831120DA
25.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concurenţei 21 Dec 2011, 11:38
771810DA
26.
raport de respingere: Propunere legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 21 Dec 2011, 11:37
91000DA
27.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată 21 Dec 2011, 11:36
404930NU
28.
Vot final: Proiect de lege pentru completarea Codului Penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 19 Dec 2011, 17:29
803110DA
29.
Vot final: Proiect de lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3 cu ocazia celei de-a douazeci şi şaptea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 14-18 decembrie 2009 15 Dec 2011, 09:52
108300DA
30.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:20
104500DA
31.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea art.7 alin.(1) lit. c) şi d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:19
110410DA
32.
Vot final: Proiect de lege privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii programelor de studii/specializări, neautorizate sau neacreditate 06 Dec 2011, 11:18
486220NU
33.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:18
496300NU
34.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare 06 Dec 2011, 11:16
010821NU
35.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care si-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 06 Dec 2011, 11:13
113010DA
36.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 06 Dec 2011, 11:12
108110DA
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.237, alin(1), litera m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 06 Dec 2011, 11:11
103431DA
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.48 din Legea nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 06 Dec 2011, 11:10
111020DA
39.
Vot final: Proiect de lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate 06 Dec 2011, 11:09
624720DA
40.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate de acest elicopter 06 Dec 2011, 11:08
109100DA
41.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea Zilei Limbii Române 06 Dec 2011, 11:07
102210DA
42.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 06 Dec 2011, 11:06
604311DA
43.
Vot final: Proiect de lege privind înfiinţarea Universităţii "Sapienţia" din Cluj-Napoca 06 Dec 2011, 11:05
702962DA
44.
Vot final: Proiect de lege privind înfiinţarea universităţii "Agora" din Oradea 06 Dec 2011, 11:04
100150DA
45.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 06 Dec 2011, 11:03
753110DA
46.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 87/2011 pentru efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim 06 Dec 2011, 11:01
604120DA
47.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011 06 Dec 2011, 09:57
90000DA
48.
Solicitare de retragere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 06 Dec 2011, 09:25
68011DA
49.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 29 Nov 2011, 11:54
653620DA
50.
Vot final: Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 29 Nov 2011, 11:49
564720DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  -1 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Berca Gabriel”

Lasa un comentariu

Date de contact
Bacău, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 3
(0234)571.894
Flux RSS   Declarații
27 Oct
2009
: Domnule preşedinte, mulţumesc pentru această intervenţie. Eu cred că în România de astăzi, a anului 2009, competenţele nu se măsoară în procente, ci în cunoştinţe şi cred că ce s... 
27 Oct
2009
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu este vorba de o întrebare, voiam să fac o remarcă. Mă bucur că reprezentantul Guvernului pune în discuţie, în sfârşit, sursa de finanţare a unu... 
12 Oct
2009
: Domnule preşedinte, Sincer să fiu, aş fi dorit să spun altceva, dar la intervenţia colegului meu, domnul senator Igaş, se pare că punem între paranteze toate instituţiile României şi p... 
23 Sep
2009
: Foarte scurt. Am încercat să atrag atenţia la ceea ce se întâmplă în realitate în teritoriu şi la impactul care există la nivel local, că poate prevederea poate fi absolut corectă, di... 
23 Sep
2009
: Stimaţi colegi, Cred că toţi cei dintre dumneavoastră care aţi lucrat în administraţie ştiţi foarte bine ce înseamnă Legea nr. 416/2001, o prevedere care privează bugetul României de... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.