Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Iulian Bădescu
Iulian Bădescu
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
49.07%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 49.07% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 14.94% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice 25 Jun 2012, 14:57
81161DA
2.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 25 Jun 2012, 14:55
661940DA
3.
vot final: Proiect de lege privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene 25 Jun 2012, 14:53
721730DA
4.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 25 Jun 2012, 14:46
701840DA
5.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011 25 Jun 2012, 14:43
91100DA
6.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune Anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia Nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994 25 Jun 2012, 14:41
91110DA
7.
vot final: Proiect de lege privind acceptarea amendamentului la statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional prin Rezoluția nr.66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv 25 Jun 2012, 14:39
89300DA
8.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 21 Jun 2012, 07:50
63231DA
9.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea art.3 lit.c) din Legea nr.178/1997, cu modificările şi completările ulterioare 21 Jun 2012, 07:48
70110DA
10.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul Naţional de Dezvoltare a infrastructurii 21 Jun 2012, 07:46
63162DA
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 21 Jun 2012, 07:39
75730DA
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice 18 Jun 2012, 15:06
77440NU
13.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 18 Jun 2012, 15:04
90000DA
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului 18 Jun 2012, 15:02
68041DA
15.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor 18 Jun 2012, 14:57
91010DA
16.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor 18 Jun 2012, 14:54
84021DA
17.
Vot final: Proiect de lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian 18 Jun 2012, 14:53
87010Ab*
18.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 18 Jun 2012, 14:51
91000DA
19.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată 18 Jun 2012, 14:49
90010DA
20.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 18 Jun 2012, 14:48
87130DA
21.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:46
95011DA
22.
Vot final - reexaminare: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 13 Jun 2012, 08:45
74600DA
23.
Vot final: Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 13 Jun 2012, 08:24
65120DA
24.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 08 May 2012, 09:20
779170DA
25.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:32
98330DA
26.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între România şi Republica Arabă Siriană semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:30
93580DA
27.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Tratatului între România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:28
7911103Ab*
28.
vot final: Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011, a educaţiei naţionale 23 Apr 2012, 15:49
687211DA
29.
vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice 23 Apr 2012, 15:45
100100DA
30.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statul aleşilor locali 23 Apr 2012, 15:45
99011Ab*
31.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 23 Apr 2012, 15:43
405701NU
32.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 10 Apr 2012, 15:38
73022Ab
33.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici şi activităţile notariale 10 Apr 2012, 15:37
75110DA
34.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţilor notariale nr.36/1995 10 Apr 2012, 15:35
83040DA
35.
vot final: Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 10 Apr 2012, 15:29
92220DA
36.
Vot final: Proiect de lege pentru completarea Codului Penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 19 Dec 2011, 17:29
803110Ab
37.
Vot final: Proiect de lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3 cu ocazia celei de-a douazeci şi şaptea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 14-18 decembrie 2009 15 Dec 2011, 09:52
108300DA
38.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:20
104500DA
39.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea art.7 alin.(1) lit. c) şi d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:19
110410DA
40.
Vot final: Proiect de lege privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii programelor de studii/specializări, neautorizate sau neacreditate 06 Dec 2011, 11:18
486220DA
41.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:18
496300DA
42.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare 06 Dec 2011, 11:16
010821NU
43.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care si-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 06 Dec 2011, 11:13
113010DA
44.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 06 Dec 2011, 11:12
108110DA
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.237, alin(1), litera m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 06 Dec 2011, 11:11
103431DA
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.48 din Legea nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 06 Dec 2011, 11:10
111020DA
47.
Vot final: Proiect de lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate 06 Dec 2011, 11:09
624720NU
48.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate de acest elicopter 06 Dec 2011, 11:08
109100DA
49.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea Zilei Limbii Române 06 Dec 2011, 11:07
102210Ab*
50.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 06 Dec 2011, 11:06
604311NU
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  -1 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Bădescu Iulian”

Lasa un comentariu

Date de contact
Ploieşti, Strada Gheorghe Lazar nr.1, bloc CC Sud, parter, jud. Prahova
(0244)543.513
Flux RSS   Declarații
30 Sep
2009
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, O situaţie nefericită. Din păcate, la comisie nu am avut un punct de vedere al Guvernului. Pentru îmbunătăţirea acestei ... 
15 Jun
2009
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor senatori, Stimaţi colegi, Eforturile depuse de Cabinetul Emil Boc, de la preluarea mandatului şi până în prezent, pentru identificarea... 
09 Feb
2009
: Aş vrea să o întreb pe doamna secretar de stat care este valoarea totală prognozată a acestor accize.  
19 Dec
2008
: Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor. Eu, Bădescu Iulian, în calitate de senator ales în Circumscripţia electorală nr. 31, Prahova, Colegiul uninominal nr. 2, "Jur credinţă ... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.