Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Attila Verestóy, candidat S Harghita alegeri 2016
Attila Verestóy
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
25.20%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea UDMR. Prezent la 25.20% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 2.11% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 18 Jun 2012, 15:04
90000DA
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului 18 Jun 2012, 15:02
68041DA
3.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor 18 Jun 2012, 14:57
91010DA
4.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor 18 Jun 2012, 14:54
84021DA
5.
Vot final: Proiect de lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian 18 Jun 2012, 14:53
87010DA
6.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 18 Jun 2012, 14:48
87130DA
7.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:46
95011DA
8.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Curții Constituționale a României la Conferința Mondială a Justiției Constituționale, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:44
95011DA
9.
Vot final: Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 13 Jun 2012, 08:24
65120DA
10.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România 21 May 2012, 14:53
72110DA
11.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 21 May 2012, 14:48
91010DA
12.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Daemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 21 May 2012, 14:43
89101DA
13.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 08 May 2012, 09:20
779170NU
14.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:32
98330DA
15.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între România şi Republica Arabă Siriană semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:30
93580DA
16.
Vot final: Proiect de lege ratificarea Tratatului între România şi Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 08 May 2012, 08:28
7911103DA
17.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România 16 Nov 2011, 11:05
524120DA
18.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 16 Nov 2011, 11:04
623130DA
19.
Vot final: Propunere legislativă privind managementul privat al întreprinderilor publice 16 Nov 2011, 11:03
662370DA
20.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României 16 Nov 2011, 11:02
18722NU
21.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 16 Nov 2011, 11:00
494140DA
22.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009 16 Nov 2011, 10:58
78145DA
23.
vot final: Proiect de lege pentru prelungirea perioadei stabilite la art.24/1 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 16 Nov 2011, 10:57
612241DA
24.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 9 decembrie 2010 16 Nov 2011, 10:55
91020DA
25.
Proiect de lege de respingere: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere 14 Nov 2011, 16:21
554612NU
26.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 14 Nov 2011, 16:18
555820NU
27.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 14 Nov 2011, 16:16
476520NU
28.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor 14 Nov 2011, 15:53
7021151DA
29.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene prvind Acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011 24 Oct 2011, 15:21
109321DA
30.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 12 Oct 2011, 10:04
544711DA
31.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art.5/2 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local 12 Oct 2011, 10:02
564530DA
32.
vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 12 Oct 2011, 08:02
354920NU
33.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor 12 Oct 2011, 08:00
79000DA
34.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători 05 Oct 2011, 10:19
484401DA
35.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii naţionale a Căilor Ferate Române 05 Oct 2011, 10:16
504400DA
36.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar 05 Oct 2011, 10:14
494302-*
37.
raport favorabil a cererii de reexaminare: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia 05 Oct 2011, 10:04
673211DA
38.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 05 Oct 2011, 10:03
485210DA
39.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României 05 Oct 2011, 10:01
712621DA
40.
Proiect de lege de respingere: Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale 05 Oct 2011, 10:00
494501NU
41.
proiect de lege privind respingerea: Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile 14 Sep 2011, 10:10
614310NU
42.
raport de respingere: Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial 14 Sep 2011, 10:10
91641DA
43.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 07 Sep 2011, 09:42
101100DA
44.
raport de repsingere: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 07 Sep 2011, 09:42
861610DA
45.
vot final: Proiect de lege privind schimbarea denumirii satului Satu Nou, din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu 28 Jun 2011, 10:33
89530DA
46.
proiect de lege privind respingerea ordonantei: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale 28 Jun 2011, 10:30
504801NU
47.
proiect de lege privind respingerea ordonantei: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor şi stabilirea regimului taxei pe valoare adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi 28 Jun 2011, 10:29
514810NU
48.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 28 Jun 2011, 10:28
485010NU
49.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor 28 Jun 2011, 10:27
771911DA
50.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 28 Jun 2011, 10:27
101000DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  -1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Verestóy Attila”

Lasa un comentariu

Date de contact
Cabinet parlamentar: str. Primăriei, nr.5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
(0266)218.041
Flux RSS   Declarații
16 Jan
2017
: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Verestóy Attila, Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor de care voi lua cunoştinţ... 
04 Jan
2017
: Prezent.  
15 Dec
2015
: În speranţa că încurajaţi... Multe, multe voturi...  
15 Dec
2015
: ... şi nu vreau să contribui la eliminarea acestei zicale din vorba noastră. Deci, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelu... 
15 Dec
2015
: În speranţa că se poate...  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.