Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Attila Korodi, candidat D Harghita alegeri 2016
Attila Korodi
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
51.01%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea UDMR. Prezent la 51.01% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.21% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 10:43
164011DA
2.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 10:41
159070Ab
3.
amendament admis poz.11: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 10:12
152032-
4.
amendament admis poz.1: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 09:52
1464253-
5.
amendament respins poz.1: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 09:51
4313754DA
6.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 09:41
2913583Ab
7.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile 26 Jun 2012, 11:11
239010DA
8.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 26 Jun 2012, 11:11
1748501Ab
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare 26 Jun 2012, 11:10
240031DA
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor 26 Jun 2012, 11:09
240030DA
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului" 26 Jun 2012, 11:08
1815281DA
12.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății 26 Jun 2012, 11:07
236142DA
13.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:05
235251DA
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 26 Jun 2012, 11:02
244011DA
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordonnța de urgență a guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:02
244110DA
16.
Vot final: Propunere legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 26 Jun 2012, 11:01
246110NU*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 26 Jun 2012, 11:00
243320DA
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată 26 Jun 2012, 10:59
238270DA
19.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român 26 Jun 2012, 10:58
21211135DA
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii 26 Jun 2012, 10:57
2362100DA
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 26 Jun 2012, 10:57
18337291DA
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 26 Jun 2012, 10:56
243231DA
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 26 Jun 2012, 10:55
238080DA
24.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 26 Jun 2012, 10:54
1885480DA
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26 Jun 2012, 10:53
1875650NU*
26.
Vot final: None 26 Jun 2012, 10:52
2233180DA
27.
Vot final: Propunere legislativă privind autorizarea, organizarea şi exercitarea profesiei de stenograf în instanţele judecătoreşti 19 Jun 2012, 09:56
158131DA
28.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 19 Jun 2012, 09:53
162351DA
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 19 Jun 2012, 09:52
157452DA
30.
Vot final: Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial 19 Jun 2012, 09:52
157751DA
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 19 Jun 2012, 09:51
163450DA
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 19 Jun 2012, 09:50
166340DA
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:50
162450DA
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordoanţei de urgenţă nr.82 din 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 19 Jun 2012, 09:49
163550DA
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii 19 Jun 2012, 09:48
164231DA
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 19 Jun 2012, 09:48
167340DA
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu 19 Jun 2012, 09:47
167630DA
38.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 şi completarea art.3), alin.(6) 19 Jun 2012, 09:46
165161DA
39.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 19 Jun 2012, 09:46
161541DA
40.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonanţei nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 19 Jun 2012, 09:45
171420DA
41.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.1.558 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:44
162550DA
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:44
171180DA
43.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 19 Jun 2012, 09:43
173430DA
44.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD 19 Jun 2012, 09:42
172350DA
45.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-S.A.și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice 19 Jun 2012, 09:41
166640DA
46.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 19 Jun 2012, 09:40
17139202Ab
47.
Vot final: Proiect de Lege privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene 19 Jun 2012, 09:40
171651DA
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile 19 Jun 2012, 09:39
172530DA
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Jun 2012, 09:39
169340DA
50.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 19 Jun 2012, 09:36
158261DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Un comentariu pentru “Korodi Attila”

  1. iosif says:

    surprinzatoare in mod placut interventia dvs. de aseara la Realitatea TV pentru sustinerea padurilor in Romania. Va multumesc !

Lasa un comentariu

Date de contact
Birou parlamentar: Miercurea Ciuc strada Mihai Eminescu nr 2, judeţului Harghita, 530103
Flux RSS   Declarații
22 May
2018
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Instrumentele pe care trebuie să le aibă un stat, în vederea protejării speciilor protejate, trebuie să fie multiple. Chiar... 
16 May
2018
: Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Pentru că ceea ce a spus domnul Márton Árpád-Francisc, colegul nostru, se referă la o abordare foarte minuţioasă şi corectă a unei ... 
09 May
2018
: Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Este foarte important ca această lege, revenind în Parlament, să poată să fie adoptată, din două motive. În primul rân... 
09 May
2018
: Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Doamnă preşedinte, pentru ordinea de zi propun ca de la punctul 30, PL-x 181/2017 (Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pe... 
11 Apr
2018
: Indiferent dacă proiectul domnului deputat Kulcsár este bun sau rău, dacă este destul de incluziv sau nu, trebuie să se găsească răspunsul prin afirmarea răspunderii de a se dialoga pe ... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.