Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Teodor Atanasiu, candidat S Buzau alegeri 2016
Teodor Atanasiu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
40.98%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 40.98% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.88% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:05
235251NU*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din gradiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore 20 Dec 2011, 12:02
207301NU*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat 08 Nov 2011, 13:02
1409740DA*
4.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea municipiului Constanţa - Oraş-Martir al Revoluţiei din decembrie 1989 08 Nov 2011, 12:45
21714202NU*
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru declararea Municipiului Craiova, judeţul Dolj, oraş - martir 08 Nov 2011, 12:44
22316122NU*
6.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 12 Oct 2011, 11:25
262221NU*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 12 Oct 2011, 11:24
260411NU*
8.
Vot final: Propunere legislativă privind trecerea satului FÎNAŢELE MĂDĂRAŞULUI din componenţa comunei BAND în componenţa comunei MĂDĂRAŞ, judeţul Mureş 21 Jun 2011, 11:59
25810105Ab*
9.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Codului Comercial din 16 aprilie 1887 21 Jun 2011, 11:53
16928914NU*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare 17 May 2011, 11:31
14773421NU*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval 17 May 2011, 11:23
15011621DA*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 05 Apr 2011, 11:04
15412522DA*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială 05 Apr 2011, 10:55
15012702DA*
14.
Vot final: Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical 19 Oct 2010, 11:55
275321NU*
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 19 Oct 2010, 11:28
17111460DA*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 23 Jun 2010, 11:22
251231Ab*
17.
PLx 579/2009/2010 R - vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producţie nr.150/2003 23 Jun 2010, 11:21
245643NU*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci 23 Jun 2010, 11:12
252842Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010 26 May 2010, 10:44
2331183NU*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 1, poziţia 13, din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, nr.407/2006 12 May 2010, 10:55
188560NU*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 13 Apr 2010, 10:52
15510723-*
22.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 16 Feb 2010, 11:59
246422NU*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru înfiinţarea Obştilor Agricole 16 Feb 2010, 11:56
2611050NU*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.68 alin.1 din LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii 15 Dec 2009, 11:48
1446574NU*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii 15 Dec 2009, 11:45
197482NU*
26.
Vot final: Propunere legislativă privind protecţia infrastructurilor critice şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Infrastructurilor Critice 20 Oct 2009, 10:17
1568353NU*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 29 Sep 2009, 10:47
99110290DA*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local 29 Sep 2009, 10:39
1685883Ab*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 22 Sep 2009, 10:41
1726031DA*
30.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă, câştiguri şi obligaţiuni CEC cu câştiguri 16 Sep 2009, 10:47
1406064DA*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe 16 Sep 2009, 10:36
1573751DA*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 16 Sep 2009, 10:35
190240NU*
33.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completartea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru 23 Jun 2009, 15:39
230141Ab*
34.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004 12 May 2009, 09:44
204741NU*
35.
Vot final: None 24 Feb 2009, 11:44
2291930NU*
36.
Vot final: None 24 Feb 2009, 11:44
242850NU*
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 24 Feb 2009, 11:35
2171032NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -4 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Atanasiu Teodor”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
29 Sep
2015
: Domnilor preşedinţi ai celor două Camere, Doamnelor şi domnilor membri ai Guvernului, Doamnelor şi domnilor parlamentari, Ca drept la replică vreau să-i spun domnului Victor Ponta că ast... 
08 Apr
2014
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Au fost câteva obiecţii ridicate şi vreau să vă răspund la ele. Da, există un ordin al ministrului de interne, pe vremea când cadastrul era la Ministerul ... 
08 Apr
2014
(senator): Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Am văzut că în România sunt multe zeci de legi şi de iniţiatori care s-au ocupat de terenurile scumpe, cu valoar... 
04 Mar
2014
(din sală): Acesta nu e drept la replică!  
05 Feb
2013
: Jurământ "Eu, Atanasiu Teodor, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, atât pe timpul mandatului,... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.