Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ion Ariton, candidat D Sibiu alegeri 2016
Ion Ariton
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
39.86%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 39.86% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 1.53% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 18 Jun 2012, 14:48
87130DA
2.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:46
95011DA
3.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Curții Constituționale a României la Conferința Mondială a Justiției Constituționale, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:44
95011DA
4.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea art.84 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului 21 May 2012, 15:35
71100DA
5.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de logoped 21 May 2012, 15:33
77001DA
6.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finanţarea rezidenţiatului 21 May 2012, 15:31
79000DA
7.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 21 May 2012, 15:30
73400DA
8.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 21 May 2012, 15:28
71431DA
9.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 21 May 2012, 15:27
74111DA
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 21 May 2012, 15:25
567150Ab
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate 21 May 2012, 15:21
80110DA
12.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor 21 May 2012, 15:15
74111DA
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 21 May 2012, 15:13
275300DA
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 21 May 2012, 15:10
235520DA
15.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România 21 May 2012, 15:07
80011DA
16.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea art.40 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 21 May 2012, 14:58
76210DA
17.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanţei nr.189 din 2000 21 May 2012, 14:56
76210NU
18.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România 21 May 2012, 14:53
72110DA
19.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 21 May 2012, 14:48
91010DA
20.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Daemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 21 May 2012, 14:43
89101DA
21.
vot final: Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011, a educaţiei naţionale 23 Apr 2012, 15:49
687211NU
22.
vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice 23 Apr 2012, 15:45
100100DA
23.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statul aleşilor locali 23 Apr 2012, 15:45
99011DA
24.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 23 Apr 2012, 15:43
405701DA
25.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 10 Apr 2012, 15:38
73022DA
26.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici şi activităţile notariale 10 Apr 2012, 15:37
75110DA
27.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţilor notariale nr.36/1995 10 Apr 2012, 15:35
83040DA
28.
vot final: Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 10 Apr 2012, 15:29
92220DA
29.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucureşti la 11 martie 2011 10 Apr 2012, 14:56
78000DA
30.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010 10 Apr 2012, 14:53
84001DA
31.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 10 Apr 2012, 14:50
82321DA
32.
Vot final: Proiect de lege pentru aderarea României la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 02 Apr 2012, 15:41
71011DA
33.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008 02 Apr 2012, 15:39
78530DA
34.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011 02 Apr 2012, 15:26
95000DA
35.
Vot final: Proiect de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 02 Apr 2012, 15:23
90001DA
36.
Vot final: Proiect de lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3 cu ocazia celei de-a douazeci şi şaptea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 14-18 decembrie 2009 15 Dec 2011, 09:52
108300DA
37.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:20
104500DA
38.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea art.7 alin.(1) lit. c) şi d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:19
110410DA
39.
Vot final: Proiect de lege privind finalizarea studiilor pentru absolvenţii programelor de studii/specializări, neautorizate sau neacreditate 06 Dec 2011, 11:18
486220NU
40.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 06 Dec 2011, 11:18
496300NU
41.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare 06 Dec 2011, 11:16
010821NU
42.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care si-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 06 Dec 2011, 11:13
113010DA
43.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 06 Dec 2011, 11:12
108110DA
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.237, alin(1), litera m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 06 Dec 2011, 11:11
103431DA
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.48 din Legea nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 06 Dec 2011, 11:10
111020DA
46.
Vot final: Proiect de lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate 06 Dec 2011, 11:09
624720DA
47.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate de acest elicopter 06 Dec 2011, 11:08
109100DA
48.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea Zilei Limbii Române 06 Dec 2011, 11:07
102210DA
49.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 06 Dec 2011, 11:06
604311DA
50.
Vot final: Proiect de lege privind înfiinţarea Universităţii "Sapienţia" din Cluj-Napoca 06 Dec 2011, 11:05
702962DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  -1 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Ariton Ion”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja 
Date de contact
Sibiu, Str. Nicolae Bălcescu nr. 39
(0269)227.912 / (0269)214.610 / (0744)503.061
Flux RSS   Declarații
07 Jun
2010
Şi al treilea raport la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009. Comisiile de specialitate ale Parlamentulu... 
07 Jun
2010
Cel de-al doilea raport la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009. Consiliul Legislat... 
07 Jun
2010
: Mulţumesc, doamna preşedinte. Dragi colegi, Comisiile economice, industrii şi servicii reunite, sesizate, au transmis aviz favorabil fără amendamente. Consiliul Legislativ a avizat favorabil... 
12 Jan
2010
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Fiind înainte de pauză, vreau să vă informez de un singur lucru, ca să ştie şi colegii noştri, când veţi decide, domnul senator Bota spunea de cele trei... 
11 Jan
2010
: Domnule preşedinte al Senatului, Doamnă preşedinte a Camerei Deputaţilor, Domnule prim-ministru, Doamnelor şi Domnilor miniştri, Stimaţi colegi, Raport comun asupra Proiectului legii buget... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.