Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Cristina Ancuta Pocora, candidat S Ialomita alegeri 2016
Cristina Ancuta Pocora
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
47.51%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 47.51% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 6.33% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 22 Nov 2011, 11:26
2227020Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată 08 Nov 2011, 13:03
230581NU*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură 12 Oct 2011, 11:55
254121Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei între România şi Confederaţia Elveţiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993 12 Oct 2011, 11:53
251130Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey, la 17 ianuarie 2011 12 Oct 2011, 11:52
239941Ab*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii 12 Oct 2011, 11:37
1877380Ab*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 12 Oct 2011, 11:31
256541NU*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 12 Oct 2011, 11:30
15011340Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 12 Oct 2011, 11:26
255462NU*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 12 Oct 2011, 11:26
261311NU*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 12 Oct 2011, 11:24
260411NU*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante 12 Oct 2011, 11:23
256252Ab*
13.
Vot final: None 12 Oct 2011, 11:22
252341Ab*
14.
Prelungire termen - vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul securităţii naţionale 12 Oct 2011, 11:22
250020Ab*
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 07 Jun 2011, 11:24
2775103NU*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare 24 May 2011, 12:07
17211112-*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind calitatea aerului înconjurător 24 May 2011, 11:37
287303NU*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 24 May 2011, 11:27
293221Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României 24 May 2011, 11:24
2257030NU*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2006 privind siguranţa feroviară 12 Apr 2011, 11:08
285430Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional pentru Siguranţă Rutieră 05 Apr 2011, 10:54
15312122DA*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 - Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice -cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:10
14910832DA*
23.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti) 01 Mar 2011, 13:06
246841Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 01 Mar 2011, 12:35
265432Ab*
25.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii muncii şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată 01 Mar 2011, 12:24
270422Ab*
26.
Vot final: Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar 01 Mar 2011, 12:17
12514574Ab*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea 01 Mar 2011, 12:02
269631Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale 01 Mar 2011, 11:57
269312NU*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică 08 Feb 2011, 11:57
282113Ab*
30.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Neamţ " 20 Dec 2010, 13:29
213560NU*
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 20 Dec 2010, 13:28
219341Ab*
32.
Plx 338/09/2010 A - vot final: Propunere legislativă "Legea Camerelor Agricole" 20 Dec 2010, 13:26
220251Ab*
33.
Vot final: None 20 Dec 2010, 13:25
219250Ab*
34.
Vot final: Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse 19 Oct 2010, 12:10
1868390NU*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 19 Oct 2010, 12:06
267452Ab*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 19 Oct 2010, 12:04
271011Ab*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului 19 Oct 2010, 12:00
2026562NU*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.340/2004 privind instituţia prefectului, republicată 19 Oct 2010, 11:50
273340Ab*
39.
Vot final: Propunere legislativă privind "Programul naţional pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbuşire în cazul unor inundaţii" 19 Oct 2010, 11:41
16410871Ab*
40.
Vot final: Propunere legislativă privind Programul naţional de realizare a cadastrului general în mediul rural 19 Oct 2010, 11:32
2482590NU*
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România 19 Oct 2010, 11:20
277332Ab*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:20
20768151Ab*
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă 19 Oct 2010, 11:18
286130Ab*
44.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 19 Oct 2010, 11:17
294110Ab*
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului 19 Oct 2010, 11:07
290251Ab*
46.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 19 Oct 2010, 11:04
2077941Ab*
47.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral 29 Sep 2010, 11:02
20539140Ab*
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată 29 Sep 2010, 10:49
246550Ab*
49.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 28 Jun 2010, 18:53
249481NU*
50.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava 28 Jun 2010, 18:50
247381Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.