Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Lucia Ana Varga, candidat S Constanta alegeri 2016
Lucia Ana Varga
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
21.
(din sală): O informare numai...
07 Mar 2016  Sursa: stenograme parlament
22.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Situaţia privind poluarea aerului este îngrijorătoare şi în Europa, şi în ţara noastră. Efectele poluării aerului asupra sănătăţii cetăţenilor sunt grave. Calitatea aerului în marile oraşe din lume continuă se deterioreze, generând temeri cu privire la riscul asupra sănătăţii cetăţenilor. Anul trecut, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a realizat un studiu în 1600 de oraşe din 91 de ţări şi doar 12% din populaţia acestor oraşe respiră aer curat. Iar un raport al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică avertizează , dacă nu se iau măsuri, în 2050, poluarea aerului va fi principala cauză a mortalităţii. România este pe locul al II-lea în topul celor mai poluate ţări din Europa, conform unui clasament al Agenţiei Europene de Mediu. Comisia Europeană a declanşat, în 2014, procedura de infringement pentru România, afirmând nu îşi protejează cetăţenii de poluarea cu particule fine. Aceste particule pot cauza astm, afecţiuni cardio-vasculare, cancer pulmonar şi decese premature. Ministerul Mediului a confirmat în prezent sunt depăşite valorile la pulberi în suspensie în Bucureşti, Braşov şi Iaşi. Cu alte cuvinte, poluarea aerului poate afecta grav sănătatea populaţiei şi noi riscăm, ca ţară, plătim amenzi usturătoare. Prin urmare, este necesară adoptarea de măsuri de reducere a poluării aerului în marile oraşe, pentru scăderea riscului îmbolnăvirii populaţiei. Creşterea suprafeţelor de spaţii verzi este o soluţie, ştiindu-se foarte bine importanţa parcurilor pentru îmbunătăţirea calităţii aerului pe care îl respirăm. De asemenea, se constată oraşele României se confruntă cu un deficit de spaţiu verde pe cap de locuitor cu mult sub suprafaţa recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Exemplu este chiar Bucureştiul, care are 16 metri pătraţi pe cap de locuitor, faţă de 24 de metri pătraţi pe cap de locuitor, recomandaţi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În 2012, am depus în Parlament, împreună cu parlamentarii PNL, un proiect de lege ce prevedea realizarea unui program naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului, prin realizarea de spaţii verzi în mediul urban, program ce urma se desfăşoare pe o perioadă de 10 ani, cu o alocare financiară anuală de la Fondul pentru mediu, astfel încât oraşele din România ajungă, ca spaţiu verde, la 24 de metri pătraţi pe cap de locuitor, conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi conform legislaţiei româneşti existente. Din păcate, astăzi avem un raport de respingere a acestui proiect de lege şi, din păcate, în condiţiile în care Comisia Europeană a adoptat, a aprobat un nou pachet de măsuri pentru aer mai curat, până în acest moment, Ministerul Mediului nu are o politică publică prin care reducă calitatea poluării şi îmbunătăţească calitatea aerului, prin extinderea de spaţii verzi. Prin urmare, noi am propus soluţii, am iniţiat acest act normativ, şi acum vom vota împotriva respingerii proiectului de lege, pentru , considerăm un astfel de program ar fi îmbunătăţit calitatea vieţii românilor din marile oraşe şi ar fi redus cu mult riscul de îmbolnăvire a acestora. mulţumesc. Prin urmare, PNL va vota împotriva respingerii.
07 Mar 2016  Sursa: stenograme parlament
23.
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Prima interpelare se referă la situaţia tăierilor ilegale din pădurile României şi am depus-o pentru între raportările Institutului Naţional de Statistică şi Inventarul Forestier Naţional s-a constatat o diferenţă de 8,8 milioane m.c. anual de lemn tăiat ilegal, există suspiciunea acest volum de masă lemnoasă a fost recoltat ilegal şi de aceea am întrebat ministerul care este situaţia tăierilor ilegale şi dacă s-au făcut controale în zonele respective. A doua interpelare se referă la stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate în Strategia naţională de dezvoltare durabilă. Prin Strategia naţională de dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1460/2008, România şi-a asumat o serie de ţinte în domenii de interes naţional, precum protecţia mediului, transport, incluziune socială, învăţământ etc., termenul scadent pentru multe dintre acestea fiind anul 2015. Având în vedere cele de mai sus, rog -mi răspundeţi, domnului prim-ministru i-am adresat interpelarea, l-am rugat ne răspundă la întrebarea care este stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia naţională de dezvoltare durabilă în comparaţie cu ţintele stabilite în acest document pentru anul 2015. Menţionez solicit răspunsul în scris şi oral. Mulţumesc.
02 Nov 2015  Sursa: stenograme parlament
24.
: Declaraţia mea politică se referă la faptul Guvernul Ponta nu realizează în această toamnă perdele forestiere. România se confruntă din ce în ce mai des cu inundaţii, viscole, secete, ca efecte ale schimbărilor climatice. Oamenii de ştiinţă avertizează amplitudinea şi frecvenţa producerii acestor fenomene meteorologice extreme vor fi în creştere, cu efecte negative asupra securităţii cetăţenilor şi comunităţilor, a calităţii factorilor de mediu şi a activităţilor economice. Realizarea perdelelor forestiere de protecţie este una dintre măsurile de adaptare recomandate de specialişti pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice. Astfel, blocarea traficului pe drumurile publice din cauza nămeţilor, producerea de inundaţii datorită eroziunilor de mal şi ruperii digurilor, compromiterea culturilor agricole în perioade de secetă ar putea fi reduse, ca fenomene sau chiar evitate dacă s-ar realiza perdele de protecţie de-a lungul căilor de comunicaţie, cursurilor de apă şi pe terenurile agricole. Guvernul Ponta însă nu ia în considerare avertizările oamenilor de ştiinţă şi nici recomandările specialiştilor şi dovedeşte acest lucru prin faptul nu realizează în această toamnă niciun kilometru de perdea forestieră. Reamintesc faptul în timpul mandatului meu de ministru delegat pentru ape, păduri şi piscicultură au fost aprobate legislaţia şi documentaţiile tehnice necesare demarării programului naţional de realizare a perdelelor forestiere de-a lungul drumurilor naţionale şi am lăsat în bugetul ministerului 30 de milioane de lei, în scopul realizării acestora. Apoi, în calitate de deputat, am urmărit derularea proiectului prin interpelarea adresată doamnei ministru Doina Pană, însă răspunsul primit mi-a confirmat lipsa de interes a Guvernului PSD - UDMR pentru realizarea perdelelor forestiere. Săptămâna trecută reprezentanţii Ministerului Mediului prezenţi în Comisia pentru mediu a Camerei Deputaţilor ne-au anunţat în această toamnă vor planta zero kilometri de perdele forestiere. Considerăm nepăsarea şi lipsa de acţiune a Guvernului PSD-UNPR nu pot fi lăsate la îndemâna unui guvern iresponsabil, care nu este preocupat ia măsuri pentru a nu mai avea drumuri blocate din cauza troienelor de zăpadă, pentru a nu avea oameni a căror viaţă şi bunuri fie ameninţate de viscol şi inundaţii şi pentru a nu avea zone ale ţării supuse riscului de deşertificare. Prin urmare, parlamentarii PNL vin cu o soluţie, prin iniţiativa legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, iniţiativă ce se află în dezbatere în Camera Deputaţilor. Soluţiile propuse de parlamentarii liberali sunt: obligativitatea alocării anuale de fonduri, de către Guvern, pentru realizarea perdelelor forestiere, redactarea şi prezentarea în Parlament a unui raport anual privind activităţile de realizare a acestora, în vederea monitorizării derulării lor. De asemenea, consider Ministerul Mediului trebuie identifice împreună cu specialiştii, în maximum şase luni, suprafeţele pe care este necesară realizarea perdelelor forestiere de protecţie, de-a lungul căilor de comunicaţie, a cursurilor de apă şi a terenurilor agricole, evalueze necesarul resurselor financiare şi prezinte în Parlament, pentru aprobare, un plan multianual de realizare a perdelelor de protecţie forestieră pentru următorii zece ani. Fac apel la parlamentarii din actuala majoritate PSD-UNPR voteze modificările propuse de parlamentarii PNL la această lege. Prin aplicarea ei avem şansa creştem gradul de protecţie a cetăţenilor şi comunităţilor locale în faţa viscolelor, a inundaţiilor, a secetelor, prin realizarea perdelelor forestiere, indiferent de guvernul care conduce România. Mulţumesc.
29 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
25.
: Partidul Naţional Liberal va vota în favoarea acestui proiect de opinie asupra propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu. Această propunere de directivă pune în aplicare cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030, convenit de Consiliul European, în octombrie 2014, pentru a îndeplini obiectivul Uniunii Europene, de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi pentru a contribui la limitarea încălzirii globale. Noutatea acestei propuneri de directivă constă în: modificarea nivelului reducerilor de emisii anuale; menţinerea fondului de inovare, ca efect intensificat pentru introducerea rapidă pe piaţă a unor tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care permită Uniunii Europene îşi atingă obiectivele pe termen lung, obiectivele de decarbonizare; şi - o altă noutate - instituirea unui fond pentru modernizarea şi alocarea opţională cu titlu gratuit către sectorul energetic, pentru a contribui la modernizarea sistemelor energetice din statele membre cu venituri mai scăzute. La articolul 21 există o propunere ca în fiecare an statele membre prezinte Comisiei un raport cu privire la aplicarea Directivei. Cred o dată cu transpunerea în legislaţia românească a acestei directive, va trebui cerem şi noi ca, anual, în faţa Parlamentului, se prezinte din partea Guvernului un raport privind măsurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, cu efect benefic asupra mediului. Mulţumesc.
28 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
26.
: Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Am citesc interpelarea adresată ministrului mediului, doamna Graţiela Gavrilescu, obiectul interpelării fiind: Măsurile luate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru prevenirea inundaţiilor. Stimată doamnă ministru, România este expusă riscului la inundaţii cu efecte asupra populaţiei şi bunurilor acesteia. Aplicarea măsurilor de prevenire a riscului la inundaţii şi, mai ales, finanţarea lucrărilor de prevenire a inundaţiilor sunt obligatorii pentru orice Guvern, mai ales atunci când avem prin Hotărârea de Guvern nr.846/2010 prevederi clare privind necesitatea alocării a 17 miliarde de euro pentru realizarea lucrărilor de infrastructura de apărare împotriva inundaţiilor. Având în vedere cele de mai sus, rugăm răspundeţi la următoarele întrebări: Care au fost sumele alocate anual pentru lucrări de apărare împotriva inundaţiilor prin bugetul de stat şi din alte surse în fiecare din ultimii zece ani? A doua întrebare: consideraţi Administraţia Naţională Apele Române dispune de resurse umane instruite intervină în cazul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii? A treia întrebare: care este situaţia privind dotările şi stocurile de materiale necesare intervenţiilor în situaţiile de urgenţă generate de inundaţii? Menţionez solicit răspunsul dumneavoastră scris şi oral. Am mai depus interpelări pentru domnul Victor Ponta, prim- ministrul României, referitor la situaţia întocmirii amenajamentelor pastorale pentru gestionarea durabilă a pajiştilor; o interpelare adresată domnului Victor Ponta şi domnului Iulian Matache privind aplicarea Legii nr.265/2008 privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice; şi, de asemenea, încă o interpelare adresată doamnei ministru Graţiela Gavrilescu, referitoare la situaţia gestionării deşeurilor din ambalaje din România. Mulţumesc frumos.
19 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
27.
: Doamnă preşedinte de şedinţă, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "Guvernul Ponta pune în pericol acordarea de subvenţii pentru crescătorii de animale". Declaraţia mea politică este un semnal de alarmă, pe care îl trag de la tribuna Parlamentului, asupra riscului ca, în anul 2016, crescătorii de animale nu îşi primească subvenţiile. Guvernul Ponta a emis ordonanţe de urgenţă şi hotărâri de guvern prin care a reglementat organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente. Conform acestor acte normative, pentru toate pajiştile din România trebuiau întocmite amenajamente pastorale, până la 1 ianuarie 2016. Amenajamentele pastorale reprezintă norme tehnice conform cărora utilizatorii trebuie gestioneze şi valorifice durabil pajiştile, astfel încât permită menţinerea biodiversităţii, asigure creşterea productivităţii şi a capacităţii de regenerare a plantelor. Acordarea subvenţiilor de la APIA pentru crescătorii de animale este condiţionată de respectarea acestor amenajamente pastorale. Situaţia privind implementarea acestor acte normative prezentate mai sus este însă îngrijorătoare. Cu doar două luni înainte de termenul scadent constatăm doar 2,1% dintre autorităţile locale au întocmit aceste amenajamente pastorale, existând riscul ca utilizatorii păşunilor din peste 3.000 de administraţii locale -şi piardă subvenţiile cuvenite. Din discuţiile avute cu mulţi primari din ţară, am identificat câteva dintre cauzele acestui procent scăzut, de doar 2,1%. Principalele probleme sunt legate de lipsa fondurilor necesare realizării acestor amenajamente pastorale şi lipsa implicării în întocmirea normelor tehnice a instituţiilor cu responsabilitate din subordinea Ministerului Agriculturii. Guvernul Ponta a demonstrat prin nealocarea de fonduri, prin indiferenţa reprezentanţilor Ministerului Agriculturii nu îi pasă de dezvoltarea durabilă a acestei ţări, nu îi pasă de crescătorii de animale din România. Nu şi-a asumat nicio responsabilitate privind întocmirea amenajamentelor pastorale, ci a aruncat pe umerii administraţiei locale sarcina realizării acestora, sfidând astfel primarii şi consiliile locale. Domnule Ponta, Pierderea subvenţiilor pentru utilizatorii de păşuni este de neacceptat pentru Partidul Naţional Liberal. cer veniţi în faţa Parlamentului cu soluţii la încă o problemă pe care Guvernul condus de dumneavoastră a creat-o, iar dacă nu aveţi soluţii la această problemă, plecaţi. Mulţumesc.
15 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
28.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, mulţumesc astăzi am votat acest act normativ. Partidul Naţional Liberal a votat această lege care permite autorităţilor locale se alăture societăţii civile şi participe la campanii de conştientizare a luptei împotriva cancerului la sân. Mesajul nostru este de fapt , prin prevenţie şi prin depistare precoce, această boală poate fi învinsă. Profit de această ocazie anunţ Partidul Naţional Liberal a lansat în dezbatere publică Legea prevenţiei în sănătate şi fac apel la toate formaţiunile politice şi partidele politice se alăture nouă în a susţine în Parlament, a aproba această lege, pentru putem salva vieţi prin implementarea ei. mulţumesc.
13 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
29.
: Îi mulţumesc domnului secretar de stat pentru răspunsul pe care l-am primit. Cifrele citite de dumnealui, şi anume 8,8 milioane de metri cubi anual sunt tăiaţi ilegal - sunt îngrijorătoare şi confirmă încă o dată acest Cod silvic aprobat în Parlament de majoritatea PSD - UNPR nu produce efectele aşteptate, şi anume, nu reduce tăierile ilegale. Iar, pe de altă parte, legislaţia modificată până în acest moment de către minister se pare nu reuşeşte stopeze acest fenomen al tăierilor ilegale. De aceea, sper din tot sufletul ministerul va susţine acele modificări de acte normative, cum este modificarea Legii siguranţei naţionale, astfel încât implicăm şi mai multe instituţii care sunt responsabile privind securitatea cetăţenilor şi securitatea naţională în stoparea acestui fenomen. Am fac şi eu o propunere Comisiei pentru mediu, vină doamna ministru la Comisia pentru mediu, ne prezinte aceste iniţiative legislative pe care le aveţi în dezbatere publică, le discutăm şi, de ce nu, le îmbunătăţim. Mulţumesc.
12 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
30.
: Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Nu sunt mulţumită de răspunsul pe care l-am primit. Aşteptam -mi spună foarte clar reprezentantul ministerului de ce s-au sistat investiţiile la şoseaua de centură a Aleşdului. De ce? Am înţeles s-au sistat, dar de ce? Şi al doilea lucru pe care vreau -l întreb: totuşi, când se porneşte? Am înţeles s-a derulat o investiţie la aeroportul de la Oradea, dar când este în funcţiune acest aeroport? Pentru este extrem de greu pentru toţi cei care locuiesc în Oradea, care au afaceri în Oradea, facă naveta la Cluj sau la Timişoara pentru a putea vină înspre Bucureşti. După aceea, rog veniţi, de curiozitate veniţi de la Oradea la Deva şi vedeţi cum arată, care este starea drumului de acolo, este cel mai rău drum naţional din toată România. Şi nu am primit un răspuns. Am înţeles au fost reziliate contracte, ce se întâmplă cu investiţia respectivă? O aveţi ca prioritate? O veţi introduce ca finanţare în bugetul de anul viitor? Ce se întâmplă? Pentru acolo totuşi sunt comunităţi care, în fiecare zi când ne ducem în teritoriu, ne întreabă ce se întâmplă cu stadiul investiţiei respective. Deci aştept un răspuns. O reiau interpelarea cu întrebări şi mai punctuale, pentru nu sunt mulţumită de acest răspuns. Mulţumesc.
12 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Un comentariu pentru “Varga Lucia Ana”

  1. MONENCIU MIHAELA says:

    CELE MAI BUNE GANDURI PENTRU D-NA LUCIA VARGA SI PENTRU TOTI PNL-ISTII BIHORENI (BOLOJAN,IONUT G,TODOCA ,MORARU SI ALTII MERITA MENTIONATI) PENTRU DEMNITATEA SI VERTICALITATEA CU CARE REPREZINTA COMUNITATEA SI INTREG JUDETUL BIHOR.PENTRU 9 DECEMBRIE NE PUNEM SPERANTA SA FACEM SCHIMBAREA CE SE IMPUNE SI SA TRAIM CU ADEVARAT MAI BINE ALATURI DE ALIANTA USL.VA DORESC SARBATORI FERICITE SI SA JUBILATI SUCCESUL

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Bobâlna nr. 10, ALEŞD, Jud. Bihor, cod 415110
(0259)342.433
Flux RSS   Declarații
17 Oct
2016
: Mulţumesc, doamna preşedinte de şedinţă. Eu am cerut prin interpelarea adresată ministerului să ne spună foarte clar care este numărul de elevi care participă la programul "Şcoală d... 
17 Oct
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am propus ca hotărârea de guvern să conţină obligatoriu criterii de alocare a posturilor, procedură de control unitară şi modul de raportare a act... 
27 Sep
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege, proiect de lege care vizează crearea unui cadru legal necesar aplicării în România a celor d... 
06 Sep
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Intenţia acestei iniţiative legislative este de a găsi o soluţie pentru a diminua tăierile ilegale. Nu rezolvă această problemă modul în care es... 
28 Jun
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota împotriva raportului de respingere a cererii de reexaminare a Legii de modificare a Legii privind gospodărirea integr... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.