Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Mihai Voicu, candidat D Diaspora alegeri 2016
Mihai Voicu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
49.09%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 49.09% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 4.85% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 19 Jun 2012, 09:27
4313061Ab*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.255 din 14/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 19 Jun 2012, 09:08
181642-*
3.
PLx 832/2010/2011 A - vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia- S.A. Constanţa 19 Jun 2012, 08:39
17867111Ab*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă 20 Dec 2011, 12:14
11310021Ab*
5.
Vot final: Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay 20 Dec 2011, 12:13
1119750Ab*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 20 Dec 2011, 12:06
1099630Ab*
7.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a obiectivului de investiţie " Autostrada Nădlac-Arad" 22 Nov 2011, 12:10
17412161Ab*
8.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 12:08
17212240Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii 22 Nov 2011, 11:18
2197432Ab*
10.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat 08 Nov 2011, 13:02
1409740Ab*
11.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 08 Nov 2011, 12:59
237122Ab*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare 08 Nov 2011, 12:56
13810441Ab*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare 12 Oct 2011, 12:02
2341350Ab*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 12 Oct 2011, 11:30
15011340Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante 12 Oct 2011, 11:23
256252Ab*
16.
Prelungire termen - vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul securităţii naţionale 12 Oct 2011, 11:22
250020Ab*
17.562620Ab*
18.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la introducerea şahului ca disciplină de studiu opţională în învăţământul primar 14 Sep 2011, 11:06
2301821NU*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii, titlul VI, Efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I şi II 14 Sep 2011, 11:02
246720NU*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale 08 Mar 2011, 11:52
254751NU*
21.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 16 iunie 2010, actualizată prin scrisoarea suplimentară de intenţie, semnată la Bucureşti, la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 2 iulie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 26 Oct 2010, 08:57
796722Ab*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 29 Sep 2010, 10:47
15782141Ab*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor-Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 28 Jun 2010, 18:46
19256152Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată 28 Jun 2010, 18:45
254150Ab*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010 26 May 2010, 10:44
2331183Ab*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 1, poziţia 13, din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, nr.407/2006 12 May 2010, 10:55
188560NU*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare 05 May 2010, 11:07
144107201Ab*
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 16 Feb 2010, 12:05
263750Ab*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 16 Feb 2010, 12:01
2145661Ab*
30.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea domnilor Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc, Tudor Popa drept eroi-martiri, luptători pentru democraţie, drepturile omului şi apărători ai valorilor spirituale şi culturale româneşti 16 Feb 2010, 11:52
21053132Ab*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 09 Feb 2010, 11:43
1279641Ab*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale 20 Oct 2009, 10:42
2095142DA*
33.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr.114/1996 16 Sep 2009, 10:37
195131Ab*
34.
Vot final: None 23 Jun 2009, 15:32
11610791Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 26 May 2009, 11:03
1625850Ab*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 26 May 2009, 11:01
219521Ab*
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora 26 May 2009, 10:50
8114531Ab*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice 26 May 2009, 10:43
1843301DA*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti, la 21 octombrie 2008, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 23 ianuarie 1998 19 May 2009, 10:52
223430NU*
40.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia, către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr.308/2008 19 May 2009, 10:50
1834143DA*
41.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 12 May 2009, 10:32
16616264DA*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial 632/21.07.2006 12 May 2009, 10:31
1860281DA*
43.
Vot final: Propunere legislativă privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului 12 May 2009, 10:30
1770312DA*
44.
Vot final: Propunere legislativă "Codul electoral" 12 May 2009, 10:29
1840261DA*
45.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.1 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenţei la urne a cetăţenilor români cu drept de vot 12 May 2009, 10:28
1890260DA*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 12 May 2009, 10:27
1930260DA*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului 12 May 2009, 10:27
1880280DA*
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 12 May 2009, 10:26
1890262DA*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.373 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului 12 May 2009, 10:26
1931260DA*
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare 12 May 2009, 10:25
1851271DA*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  1  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Voicu Mihai Alexandru”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
secretar al Biroului Permanent 
Date de contact
Str. Gheorghe Doja, Nr. 16, Calafat, Judeţul Dolj
Flux RSS   Declarații
30 May
2018
: Evident că aş dori să vorbesc despre libertate, însă m-am înscris la o chestiune de procedură. Sunt parlamentar vechi şi respect ceea ce am spus. Răspuns pentru colegii noştri care au... 
21 Dec
2017
: Aş vreau doar să invoc un lucru care s-a întâmplat, e de domeniul trecutului. Sper ca la bugetul viitor să nu mai trecem prin această situaţie neplăcută, neregulamentară şi necutumia... 
13 Dec
2017
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt convins că, din grabă, nu din neştiinţă, ceva mai devreme s-a produs o eroare. Conform Regulamentului, pauza de consultări nu se supune votului. Dum... 
29 Nov
2017
: Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. În opinia Partidului Naţional Liberal, deplina transparenţă în acordarea fondurilor pentru asociaţiile românilor din străinătate trebuie să fie li... 
16 Jan
2017
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Partidul Naţional Liberal consideră că Parlamentul României este cea mai importantă inst... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.