Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Valeriu Alecu
Valeriu Alecu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
67.02%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 67.02% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 0.82% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
51.
PL 541/2011 ama.13 - si PL 704/2011 PL 705/2011 Pl 462/2011.: Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 2010 14 Jun 2012, 11:06
56281244-
52.15720113NU
53.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 14 Jun 2012, 10:50
1715973NU
54.
comisie nr.vot1: None 22 May 2012, 12:51
160004DA
55.
Vot final: None 22 May 2012, 12:48
2101100DA
56.
Vot final: None 22 May 2012, 12:47
212632NU
57.
Vot final: None 22 May 2012, 12:47
1983106DA
58.
Vot final: None 22 May 2012, 12:46
210226DA
59.
Vot final: Propunere legislativă privind taxa de solidaritate 22 May 2012, 12:43
106101201NU
60.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004 22 May 2012, 12:42
219591DA
61.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile /unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice 22 May 2012, 12:42
226461NU*
62.
Vot final: Propunere legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 22 May 2012, 12:41
19718131DA
63.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 22 May 2012, 12:40
18030260NU
64.
Transmitere către Senatul României: None 22 May 2012, 12:09
176351DA
65.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004 22 May 2012, 12:04
5012350DA
66.
amend.d-lui Toader: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 22 May 2012, 11:40
8312857DA
67.
PLx 131/2012 amr.13: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 22 May 2012, 11:39
6913873DA
68.
PLx 131/2012 amr.1: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 22 May 2012, 11:30
4215095DA
69.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind revizuirea Constituţiei României 22 May 2012, 09:34
1152960NU
70.
Propunere: Proiect de Lege privind revizuirea Constituţiei României 22 May 2012, 09:33
4110351DA
71.
PLx 832/2010/2011 C: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia- S.A. Constanţa 22 May 2012, 09:16
358791DA
72.
Vot final: Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 08 May 2012, 10:59
240012DA
73.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 08 May 2012, 10:57
237242DA
74.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice 08 May 2012, 10:51
234003DA
75.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Daemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 08 May 2012, 10:50
237022DA
76.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea studiilor 08 May 2012, 10:46
237031DA
77.
Vot final: None 08 May 2012, 10:45
226130DA
78.
Vot final: None 08 May 2012, 10:45
233041DA
79.
Vot final: None 24 Apr 2012, 12:19
133010DA
80.
amendament UDMR alin(2): Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice 24 Apr 2012, 11:36
517340NU
81.
vot amend.nr.2: Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice 24 Apr 2012, 11:35
122052DA
82.
Retrimitere la comisie: Propunere legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 24 Apr 2012, 11:29
116310DA
83.
Retrimitere la comisie: None 24 Apr 2012, 11:08
112362DA
84.
aprobare întrunire comisie: None 24 Apr 2012, 11:06
115614DA
85.
art.2 ind.1: Propunere legislativă privind taxa de solidaritate 24 Apr 2012, 11:03
318477NU
86.
art.2 integral: Propunere legislativă privind taxa de solidaritate 24 Apr 2012, 10:57
113473DA
87.
eliminare art.2 alin.3: Propunere legislativă privind taxa de solidaritate 24 Apr 2012, 10:55
113452DA
88.
eliminare art.2 alin.2: Propunere legislativă privind taxa de solidaritate 24 Apr 2012, 10:53
111143DA
89.
amend. art.2 alin.1: Propunere legislativă privind taxa de solidaritate 24 Apr 2012, 10:52
914910DA
90.
propunere 5: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 24 Apr 2012, 10:18
541552DA
91.
PLx 676/2011 amr.1: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 24 Apr 2012, 09:40
76220DA
92.
PLx 676/2011 ama.6: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 24 Apr 2012, 09:38
27320NU
93.
forma initiator anexa1 sub.3 ind.1, pct.6 din raport: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 24 Apr 2012, 09:38
69120DA
94.
forma initiator art.206 ind.13 din Codul fiscal: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 24 Apr 2012, 09:37
69320DA
95.
PLx 676/2011 ama.2: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 24 Apr 2012, 09:36
17320NU
96.
Plx 243/2010/2011 R - vot final: Propunere legislativă privind modificarea părţii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 27 Mar 2012, 12:23
156211DA
97.
Plx 346/2010/2011R - vot final: Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal 27 Mar 2012, 12:22
156221DA
98.
Propunere 6: None 27 Mar 2012, 12:21
151252DA
99.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 27 Mar 2012, 12:19
158231DA
100.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998 27 Mar 2012, 12:13
160022DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Un comentariu pentru “Alecu Valeriu”

  1. RADU says:

    VALERIU ALECU ESTE UN OM DEOSEBIT. UN OM CARE FACE CISTE LOCALITATII SMEENI, DE CARE SUNTEM FOARTE MANDRII.ALECU ESTE SINGURUL POLITICIAN DIN JUD. BUZAU CORECT SI CINSTIT.

Lasa un comentariu

Date de contact
Loc.Smeeni, jud.Buzău
Loc.Buzău
(0238)532.524
Flux RSS   Declarații
06 Mar
2012
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică vizează piaţa muncii. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Crearea de noi locuri de muncă reprezintă o condiţie esenţială pentru... 
15 Nov
2011
: Declaraţia politică vizează domeniul agriculturii. Stimaţi colegi, De mai bine de 20 de ani ne tot dorim ca agricultura românească să se dezvolte, să crească, să înflorească şi să p... 
04 Oct
2011
: "Atragerea investitorilor străini - prioritatea Guvernului" Guvernul României are ca prioritate atragerea şi menţinerea investitorilor străini pentru a reuşi să gestioneze cât mai eficien... 
27 Sep
2011
: "Pacea - ţelul comun al tuturor statelor lumii" În anul 2001, Adunarea Generală a ONU a declarat oficial ca în data de 21 septembrie să fie sărbătorită Ziua Internaţională a Păcii, ziu... 
07 Jun
2011
: "De ce ar trebui să etichetăm alimentele?" Majoritatea medicilor şi a cercetătorilor sunt de părere că unul din factorii cei mai importanţi care afectează starea de sănătate a populaţi... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.