Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ana Adriana Saftoiu, candidat D Bucuresti alegeri 2016
Ana Adriana Saftoiu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
54.37%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 54.37% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.44% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
51.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 22 Nov 2011, 11:53
13516422DA
52.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Nov 2011, 11:52
13216820DA
53.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 22 Nov 2011, 11:52
13115853DA
54.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 22 Nov 2011, 11:51
13815922DA
55.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României 22 Nov 2011, 11:50
17212810NU
56.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 22 Nov 2011, 11:49
12917310DA
57.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare 22 Nov 2011, 11:48
17212721NU
58.
Vot test 2: None 22 Nov 2011, 11:42
2025331NU
59.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 22 Nov 2011, 11:41
286451DA
60.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 22 Nov 2011, 11:40
279721DA
61.
Vot final: Proiect de Lege privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, case memoriale şi colecţii publice 22 Nov 2011, 11:39
14314092DA
62.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 22 Nov 2011, 11:39
64156701DA
63.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 22 Nov 2011, 11:38
14215221DA
64.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 22 Nov 2011, 11:37
286430DA
65.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 22 Nov 2011, 11:37
293010DA
66.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 22 Nov 2011, 11:36
2197410DA
67.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură 22 Nov 2011, 11:35
296102DA
68.
Vot final: Proiect de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 22 Nov 2011, 11:34
13316220DA
69.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 22 Nov 2011, 11:34
293311DA
70.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 11:33
288031DA
71.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 11:32
13515541DA
72.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 22 Nov 2011, 11:32
294200DA
73.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat 22 Nov 2011, 11:31
291220DA
74.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz 22 Nov 2011, 11:30
13515421DA
75.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional 22 Nov 2011, 11:30
287321DA
76.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 22 Nov 2011, 11:29
13015821DA
77.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon 22 Nov 2011, 11:28
296000DA
78.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 privind transporturile 22 Nov 2011, 11:28
17012210NU
79.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989" 22 Nov 2011, 11:27
285363DA
80.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 22 Nov 2011, 11:26
296210DA
81.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 22 Nov 2011, 11:26
2227020DA
82.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 22 Nov 2011, 11:25
2147621DA
83.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 22 Nov 2011, 11:24
293301DA
84.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 22 Nov 2011, 11:24
290110DA
85.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă 22 Nov 2011, 11:23
293020DA
86.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport 22 Nov 2011, 11:23
16712231NU
87.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 22 Nov 2011, 11:22
298000DA
88.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 22 Nov 2011, 11:21
13416331DA
89.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea şi modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea şi completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 22 Nov 2011, 11:21
294021Ab*
90.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.13 alin.(3) lit a) din Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale 22 Nov 2011, 11:20
296010DA
91.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România 22 Nov 2011, 11:19
13415660DA
92.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României 22 Nov 2011, 11:19
285761DA
93.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor şi impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007 22 Nov 2011, 11:18
293120DA
94.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii 22 Nov 2011, 11:18
2197432DA
95.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice 22 Nov 2011, 11:17
293301DA
96.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 22 Nov 2011, 11:16
289340NU*
97.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 22 Nov 2011, 11:15
16413121NU
98.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 22 Nov 2011, 11:14
16412911NU
99.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 22 Nov 2011, 11:13
16513020NU
100.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 11:13
16513111NU
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Saftoiu Ana Adriana”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
purtătorul de cuvânt al PNL  a votat împotriva alianţei cu PC 
Date de contact
Flux RSS   Declarații
16 May
2018
(Se păstrează un moment de reculegere.)  
16 May
2018
: Doamnelor şi domnilor, Am să vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru cel care a fost unul dintre cei mari comentatori sportivi ai României, Cristian Ţopescu, şi, în acelaşi ... 
28 Mar
2018
: Deci împotrivă.  
28 Mar
2018
: M-aţi strigat? Că eu nu m-am auzit strigată.  
19 Dec
2017
: A, OK! Mă simt ofensată că şi-a imaginat, cumva, colegul dumneavoastră de partid că i-aş vorbi sau i-aş da vreun sfat. Dar, dacă tot am ajuns aici - pentru că, sincer, chiar nu mă in... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.