Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ana Adriana Saftoiu, candidat D Bucuresti alegeri 2016
Ana Adriana Saftoiu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
54.37%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 54.37% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.44% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 15 Dec 2011, 10:05
21317340Ab
2.
Retrimitere la comisie: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare 15 Dec 2011, 10:04
17669160DA
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004 15 Dec 2011, 10:02
2113411Ab
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004 15 Dec 2011, 10:02
256130DA
5.
PLx 173/2011/2011 A - VOT FINAL: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 15 Dec 2011, 10:01
250320DA
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 15 Dec 2011, 10:01
22115180DA
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 15 Dec 2011, 10:00
1559720NU
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A. 15 Dec 2011, 09:59
2023840NU
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti 15 Dec 2011, 09:59
237931NU
10.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 15 Dec 2011, 09:58
17063113DA
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014 15 Dec 2011, 09:58
1479611DA*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive 15 Dec 2011, 09:57
235121DA
13.
Amr.1: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 15 Dec 2011, 09:30
162550DA
14.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 15 Dec 2011, 09:26
5710372DA
15.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A. 15 Dec 2011, 09:08
5910041DA
16.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 15 Dec 2011, 09:00
449661DA
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 05 Dec 2011, 16:16
1199170NU
18.
Vot final: Proiectul Legii de ratificare a Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010 05 Dec 2011, 16:15
215210DA
19.
Vot final: None 05 Dec 2011, 16:15
1279020NU
20.
Vot final: Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 05 Dec 2011, 16:14
1308510NU
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor 05 Dec 2011, 16:13
206440DA
22.1248810NU
23.
Solicitare retragere: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare 05 Dec 2011, 16:12
12477113NU
24.1168520NU
25.
Vot prin apel nominal: None 22 Nov 2011, 12:12
13116531DA
26.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 22 Nov 2011, 12:11
17412121NU
27.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a obiectivului de investiţie " Autostrada Nădlac-Arad" 22 Nov 2011, 12:10
17412161NU
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 22 Nov 2011, 12:09
16411921NU
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 22 Nov 2011, 12:09
17212711NU
30.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 12:08
17212240NU
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 22 Nov 2011, 12:07
16812720NU
32.
Vot final: Proiect de Lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte 22 Nov 2011, 12:06
294220DA
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:06
13516120DA
34.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României 22 Nov 2011, 12:05
294013DA
35.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:04
17112120NU
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 22 Nov 2011, 12:04
290211DA
37.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila 22 Nov 2011, 12:03
288141DA
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:02
168111143NU
39.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare 22 Nov 2011, 12:02
284321DA
40.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:01
13315950DA
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 22 Nov 2011, 12:00
12916612DA
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 22 Nov 2011, 11:59
12716662DA
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială 22 Nov 2011, 11:58
12816912DA
44.
Vot final: Proiect de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 22 Nov 2011, 11:58
13016821DA
45.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România 22 Nov 2011, 11:57
12716391DA
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 22 Nov 2011, 11:56
13116341DA
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 22 Nov 2011, 11:56
12516753DA
48.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale 22 Nov 2011, 11:55
13416501DA
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Codului de Procedură Civilă cu toate modificările şi completările ulterioare 22 Nov 2011, 11:54
12816641DA
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 22 Nov 2011, 11:54
12916722DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Saftoiu Ana Adriana”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
purtătorul de cuvânt al PNL  a votat împotriva alianţei cu PC 
Date de contact
Flux RSS   Declarații
16 May
2018
(Se păstrează un moment de reculegere.)  
16 May
2018
: Doamnelor şi domnilor, Am să vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru cel care a fost unul dintre cei mari comentatori sportivi ai României, Cristian Ţopescu, şi, în acelaşi ... 
28 Mar
2018
: Deci împotrivă.  
28 Mar
2018
: M-aţi strigat? Că eu nu m-am auzit strigată.  
19 Dec
2017
: A, OK! Mă simt ofensată că şi-a imaginat, cumva, colegul dumneavoastră de partid că i-aş vorbi sau i-aş da vreun sfat. Dar, dacă tot am ajuns aici - pentru că, sincer, chiar nu mă in... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.