Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Adrian Solomon, candidat D Vaslui alegeri 2016
Adrian Solomon
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
55.65%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 55.65% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.47% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 /2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:35
3213471DA*
2.
Vot final: None 08 May 2012, 10:45
233041Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:02
168111143Ab*
4.
Prelungire program de lucru pana la finalizarea dezbaterii Pl 410/2011 si Pl 459/2010: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 08 Nov 2011, 10:55
684941Ab*
5.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 18 Oct 2011, 11:09
728023-*
6.
Vot final: Proiect de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României 24 May 2011, 11:24
2257030DA*
7.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 12 Apr 2011, 11:11
15912851DA*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă 12 Apr 2011, 11:07
284630NU*
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea obligătivităţii difuzării imnului naţional şi arborarea drapelului în şcolile din România 01 Mar 2011, 13:27
2241642NU*
10.
Vot final: Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă nouă 01 Mar 2011, 13:27
2073911NU*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 01 Mar 2011, 12:40
15011531DA*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor de război 01 Mar 2011, 12:23
15212341DA*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 01 Mar 2011, 12:17
13913075DA*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 12:04
1426052DA*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 şi la Bucureşti la 27 august 2010 22 Feb 2011, 12:16
275400NU*
16.
Vot final: Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din România 22 Feb 2011, 12:03
2596101NU*
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011- 2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor care se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4 - 22 octombrie 2010 08 Feb 2011, 12:00
275441NU*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 08 Feb 2011, 11:54
12215152NU*
19.
Vot final: Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal 19 Oct 2010, 11:18
286222Ab*
20.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 19 Oct 2010, 11:17
294110NU*
21.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007 29 Sep 2010, 10:58
249310NU*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 29 Sep 2010, 10:54
248221NU*
23.
Vot final: Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile şi pentru încurajarea economisirii resurselor energetice 23 Jun 2010, 11:50
1725561DA*
24.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Legea nr.155/2009 23 Jun 2010, 11:39
1537743DA*
25.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul muncii 23 Jun 2010, 11:38
9513981-*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 23 Jun 2010, 11:26
1024050Ab*
27.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010 26 May 2010, 10:44
2331183NU*
28.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne 05 May 2010, 11:09
2508150NU*
29.
Vot final: None 23 Feb 2010, 11:47
13512020DA*
30.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare 23 Feb 2010, 11:40
13910313DA*
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 16 Feb 2010, 12:05
263750NU*
32.
Vot final: Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi 16 Feb 2010, 12:04
267730NU*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 16 Feb 2010, 12:04
2125850NU*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României 16 Feb 2010, 11:58
16111711DA*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificare şi completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia 16 Feb 2010, 11:56
1868191DA*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 16 Feb 2010, 11:54
266452NU*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind constituirea Rezervaţiei Arheologice Cetăţile dacice din munţii Orăştiei 27 Oct 2009, 11:40
1892282Ab*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 29 Sep 2009, 10:47
99110290DA*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 29 Sep 2009, 10:45
120109100DA*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 29 Sep 2009, 10:44
127101101DA*
41.
Vot final: Propunere legislativă privind protecţia infrastructurilor critice şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Infrastructurilor Critice 29 Sep 2009, 10:43
1606462DA*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei 29 Sep 2009, 10:42
19712103NU*
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic 29 Sep 2009, 10:41
125100101DA*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale 29 Sep 2009, 10:40
225841NU*
45.
Vot final: Proiect de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari 16 Sep 2009, 10:49
204431NU*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008 08 Sep 2009, 10:51
222100NU*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007 08 Sep 2009, 10:48
229101NU*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 26 May 2009, 11:00
1585954Ab*
49.
Vot final: Proiect de Lege privind participarea europarlamentarilor români la Parlamentul European 26 May 2009, 10:58
16411511NU*
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 26 May 2009, 10:49
67140162DA*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Solomon Adrian”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
22 May
2018
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pre... 
16 May
2018
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei Uniunii Europene 2015/1794 a Parlamentului European şi a Consiliului ... 
25 Apr
2018
: Prin urmare, în noua Lege a pensiilor, această problemă va fi rezolvată în chip fericit pentru toată lumea. Dar, puţină răbdare. Noi nu o să facem la comisie dezbateri, nici sub presi... 
25 Apr
2018
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Din nefericire, Partidul Naţional Liberal nu acordă atenţia necesară domeniului pe care Comisia pentru muncă îl are în grijă. De aceea, din şase membr... 
25 Apr
2018
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 263, Legea pensiilor, prin introducerea unui nou articol, art. 1692, în sensul recalculării pens... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.