Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Colegiul uninominal D1 Hunedoara
Colegiul uninominal D1 Hunedoara

Candidați 2012 - alfabetic

PSD (USL)
14220 voturi

PP_DD
2978 voturi

PD-L (ARD)
2688 voturi

PRM
1324 voturi

PAS
258 voturi

UDMR
143 voturi

AMR
74 voturi

UCRR
72 voturi

UBBR
54 voturi

FDGR
53 voturi

UDSCR
42 voturi

UDTR
36 voturi

UCR
32 voturi

APR-PE
32 voturi

ALAR
26 voturi

AIR
23 voturi

CRLR
19 voturi

UAR
19 voturi

UDTTMR
18 voturi

FCER
17 voturi

UER
11 voturi

UUR
11 voturi

USR
5 voturi

UPR
4 voturi
        + minorități
Recomandă pagina asta și altora:
Resurse adăugate de utilizatori


Rezultate alegeri 2008

Candidat Partid Voturi
Laurențiu Nistor PSD+PC 8513, câștigător
Tiberiu Ioan Balint PNL 7843, cu 671 ar fi depășit pe primul clasat
Dorin Oliviu Gligor PD-L 7756, cu 758 ar fi depășit pe primul clasat
Mirel-Daniel Dubar PRM 877, cu 25076 ar fi obținut 50%+1
Lucian-Vasile Macaveiu PNG-CD 258, cu 25695 ar fi obținut 50%+1
Gergely Burján UDMR 218, cu 25735 ar fi obținut 50%+1
Nicolae Păun PRP 96, cu 23093 ar fi obținut 50%+1
Aurel Vainer FCER 50, cu 26051 ar fi obținut 50%+1
Mircea Grosaru AIR 38, cu 26147 ar fi obținut 50%+1
Gheorghe Firczak UCRR 32, cu 26168 ar fi obținut 50%+1
Liana Dumitrescu AMR 31, cu 27361 ar fi obținut 50%+1
Niculae Mircovici UBBR 29, cu 20333 ar fi obținut 50%+1
Ovidiu-Victor Gant FDGR 28, cu 21123 ar fi obținut 50%+1
Iusein Ibram UDTR 24, cu 20655 ar fi obținut 50%+1
Adrian-Miroslav Merka UDSCR 24, cu 26182 ar fi obținut 50%+1
Oana Manolescu ALAR 21, cu 23112 ar fi obținut 50%+1
Dusan Popov USR 19, cu 23026 ar fi obținut 50%+1
Aledin Amet UDTTMR 19, cu 26184 ar fi obținut 50%+1
Mihai Radan UCR 18, cu 23296 ar fi obținut 50%+1
Ghervazen Longher UPR 14, cu 23119 ar fi obținut 50%+1
Dragoş-Gabriel Zisopol UER 13, cu 17699 ar fi obținut 50%+1
Ştefan Buciuta UUR 12, cu 24066 ar fi obținut 50%+1
Miron Ignat CRLR 11, cu 22852 ar fi obținut 50%+1
Varujan Pambuccian UAR 8, cu 26148 ar fi obținut 50%+1
+ minorități

Ce include acest colegiu
HUNEDOARA-Colegiul uninominal nr.1
Municipiul BRAD
Localitate componentă: Brad
Sate ce aparţin municipiului: Mesteacăn, Potingani, Ruda-Brad, Ţărăţel, Valea Bradului
Comuna Baia de Criş
Sate: Baia de Criş, Baldovin, Căraci, Cărăstău, Lunca, Rişca, Rişculiţa, Ţebea, Văleni
Comuna Băiţa
Sate: Băiţa, Barbura, Crăciuneşti, Căinelu de Sus, Fizeş, Hărţăgani, Lunca, Ormindea, Peştera, Sălişte, Trestia
Comuna Bătrâna
Sate: Bătrâna, Faţa Roşie, Piatra, Răchiţaua
Comuna Blăjeni
Sate: Blăjeni, Blăjeni-Vulcan, Criş, Dragu-Brad, Groşuri, Plai, Reţ, Sălătruc
Comuna Brănişca
Sate: Brănişca, Boz, Bărăştii Iliei, Căbeşti, Furcşoara, Gialacuta, Rovina, Târnava, Târnăviţa
Comuna Buceş
Sate: Buceş, Buceş-Vulcan, Dupăpiatră, Grohoţele, Mihăileni, Stănija, Tarniţa
Comuna Bucureşci
Sate: Bucureşci, Curechiu, Merişor, Rovina, Şesuri
Comuna Bulzeştii de Sus
Sate: Bulzeştii de Sus, Bulzeştii de Jos, Giurgeşti, Grohot, Păuleşti, Ruseşti, Stănculeşti, Ticera, Tomnatec
Comuna Burjuc
Sate: Burjuc, Brădăţel, Glodghileşti, Petreşti, Tisa, Tătărăşti
Comuna Crişcior
Sate: Crişcior, Barza, Valea Arsului, Zdrapţi
Comuna Dobra
Sate: Dobra, Abucea, Bujoru, Făgeţel, Lăpuşnic, Mihăieşti, Panc, Panc-Sălişte, Roşcani, Răduleşti, Stretea, Stânceşti, Stânceşti-Ohaba
Comuna Gurasada
Sate: Gurasada, Boiu de Jos, Boiu de Sus, Câmpuri de Sus, Câmpuri-Surduc, Cărmăzăneşti, Dănuleşti, Gothatea, Runcşor, Ulieş, Vica
Comuna Ilia
Sate: Ilia, Bacea, Bretea Mureşană, Brâznic, Cuieş, Dumbrăviţa, Sârbi, Săcămaş, Valea Lungă
Comuna Lăpugiu de Jos
Sate: Lăpugiu de Jos, Baştea, Coseşti, Fintoag, Grind, Holdea, Lăpugiu de Sus, Lăsău, Ohaba, Teiu
Comuna Luncoiu de Jos
Sate: Luncoiu de Jos, Dudeşti, Luncoiu de Sus, Podele, Stejărel
Comuna Ribiţa
Sate: Ribiţa, Crişan, Dumbrava de Jos, Dumbrava de Sus, Ribicioara, Uibăreşti
Comuna Şoimuş
Sate: Şoimuş, Bejan, Bejan-Târnăviţa, Boholt, Bălata, Chişcădaga, Căinelu de Jos, Fornădia, Păuliş, Sulighete
Comuna Tomeşti
Sate: Tomeşti, Dobroţ, Leauţ, Livada, Obârşa, Şteia, Tiuleşti, Valea Mare de Criş
Comuna Vaţa de Jos
Sate: Vaţa de Jos, Basarabasa, Birtin, Brotuna, Ciungani, Căzăneşti, Ociu, Ocişor, Prihodişte, Prăvăleni, Târnava de Criş, Tătărăştii de Criş, Vaţa de Sus
Comuna Vălişoara
Sate: Vălişoara, Dealu Mare, Stoieneasa, Săliştioara
Comuna Veţel
Sate: Veţel, Boia Bârzii, Bretelin, Căoi, Herepeia, Leşnic, Mintia, Muncelu Mare, Muncelu Mic, Runcu Mic
Comuna Vorţa
Sate: Vorţa, Certeju de Jos, Coaja, Dumeşti, Luncşoara, Valea Poienii, Visca
Comuna Zam
Sate: Zam, Almaş-Sălişte, Almăşel, Brăşeu, Cerbia, Deleni, Godineşti, Micăneşti, Pogăneşti, Pojoga, Sălciva, Tămăşeşti, Valea
Sursa: site-ul BEC.


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.